Archief 2011

Zaalkaatswedstrijd 27 maart 2011 Easterein: Ook dit jaar weer als afsluiting van het winterseizoen een zaalkaatswedstrijd in Easterein. De start was rond 9:30 en ondanks dat in de nacht van zaterdag op zondag de klok een uurtje vooruit was gegaan was iedereen op tijd aanwezig. Lees verder...

Zijlstra Partij 30 april: Op Koninginnedag start het kaatsseizoen van de KF met de traditionele Zijlstrapartij.Al voor de 29e keer werd er gestreden om de vleesprijzen waarvoor iedereen graag een stapje meer doet. Lees verder..

KNKB 1 mei 2011: Pytrik Zijlstra en Mirjam Punter hadden de 2e prijs in de verliezersronde bij de Pupillen Meisjes in Burgwerd ; Lisanne Folkertsma en Hendrieke vd Schoot hadden de 3e prijs bij de Schoolmeisjes in IJsbrechtum; Jildou Sweering met Hermine Sytema en Akkelyna de Haan hadden de 3e prijs bij de Meisjes In Akkrum

KNKB 8 mei 2011: een aantal jeugdleden viel weer in de prijzen bij de KNKB wedstrijden van 8 mei 2011. Weer een zonnige zondag met veel wind. (moederdag..en wat zullen die trots zijn!)
Feike Douwe Zijlstra met Hedser Mud behaalde de 2e prijs bij de Welpen Jongens A categorie in Schalsum

Marit Folkertsma met Anouk Smink behaalde de 1e prijs bij de verliezers bij de Welpen Meisjes in Herbayum

Pytrik Zijlstra met Jennie Terpstra behaalde de 1e prijs (krans) bij de Pupillen Meisjes A categorie in Wommels

Wout Zijlstra met Piter van der Ploeg behaalde de 2e prijs bij de Schooljongens in Deinum

Elma Breeuwsma met Anouk Tolsma en Anna Brecht Bruinsma behaalde de 1e prijs (krans) bij de Meisjes in Leeuwarden;  Jildou Sweering met Nieke Wateler en Dian Dijkstra behaalde de 1e prijs bij de verliezers bij de Meisjes in Leeuwarden. Gefeliciteerd allemaal..Zie ook foto'


Bakkerij de Witte partij 14 mei 2011: Voordat de wedstrijden begonnen werd onze sponsor Bakker de witte welkom geheten en gretig in een stukje oranjekoek gehapt door de jeugd..mmmm. De dozen waren zomaar leeg. Lees verder..

Federatie/KNKB wedstrijden 13 en 15 mei 2011: een aantal jeugdleden viel weer in de prijzen bij de wedstrijden van afgelopen weekend. Vrijdag 13 mei was de 1e federatiewedstrijd in Hommerts. Winnaars waren:

Jacob Breeuwsma met Friso Jukema behaalde de 1eprijs bij de welpen

Lars Breeuwsma met Matthys Gerbrandy en Tina Maria Greidanus behaalde de 1e prijs bij de jeugd ;Dat waren dus 2 kransen op één dag voor de Breeuwsma's. Gefeliciteerd!

Ook was de jeugd weer succesvol op verschillende kaatsvelden bij de KNKB wedstrijden op 15 mei

Katinka Zijlstra met Anouk Dijkstra behaalde de 1e prijs (krans) bij de Pupillen Meisjes  in Dronrijp

Wout Zijlstra met Wessel Miedema behaalde de 1e prijs (krans) bij de Schooljongens in Makkum

Elma Breeuwsma met Annelien Broersma en Gerry Edou Mollema behaalde de 1e prijs (krans) bij de Meisjes in Easterein

Jildou Sweering met Karin Drijfhout en Melissa Rianne Hiemstra behaalde de 2e prijs bij de Meisjes in Easterein

KNKB Pupillen Jongens Afdeling en d.e.l. 21 mei: Deze dag mochten wij de pupillenjongens op ons mooie veld in Folsgare verwelkomen. Lees verder..

Federatie/KNKB wedstrijden 20,21 en 22 mei: Het regende weer prijzen bij onze jeugdleden tijdens de federatie- en KNKB wedstrijden Lees verder

Federatie/KNKB wedstrijden 27,28 en 29 mei: Vrijdag 27 mei was er een Federatiewedstrijd voor de jeugd in Reahûs. Vele jeugdleden deden mee aan deze partij en een aantal viel in de prijzen. Lees verder..

