Archief 2008

KNKB Schooljongens 30 augustus 2008


Op een mooi grasveld en een stralende dag is de KNKB schooljongens partij gespeeld op ons sportveld in Folsgare. Er waren 14 partuur waarvan 1 partuur met 1. Dit laatste veroorzaakte nogal wat oponthoud in het verloop van de wedstrijd. Doordat er steeds weer bij geloot moest worden werd er veel geschoven in de lijst.

Familiekaatspartij 17 augustus 2008

De jaarlijkse familiekaatspartij is gewonnen door de Familie Boonstra. Wieger, Henny en Yvonne waren in de finale voor het partuur van Jurjen Dijkstra 5-2 6 -2 te sterk. Zowel het partuur van Wieger als dat van Jurjen waren poulewinnaar geworden in een partij die ondanks de zes partuur toch een spannend verloop had.

Federatie Senioren 10 augustus 2008

De winnaars van de 1e Jouke Huitema Senioren partij in Folsgeare met scheidsrechter H. van der Zee

Jacob Dirk Tuininga, Johannes Wassenaar en Jan Eeltje van van der Meij

Jeugdpartij 4 juli 2008

Kabouters en Welpen: 1e prijs  Menno Sweering en Jacob Breeuwsma

Schooljeugd en Pupillen:1e prijs Elma Breeuwsma en Thomas Posthuma 21 punten

Schooljongens en jongens: 1e prijs  Lars Breeuwsma en Sjoerd Hettinga  14 punten

Pearke keatsen 29 juni 2008

14 partuur, verdeeld in 2 klassen hebben gestreden om de prijzen tijdens het jaarlijks Pearke keatsen op het Kaatsveld in Folsgare.

28 juni 2008 NK Pupillen Meisjes

In Cornwerd was het een dubbeltje op zijn kant voor favoriet Sexbierum 5-5 6-0 winst op het verrassend Folsgare. Een prachtige 2e prijs voor Jildou Sweering, Elma Breeuwsma en Lisanne Folkertsma

Federatie senioren 17 mei 2008

De federaasjepartij yn Folsgeare, stipe troch Sikma instalaasjebedriuw út Drylts, is yn de a klasse wûn troch Johan Abma, Sjoerd Kooistra en âld folsgearster Jeroen Haringa. Sij wienen ek de grutte favoryt yn dizze klasse en makken dat  wier.

Federatie jeugd 16 mei 2008

Bij de pupillen vielen de jeugdleden uit Folsgare in de prijzen. Winnaars waren Woutje Zijlstra en Vera Mooij en een 2e prijs voor Elma Breeuwsma en Janna Sytsma  

Jeugdpartij 9 mei 2008

Met een stralende zon en een prima speelveld  is de eerste jeugd partij van 2008 weer gespeeld. Bij de kabouters en welpen waren er 6 parturen en die hebben allemaal 5 partijen gespeeld. Het beginnersspel is in deze categorie een succes.

Zijlstrapartij 30 april 2008

Sweering en Bonnema winne Zijlstrapartij.

Jurjen Sweering en Ludo Brink op keninginnedei de earste ledepatij fan it nije keatsseizoen wûn yn de A-klasse. Sij wienen fierstente sterk , dat wiisden de sifers wol út.