Archief 2011‎ > ‎

Federatie Afdelingskampioenschappen IJlst

Afdelingskampioenschappen Federatie IJlst 23/24 juni


Vandaag (donderdag 23 juni) en vrijdag 24 juni zijn de afdelingskampioenschappen Federatie in IJlst.

Een flinke oogst wat prijzen betreft bij de afdeling federatie wedstrijden voor onze jeugd.

Bij de welpen jongens was de Krans voor Feike Douwe Zijlstra en Jacob Breeuwsma.

Bij de welpen meisjes was de Krans voor Marije Sweering en Marit Folkertsma

Bij de pupillen jongens was de Krans voor Tsjeard Weersma, Matthijs Beuckens en Welmer de Boer. (het jongenspartuur uit Nijland) De pupillen meisjes (Katinka Zijlstra en Dorien Stilma) vielen helaas buiten de prijzen.

Bij de schooljongens was er een 2e prijs voor Mente de Boer en Menno Sweering. De schoolmeisjes ( Lisanne Folkertsma, Veraa Mooij en Geke Posthuma) vielen helaas buiten de prijzen.

Bij de Meisjes was er de Krans voor Jildou Sweering, Elma Breeuwsma en Rixt Hettinga.

Bij de Jongens was er de Krans voor Lars Breeuwsma, Klaas Sytsma en Wout Zijlstra.

Al met al een super resultaat! Zie hieronder voor de wedstrijdverslagen van kvnyemoed en foto's

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Welpen federatie afdeling

Met 7 parturen op de lijst bij de welpen jongens kon er onder goede omstandigheden gekaatst worden. Na twee omlopen waren het de parturen van Jacob Pier Breeuwsma en Feike Douwe Zijlstra uit Folsgare en het partuur uit Hommerts met Egbert Bethlehem en Jelger de Boer welke in de finale kwamen. De finale zou eindigen in een zege op 5 - 2 6 - 0 voor het partuur uit Folsgare. In de verliezersronde wist het partuur van Hugo van Schepen, Jorn Hijlkema en Germ-Jan Dotinga uit Goenga in de finale te winnen van Jelke Bootsma, Hidde Popma en Bouwe Overwijk uit Wolsum.

Uitslag welpen Jongens
1e Jacob Pier Breeuwsma en Feike Douwe Zijlstra - Folsgare
2e Egbert Bethlehem en Jelger de Boer - Hommerts

1e verl. Hugo van Schepen, Jorn Hijlkema en Germ-Jan Dotinga - Goenga

Bij de welpenmeisjes waren er drie parturen welke een poule kaatsen in de laatste wedstrijd kwamen de beide parturen te staan welke de eerste wedstrijd hadden gewonnen. Waardoor een echte finale kwam. In deze finale stonden de parturen van Marije Sweering en Marit Folkertsma uit Folsgare en Fardau de Jong en Janna Kroon uit Wolsum. Eerst genoemden wisten de partij te winnen op 5 - 2 6 - 2

Uitslag welpen meisjes.
1e Marije Sweering en Marit Folkertsma - Folsgare
2e Fardau de Jong en Janna Kroon - Wolsum

 

Pupillen federatie afdeling

Bij de pupillen jongens waren er vier parturen welke in een poule tegen elkaar streeden. Door alle drie de partijen te winnen kwam het partuur van Folsgare als winnaar uit de bus. Dit waren Tjeard Andries Weersma, Matthijs Beuckens en Welmer de Boer. Tweede met 16 eersten voor werden Marko Hoekstra en Jetze Wiersma uit Hommerts.

Uitslag pupillen jongens
1e Tsjeard Andries Weersma, Matthijs Beuckens en Welmer de Boer - Folsgare
2e Marko Hoekstra en Jetze Wiersma - Hommerts

 

Schooljeugd federatie afdeling

Bij de schooljeugd waren er totaal vijf parturen, drie jongens en twee meisjes parturen. Hierdoor werd er in 1 poule gekaatst. Het partuur van Goenga met Johannes Jelle de Groot, Timen van Gelderen en Jouke Dotinga wist alle partijen te winnen. En pakten hiermee de afdelingstitel. Als tweede met 24 eersten voor kwamen Mente de Boer en Menno Sweering uit Folsgare uit de bus. Het schoolmeisjes partuur van Goenga van Dewy de Jong, Sanne Hijlkema en Alina Brandsma met coach Sjoerd Dotinga. Haalde van de meisjes parturen de meeste eersten en kreeg de schoolmeisjes afdelingsmedaille mee naar huis.

Uitslag.
1e Johannes Jelle de Groot, Timen van Gelderen en Jouke Dotinga - Goenga
2e Mente de Boer en Menno Sweering - Folsgare

 

Jongens en meisjes federatie afdeling

Bij de jongens en meisjes waren er vier parturen twee meisjesparturen en twee jongensparturen. Er werd besloten deze niet in poule te laten kaatsen maar twee keer de jongens tegen de jongens. En de meisjes tegen de meisjes. Om toch het kaatsen door te laten gaan. Bij de jongens kwam als winnaar uit de bus het partuur van Folsgare met Klaas Sijtsma, Lars Breeuwsma en Wout Zijlstra. Bij de meisjes kwam het partuur ook uit Folsgare en bestond uit Rixt Hettinga, Elma Breeuwsma en Jildou Sweering.

Uitslag Jongens.
1e Klaas Sijtsma, Lars Breeuwsma en Wout Zijlstra - Folsgare

Uitslag Meisjes.
1e Rixt Hettinga, Elma Breeuwsma en Jildou Sweering - Folsgare