Archief 2009

KNKB 10 mei 2009 Jouke Huitema Partij

Aan de KNKB jongens partij op zondag 10 mei 2009 deden dit jaar 7 parturen mee.

De vereniging had op meer opgave gerekend maar omdat er op dezelfde dag ook een afdelingspartij voor deze categorie was viel de deelname tegen.

Er is in poules gekaatst en de winnaars van elke poule hebben de finale gespeeld en er is ook gestreden om de 3e prijs.

Onder mooie omstandigheden en onder het toeziend oog van de clubscheidsrechter Jelle Breeuwsma is er een mooie partij gespeeld. Aan de uitslagen van elke gespeelde partij is te zien dat er evenwichtig was geloot, veel van de partijen eindigden op 5 eersten gelijk.

De uitslag:

1e prijs : Auke Geert Ybema Ferwoude, Peter van Zuiden Tjerkwerd en Hessel Braaksma Menaldum

2e prijs : Jelle Scharinga Wjelsryp, Tjitse Ben Hoekstra Harlingen, Tjitte Folkertsma Wons

3e prijs : Willem Jan Postma Exmorra, Lars Breeuwsma Folsgare en Ramon Hogerhuis TzumarrumBakkerij de Witte  partij 2009

 

Jeugdpartij op 8 mei 2009. Bij de welpen en pupillen 6 partuur en bij de schooljeugd en jeugd 7 partuur.

 

Er is in poules gekaatst en de winnaars van elke poule hebben om de prijzen gekaatst.

 

De prijzen welpen en pupillen

1e prijs Woutje Zijlstra en Brigitte Mollema

2e prijs Menno Sweering en Anna Frouck Joustra

 

De prijzen bij de schooljeugd en jeugd

1e prijs Lars Breeuwsma, Siebren van der Berg en Rixt Hettinga

2e prijs Jeroen Rabe en Jildou Sweering