Archief 2011‎ > ‎

Bonnemapartij 6 augustus 2011

Eenzijdige finales op Bonnema-partij

Afgelopen zaterdag op het voetbalveld van de VV Nijland werd weer de jaarlijkse Bonnema-partij verkaatst. Met 9 parturen in de A/B klasse en evenzoveel in de C/dames klasse viel op dat er deze keer geen dames van de partij waren. Vorig jaar stonden er nog 10 dames op de lijst, waarvan er 3 in de finale stonden, was het niveau misschien te laag? Zonder de dames werd er ook goed gekaatst, het winnende partuur in de C klasse, Gerard van Malsen, Anne Kramer en Anne van der Werf maakten weinig fouten en kreeg in 3 partijen  elke partij maar 1 eerst tegen. Vooral nieuwkomer Gerard van Malsen, bleek een beheerste kaatser te zijn, ondersteund door de degelijkheid van beide Anne’s werden zij de terechte kampioen.

In de verliezersronde finale dachten de Bonnema’s met ondersteuning van Ate Speerstra na een 2-0 voorsprong de buit al een beetje binnen te hebben, maar onder leiding van good old Joost Schaap, kregen de Bonnemas geen kans meer en verloren met 5-3 6-4.

In de A/B klasse verliep de finale ook zonder weinig spanning, het partuur van Sietse Terwischa van Scheltinga had weinig problemen met het partuur van Jappie de Boer 5-0 6-6. De meeste tegenstand kregen zij in de eerste omloop, tegen het partuur van Gosse Reitsma moesten zij vol aan de bak, en wonnen met 5-4 6-4.

Dat het partuur van Gosse een van de favorieten was deed wel blijken in de verliezersfinale, die wonnen zei met 5-3 6-4 van het partuur van Arjen Radix, en liepen hier gemakkelijk over heen.

Namens de Bonnemas iedereen bedankt ( kaatsers, vrijwilligers, sponsors en de kaatsvereniging Yn e Lijte)

En nog een oproep aan de dames, we verwachten jullie volgend jaar weer, want we misten jullie toch wel een beetje.

 Uitslag:

 A/B Klasse                                                                C/dames

 1e  Sytse Terw. Van Scheltinga                                 1e Gerard van Malsen

     Folkert van der Werf                                                Anne Kramer

     Nolke Bergstra                                                         Anne van der werf

 2e Jappie de Boer                                                       2e Willem Mollema

    Bertus Bootsma                                                          Tjerk Klaas Wijbenga

    Tjerk Bakker                                                               Jan Bleeker

 

     Verliezersronde

 1e  Gosse Reitsma                                                      1e Rink Kuipers

     Hotse Jellema                                                           Oane Galema

     Ulbe Osinga                                                             Joost Schaap

 2e Arjen Radix                                                           2e Laas Harry Bonnema

     Johan van der Wal                                                    Ate Speerstra

     Jildert van der Werf                                                 Harry Bonnema