Ledenwedstrijd senioren Hemelvaartsdag 2 juni: Er stonden bij zowel de A als de B klasse 4 parturen op papier. Lees verder...

KNKB wedstrijden 5 juni 2011: Zaterdag scheen nog fijn het zonnetje maar tijdens de KNKB wedstrijden op zondag 5 juni gooide de regen en het onweer roet in het eten. Vele wedstrijden werden dan ook afgelast en eventueel op een later tijdstip uitgekaatst.Bij de welpen meisjes ging de wedstrijd door (meisjes compleet verkleumd). Er was een 3e prijs voor Marit Folkertsma en Laudy Bouma

Federatie/KNKB wedstrijden 10/11 juni 2011: Vrijdag 10 juni was er een federatiewedstrijd voor de (school) jeugd in Itens. Vera Mooij won met haar maten de krans. Lees verder..


Federatie wedstrijd jeugd 17 juni 2011 in Folsgare: Woensdagavond tot 18:00 uur kon je je opgeven voor deze wedstrijd en mochten wij ’s avonds “even” de  loting verrichten. Nou we zijn er heel wat wijzer van geworden.   Bij de welpen hadden we 12 partuur, bij de pupillen 14 partuur, bij de schooljeugd 12 partuur en bij de schooljeugd 4 partuur. Wat een opgave dus, fantastisch. Dankzij goed denkwerk van Jelle en tekentalent van Jurjen werden de perken van de verschillende categorieën in elkaar gepast op onze mooie veld in Folsgare. Lees verder..

Federatiewedstrijd senioren 18 juni in Folsgare: Waar al enige federatie partijen niet doorgang kon vinden door te weinig opgave kon in Folsgare wel gekaatst worden in de B-Klasse en Dames. Ook hier ging de A-Klasse en C-Klasse niet door vanwege te weinig opgave. Lees verder..

KNKB 19 juni 2011:1e prijs (krans) Marit Folkertsma en Tessa Reitsma bij de welpen meisjes in Burgwerd

1e prijs (krans) Feike Douwe Zijlstra en Pieter Jan Leijenaar bij de welpen jongens A in Spannum

2e prijs verliezersronde Lisanne Folkertsma en Fenna Kramer bij de schoolmeisjes in Hûns

1e prijs (krans) Wout Zijlstra, Joran Gerbranda en Jehannes Gietema bij de schooljongens A in Sexbierum

Federatie Afdelingwedstrijden in IJlst:  Vandaag (donderdag 23 juni) en vrijdag 24 juni zijn de afdelingskampioenschappen Federatie in IJlst. Lees verder..

Promotiepartij 25 juni 2011 Folsgeare: Al tijden niet gekaatst of wil je graag kennis maken met het spel kaatsen kom dan 25 juni naar de sportvelden te Nijland! Zo leuk bedacht. Helaas was er bij de jeugd te weinig opgave zodat we dit gedeelte moesten aflassen. Misschien volgend jaar beter?? Wel gingen de wedstrijden voor de senioren door, in ons eigen dorp Folsgeare. In eerste instantie stonden er 6 partuur op de lijst maar door uitval (in verband met het NK Meisjes)  werden dit er 5, zodat er 4 x gekaatst moest worden. Ondanks het druilerige weer waren het leuke wedstrijden om te zien. Iedereen kwam ook "zwart" van het veld (heerlijk!). Na een flink aantal uren kaatsen konden de prijzen uitgereikt worden. 1e prijs was voor:Johan van der Wal, Ype Bonnema en Sjouke Dijkstra en de 2e prijs was voor:Nico Pieter Bonnema, Pieter Harmen Hania en Tine Dijkstra (ofwel Tine en haar mannen) En het was nog lang gezellig in het dorpshuis.

NK Meisjes Mantgum 25 juni 2011: Zaterdag 25 juni was in Mantgum het NK voor meisjes.Voor Folsgare deden de toppers Rixt, Elma en Jildou hieraan mee. Lees verder..


