Foto album‎ > ‎

foto album 2013

Foto's zaalkaatsen Sneek op 24 maart 2013

Foto's Zijlstra partij 30 april 2013

Foto's kaatsweekend 4 en 5 mei 2013

Foto's Hemelvaartsdag Bakkerij de Witte partij (jeugd) en Gebr Veenstra partij  (senioren) 9 mei 2013

Foto KNKB 9 mei 2013

Foto Federatiewedstrijd jeugd in Reahus 10 mei 2013

Foto kaatsweekend 11 en 12 mei 2013

Foto KNKB 19 mei 2013

Foto's kaatsweekend 25 en 26 mei 2013

Foto's ledenpartij jeugd 29 mei 2013

Foto's KNKB 1 en 2 juni 2013

Foto Federatiefeest Goenga 1 juni 2013

Foto's KNKB Pupillen Meisjes A en B klasse 8 juni 2013

Foto's KNKB 8 en 9 juni 2013

Foto ledenwedstrijd senioren 9 juni 2013

Foto's Federatie jeugd IJsbrechtum 14 juni 2013

Foto's KNKB 15 en 16 juni 2013

Foto's federatie jeugd en senioren in Folsgare 21 en 22 juni 2013

Foto's KNKB 22 en 23 juni

Foto's bedrijfskaatsen 22 juni 2013

Foto schoolkaatsen 26 juni 2013

Foto feestkaatsen 28 juni 2013

Foto's NK Pupillen Meisjes Ried 29 juni 2013

Foto's KNKB 30 juni 2013

Foto's Takomstpartij Easterbierrum 3 juli 2013

Foto's Federatie jeugd Scharnegoutum 5 juli 2013

Foto's Federatiewedstrijden 12 en 13 juli 2013

Foto's KNKB Pupillen Jongens Folsgare 13 juli 2013

Foto's KNKB 27 en 28 juli 2013

Foto's KNKB 17 en 18 augustus 2013

Foto's Sweeringpartij (ledenpartij jeugd) 23 augustus 2013

Foto's Nachtkaatsen 24 augustus 2013

Foto's KNKB 24 en 25 augustus 2013

Foto's Slotwedstrijd jeugd 6 september 2013

Foto's Slotwedstrijd senioren 8 september 2013