Archief 2011‎ > ‎

Federatie jeugd 17 juni 2011

Federatiewedstrijd jeugd in Folsgeare  17 juni  2011

Woensdagavond tot 18:00 uur kon je je opgeven voor deze wedstrijd en mochten wij ’s avonds “even” de  loting verrichten. Nou we zijn er heel wat wijzer van geworden.   Bij de welpen hadden we 12 partuur, bij de pupillen 14 partuur, bij de schooljeugd 12 partuur en bij de schooljeugd 4 partuur. Wat een opgave dus, fantastisch. Dankzij goed denkwerk van Jelle en tekentalent van Jurjen werden de perken van de verschillende categorieën in elkaar gepast op onze mooie veld in Folsgare.

Vrijdagmiddag vanaf half 4 druppelden langzaamaan de jeugd en ouders binnen. Even na vieren konden we dan ook los, het was tenslotte nog steeds mooi droog weer maar er was regen op komst.  Bij de welpen werden er leuke partijen gekaatst, enkele werden makkelijk gewonnen maar ook een aantal partijen op 5 gelijk. De winnaarsfinale was echter een zeer eentonige finale die Feike Douwe met Annemare met 5-0 6-4 wonnen van Wiebren Posthuma en Theuny Reiker.  De verliezersfinale was toch wat spannender maar Klaas Jan en Bert wisten de winst naar hun toe te halen met 5-3 6-6 zodat de 2e prijs verliezers voor Jesse en Kristia was.  (bij de prijsuitreiking werd ze eindelijk bij de juiste naam genoemd, Jurjen bleef haar namelijk kristina noemen en ja zo heet ze niet zei ze wijs )  

Winnaars bij de welpen

1e prijs  Feike Douwe Zijlstra en Annemare Wempe

2e prijs  Wiebren Posthuma en Theuny Reiker

3e prijs  Jasper Pranger en Kenrick v.d. Weg

1e prijs verliezers  Klaas Jan Oosterbaan en Bert Veldman

2e prijs verliezers  Jesse Kaptein en Kristia Dotinga

Ook de pupillen lieten leuke wedstrijden zien. De meesten zijn aardig aan elkaar gewaagd. De halve finales waren dan ook erg spannend en hoe dichterbij de finale kwam hoe feller ze werden, wel op een sportieve manier. De eerste halve finale ging tussen Zoe /Rixt en Jetze/ Marie; de winst ging met 5-2 6-4 naar eerstgenoemde zodat Zoe en Rixt zich als eerste plaatsten voor de finale. De andere halve finale tussen Sytze Bram/Jeroen en Marko/Redmer was voor het publiek een superwedstrijd om te kijken. Het bleef met eersten gelijk opgaan tot het laatste eerst;  Op 5-4 6-4 ging de winst naar Sytze Bram en Jeroen. De finale daarop was bijna een anticlimax; redelijk gemakkelijk wisten de jongens het van de meiden te winnen met 5-1 6-4. De krans was dus voor Sytze Bram en Jeroen, een mooie 2e voor Zoe en Rixt.  De 3e prijswinnaars kwamen allemaal uit Hommerts, daar zit toch veel talent! De verliezersfinale was ook een redelijk eenzijdige wedstrijd waarbij Tsjeard en Nick de winst naar zich toe trokken met 5-1 6-4.

Winnaars bij de pupillen

1e prijs  Sytze Bram de Witte en Jeroen Zeinstra

2e prijs  Zoe de Jong en Rixt Bosma

3e prijs  Jetze Wiersma en Marie Veltman

3e prijs  Marko Hoekstra en Redmer Huitema

1e prijs verliezers  Tsjeard Weersma en Nick v.d.  Zee

2e prijs verliezers  Rienk Feenstra en Margriet Abma    

Helaas heb ik geen uitslagen van de schooljeugd. Deze zijn helaas natgeregend en daardoor onleesbaar geworden (en dus beland in de prullenbak, jammer maar helaas) Begeleider van de schooljeugd, Peter,  vertelde het volgende bij de prijsuitreiking: leuke positieve  wedstrijden en gaf de dames/heren een flinke pluim omdat ze zelfs als de tegenpartij een geweldige kaats, opslag oid had er altijd wel een complimentje werd toegeroepen.  Dat noem ik nu sportief kaatsen, klasse!!  

Winnaars bij de Schooljeugd

1e prijs Rémon Tie Bouma en Meindert de Groot

2e prijs Jouke Dotinga en Dewy de Jong

3e prijs  Lex Potma en Rijkel Dotinga

1e prijs verliezers  Arjanne Schaafsma en Vera Mooij

2e prijs verliezers  Fabian Noordhuis en Iris Berber Bergsma

Bij de jeugd 4 partuur op de lijst, dus 3 x kaatsen. Zij waren meestal luid en duidelijk aanwezig op het veld, maar ook bij deze categorie op een leuke manier.  Lars Aaltsje en Jeen wisten alle 3 de wedstrijden te winnen; geen twijfel dus wie de krans mee naar huis zou nemen.  De 2e prijs was voor Wout Marc en Sigrid die 2 van de 3 wedstrijden wisten te winnen. De wedstrijd tegen Lars c.s. verloren ze met 5-3 6-2.

Winnaars bij de Jeugd

1e prijs  Lars Breeuwsma, Aaltsje Kroes en Jeen Houtsma

2e prijs  Wout Zijlstra, Marc Speerstra en Sigrid de Jong

 

Als laatste nog een groot compliment  voor onze mensen achter de bar! Er werd namelijk nogal wat in de frituur gegooid, alderaarst..Knap dat jullie niet gillend gek zijn geworden.

Al met al een geslaagde dag. Klik hier voor de foto’s.