Archief 2011‎ > ‎

Bakkerij de Witte partij 14 mei 2011

Zaterdag 14 mei was de Bakkerij de Witte Partij. Alvast de winnaars op een rijtje. Foto's van de Bakkerij de Witte partij

1e prijs welpen  Feike Douwe Zijlstra en Teade Zijlstra

2e prijs welpen  Marit Folkertsma en Jesse Kaptein

1e prijs pupillen/schooljeugd  Pytrik Zijlstra en Roel Damstra

2e prijs pupillen/schooljeugd  Menno Sweering en Welmer de Boer

1e prijs jeugd  Jildou Sweering

2e prijs jeugd Marc Speerstra

Voordat de wedstrijden begonnen werd onze sponsor Bakker de witte welkom geheten en gretig in een stukje oranjekoek gehapt door de jeugd..mmmm. De dozen waren zomaar leeg.

Bij de welpen stonden er 4 partuur op papier. Feike Douwe en Teade wonnen alle partijen dus zij konden de kransen omhangen. Bij de 2e prijs ging het om de parturen Marije/Jize Floris en Marit/Jesse. Zij hadden evenveel voor eersten. Bij het berekenen van de tegen eersten hadden Marit/Jesse net een aantal minder zodat zij de prijs in hun handen kregen.

Bij de pupillen/schooljeugd waren er 6 partuur waaronder de gastspeler Sytze Bram de Witte welke samen met Mente en Brigitte een partuur vormden.

 Er waren 2 poules  en de beste van de poules speelden de finale.

Deze finale ging tussen Pytrik en Roel tegen Menno en Welmer.

Winnaar van deze categorie pupillen en schooljeugd Pytrik en Roel, zij waren met 5-2 6-0 te strek voor het partuur Menno en Welmer

Bij de Jeugd waren er 4 deelnemers. Hier werd 3 keer gekaatst en degene met de meeste eersten komt als winnaar uit de bus.

Hier Was Jildou de sterkte met 3 gewonnen partijen dus 21 punten, tweede marc met 15 eersten en een gedeelde 3 plaats voor Elma en Rixt met elk 13 eersten.