Archief 2008‎ > ‎

KNKB Schooljongens 30 augustus

Op een mooi grasveld en een stralende dag is de KNKB schooljongens partij gespeeld op ons sportveld in Folsgare. Er waren 14 partuur waarvan 1 partuur met 1. Dit laatste veroorzaakte nogal wat oponthoud in het verloop van de wedstrijd. Doordat er steeds weer bij geloot moest worden werd er veel geschoven in de lijst.

De verliezers ronde kende 2 prijzen. Het partuur van Jesse van der Molen, Jan Bauke Tolsma en Rein Hiemstra was in de finale te sterk voor het partuur van Rick Rusticus, Frans Dooper en Jacco Kooistra. Dit laatste partuur heeft lang moeten wachten tussen de eerste en tweede omloop om vervolgens 3 keer volgas te moeten. Dit bleek hen vooral in het begin van de finale parten te spelen en konden de snel opgelopen achterstand niet meer omzetten in winst. Ze verloren met 5-3 6-4.

In de winnaars ronde waren 3 prijzen dus ook de halve finalisten hadden prijs. Deze prijzen waren voor het partuur van Jelle Scharringa, Jacob van der Bos, Patrick Miedema en het partuur van Willem Heeringa, Pytrik van Rosendal en Rutger-Jan Hazelhoff. De Finale ging tussen het partuur van Tjitse Ben Hoekstra, Jorrit Joustra, Jesper de Groot en Jan Schurer, Johannes Bonnema en Jelte Vis. Dit laatste partuur was sterk en wist de eerste prijs te pakken met 5-2 6-4.

We kunnen derhalve terugzien op een geslaagde kaatsdag die onder leiding van scheidsrechter Melchers, die de wedstrijd prima onder controle had, een prima verloop had.

 De wedstrijd werd gesponsord door de beheerder van het dorpshuis met eretekens en een envelop