KNKB 25/26 juni 2011: 2e prijs voor Pytrik Zijlstra en Jennie Terpstra bij de pupillen meisjes A in Achlum ; 2e prijs voor Feike Douwe Zijlstra en Wessel Hilverda bij de welpen jongens A in Wergea

Schoolkaatsen 29 juni 2011 Leeuwarden: Woensdag 22 juni hebben Pytrik Zijlstra, Katinka Zijlstra en Anniek Folkertsma zich geplaatst voor het schoolkaatsen in Leeuwarden (Sonneborgh) dd 29 juni 2011  13:30 uur . Er stonden bij de meisjes 13 partuur op de lijst. Onze dametjes wonnen de eerste omloop met 5-3. Door een staand nummer in de 2e omloop stonden ze direct in de halve finale. Daar was Mantgum toch de sterk voor hun. Maar na een mooie dag mochten ze met de 3e prijs naar huis. En een mooie beker voor school. Dit is de eerste keer dat onze school een prijs heeft gewonnen bij het schoolkaatsen. Dus super gedaan meiden!

Uitslag Meisjes:
1: It Funemint Wommels; Sjanet Wijnia, Martzen Deinum en Hedwich de Boer
2: Bregt Arendz, Amerins de Groot en Jennie Terpstra
3: De Gearrin Folsgare; Pytrik Zijlstra, Katinka Zijlstra en Anniek Folkertsma
3) De Utskoat van Witmarsum met Selma van der Molen , Anneke Smid en Sjoukje Stuiver.


Federatiewedstrijd 1 juli 2011 in Goenga: Ook bij deze wedstrijd in onze federatie deden weer een flink aantal jeugdleden mee. De volgende jeugdleden vielen in de prijzen. 1e verliezersronde welpen Feike Douwe Zijlstra en Niels v.d. Zee ; 2e verliezersronde welpen Marit Folkertsma en Hugo van Schepen ; De krans bij de pupillen was voor Tsjeard Weersma en Redmer Huitema ; De krans bij de jeugd was voor Lars Breeuwsma, Rixt Hettinga en Jellina Huitema ; 2e prijs bij de jeugd was voor  Elma Breeuwsma, Jeen Houtsma en Tina Maria Greidanus

KNKB 3 juli 2011:  2e prijs voor Marit Folkertsma en Selina Meijer bij de welpen meisjes in Hallum ; 3e prijs voor Vera Mooij en Jildou Felkers bij de schoolmeisjes in Dronrijp ; 3e prijs voor Elma Breeuwsma Elly Hofman en Anneke van der Bos bij de meisjes in Buitenpost


Sweeringpartij 8 juli 2011: Bij de Sweeringpartij is het de traditie dat de kabouters voor het eerst mee gaan kaatsen. Zo ook deze keer kwamen de kabouters Tim, Nina, Silke, Geeske en tweedejaars kabouter Anouk in actie. Lees verder..

NK Schooljongens/Schoolmeisjes 9 juli 2011: Komende zaterdag (9 juli 2011) Is het NK van Schooljongens en de Schoolmeisjes. Het NK Schooljongens vind plaats in Berlikum en voor Folsgeare doen mee Wout Zijlstra, Mente de Boer en Menno Sweering. Het NK Schoolmeisjes is in St Jacobiparochie en voor Folsgeare doen mee Vera Mooij, Lisanne Folkertsma en Anniek Folkertsma. Zouden ze net zo succesvol zijn als Jildou, Elma en Rixt? Veel succes!! De lijsten zijn inmiddels geplaatst op www.knkb.nl.

Helaas vielen zowel de schoolmeisjes als de schooljongens niet in de prijzen. De meiden verloren de 1e omloop met 5-4 6-6. De jongens wonnen de 1e omloop tegen Dronrijp met 5-2 6-0 maar kwamen in de 2e omloop Franeker (de latere kampioen) tegen en verloren met 5-1 6-2.

KNKB 9/10 juli 2011: 1e prijs verliezersronde voor Marije Sweering en Eline Koree bij de welpenmeisjes in Burgum ; 2e prijs voor Feike Douwe Zijlstra en Dennis Strikwerda bij de welpenjongens A in Cornwerd ; Rixt Hettinga viel dit weekend 2 keer in de prijzen 3e prijs verliezersronde voor Rixt Hettinga, Dian Dijkstra en Nyncke Pytsje Terpstra bij de Meisjes Vrije formatie in Dronrijp ; 2e prijs voor Rixt Hettinga, Samantha Bollema en Marije de Boer bij de Meisjes in Wommels ; 1e prijs verliezersronde voor Jildou Sweering, Sigrid de Jong en Janneke Ennema bij de Meisjes in Wommels

Feestkaatsen 15 juli 2011: Deze feestelijke partij werd met het zonnetje volop verkaatst, heerlijk dus. Vele rode hoofden, nekken en armen waren het gevolg daarvan. En natuurlijk smaakte het bier ook heel erg goed! Kranswinaars van deze feestpartij waren: Peter van Dalfsen, Sjoerd Stilma en Klaas vd Berg. Daarnaast kreeg Peter van Dalfsen de wisselbeker voor 2 jaar. Die krijgt vast een mooi plekje in zijn huis.

Klik hier voor de foto van de kranswinnaars. Eventueel meerdere foto's zijn te vinden op de site van Dorpsbelang Folsgare


KNKB 16/17 juli 2011 + NK Pupillen Meisjes: 1e prijs voor Marit Folkertsma en Rixt Wijnia bij de welpen meisjes in Irnsum ; 3e prijs voor Marije Sweering en Selina Meijer bij de welpen meisjes in Irnsum ; 2e prijs voor Feike Douwe Zijlstra en Wessel Schraa bij de welpen jongens in Irnsum ; 3e prijs voor Wout Zijlstra, Jehannes Gietema en Klaas Pier Folkertsma bij de Schooljongens A klasse in Oude Leije ; 1e prijs voor Jildou Sweering, Pytrik Visser en Nyncke Pytsje Terpstra bij de Meisjes in Heerenveen ; 2e prijs verliezersronde voor Rixt Hettinga, Jildou van Dijk en Everdyna de Haan bij de Meisjes in Exmorra ; 1e prijs voor Marc Speerstra, Richard Tamminga en Haye Jan Nicolay bij de Jongens in Makkum

Zaterdag 16 juli 2011 doen namens Folsgare aan het NK Pupillenmeisjes (in Witmarsum) mee Pytrik Zijlstra, Katinka Zijlstra en Dorien Stilma. In de 1e omloop komen zij Tzum tegen. Helaas verloren de meiden de 1e omloop tegen Tzum met 5-3 6-2.
Takomstpartij in Easterbierrum 20 juli 2011: Een aantal dames van onze vereniging deden mee aan de Takomstpartij in  Easterbierrum op woensdag 20  juli 2011. Er stonden acht partuur op de lijst en verdeeld in poule A en poule B. De winnaars hiervan kaatsten tegen elkaar. Om de derde plaats ging het tussen Annelien Broersma (Easterlittens), Anouk Tolsma (Dronryp), Gerry Edou Mollema (Easterein) – Geke de Boer (Wergea), Jildou Sweering (Folsgare), Sigrid de Jong (Blauwhuis). Het trio Annelien Broersma c.s. won op 5-4 6-2). Martine Tiemersma (Easterein), Pytrik Visser (Sexbierum) en Ilse Lijzenga (Sint Annaparochie) mochten de wisselbeker in ontvangst nemen, want dit trio won op 5-2 6-6 de finale van Klasien Huistra (Reduzum), Elly Hofman (Dronryp) en Elma Breeuwsma (Folsgare).

KNKB/Federatie 23 juli 2011: 1e prijs verliezersronde Feike Douwe Zijlstra en Sander Gerbrandy bij de pupillenjongens in Tzum (de prinsenpartij) ; Bij de federatie in Easterwierrum (federatie Littenseradiel) vielen ook een aantal in de prijzen ; 3e prijs voor Wiebren Posthuma en Syds Bouma bij de welpen ; 2e prijs voor Tsjeard Weersma en Solomon de Hoop bij de pupillen ; 2e prijs verliezersronde voor Vera Mooij en Hindrik Meinsma bij de schooljeugd

Jong Feinte Partij in Easterein 27 juli 2011: Vandaag, woensdag 27 juli 2011 de Jongfeinte partij in Easterein om 11:00 uur. Namens Folsgare doen mee Lars Breeuwsma, Fonger Beers en Pieter Harmen Hania. Ze treffen in de 1e omloop Easterein 2. Helaas verloren de "mannen" de 1e omloop met 5-4 6-4. Wel bleef het door het mooie weer nog lang gezellig in Easterein


Jelle by Night partij 30 juli 2011: Waar een week eerder deze partij om de weersomstandigheden geen doorgang kon vinden werd nu wel gestreden om de kransen. Door snel optreden van Johan en Atser konden we in totaal 8 parturen op de lijst verwelkomen. Lees verder...

KNKB 30/31 juli 2011: Voor de meeste categorieen was het een kaatsvrij weekend alleen de caetegorie Meisjes en Jongens hadden dit weekend 2 wedstrijden, een DEL en afdelingswedstrijd. 3e prijs voor Rixt Hettinga, Jildou Sweering en Jeanette Jansma bij de Meisjes Del B in Minnertsga op zaterdag 30 julli en een 2e prijs voor Elma Breeuwsma, Annelien Broersma en Sandra Hofstra bij de Meisjes Del in St Annaparochie op zondag 31 juli

Federatiewedstrijd 5 augustus 2011: Op deze mooie zonnige dag maar met een straf windje vielen de volgende jeugdleden in de prijzen:1e prijs (krans) voor Feike Douwe Zijlstra en Jorn Hylkema bij de welpen ; 2e prijs voor Marit Folkertsma en Hendrik van der Eems bij de welpen ; Het was een spannende finale en op 5-5 6-2 ging de winst naar Feike Douwe en Jorn ; 1e prijs verliezersronde voor Wiebren Posthuma en Marrit Oosterbaan bij de welpen ; 2e prijs verliezersronde voor Jitze Floris Hesther de Boer en Roelie Kroondijk bij de welpen Dit was de 1e federatiewedstrijd waar Jitze aan mee deed en direct in de prijzen; klasse jongen!  1e prijs (krans) voor Welmer de Boer en Timen van Gelderen bij de pupillen ; 1e prijs (krans) voor Vera Mooij en Johannes Reiker bij de schooljeugd ; 2e prijs verliezersronde voor Mente de Boer en Ineke Huitema bij de schooljeugd

Ald Meijers 6 augustus 2011:  De voorbereidingen voor de 12de Ald Meijers Partij zijn in volle gang. Lees verder..

Bonnema partij 6 augustus 2011: Afgelopen zaterdag op het voetbalveld van de VV Nijland werd weer de jaarlijkse Bonnema-partij verkaatst. Met 9 parturen in de A/B klasse en evenzoveel in de C/dames klasse viel op dat er deze keer geen dames van de partij waren. Vorig jaar stonden er nog 10 dames op de lijst, waarvan er 3 in de finale stonden, was het niveau misschien te laag? Lees verder...

KNKB 7 augustus 2011: 1e prijs (krans) voor Marije Sweering en Marit Folkertsma bij de welpen meisjes in Weidum. Marije haar maat (Laudy Bouma)) was ziek waardoor Marit automatisch opschoof, zij stond namelijk alleen. Is dat niet toevallig..Folsgeare boppe!!

2e prijs voor Wout Zijlstra, Dirjan Bouma en Ruben Eijzenga bij de Schooljongens A klasse in Damwoude ; 2e prijs voor Mente de Boer, Rense Sybesma en Wander Meijer bij de Schooljongens B klasse in Damwoude

De Freule 10 augustus 2011: Op woensdag 10 augustus is de Freule (jongens afdeling) in Wommels. De start is om 9:00 uur en er staan wel 48 partuur op de lijst. Namens KF Yn e Lyte doen mee Lars Breeuwsma, Wout Zijlstra en Klaas Sytsma. De loting is inmiddels  verricht en de "mannen" treffen in de eerste omloop Pingjum. De eerste omloop verloren de "mannen"met 5-3 6-4 op deze natte en koude Freule dei.

KNKB 13/14 augustus 2011: 1e prijs (krans) voor Marit Folkertsma en Rixt Wijnia bij de welpen meisjes in Paesens Moddergat ; 2e prijs verliezersronde voor Rixt Hettinga en Nyncke Pytsje Terpstra bij de meisjes vrije formatie in Stiens


KNKB 20/21/28 augustus 2011: 2e prijs voor Feike Douwe Zijlstra en Markus Heeringa bij de Welpenjongens A klasse in Mantgum ; 1e prijs (krans) voor Mente de Boer en Klaas Pier Folkertsma bij de Schooljongens in Dronrijp ; 2e prijs voor Wout Zijlstra en Joran Gerbranda bij de Schooljongens A klasse in Oude Bildtzijl

Slotpartij jeugd 2 september 2011: Een prachtige zonnige dag (die hebben we niet veel gehad deze zomer ) en veel jeugdkaatsers op het veld. Lees verder...

Slotwedstrijd senioren 11 september 2011: Zondag 11 september was de slotpartij van de KF omgetoverd als het FK, Folsgaasterkampioenschap. Lees verder...