Archief 2011‎ > ‎

Federatie/KNKB 20 21 en 22 mei 2011

Het regende weer prijzen bij onze jeugdleden tijdens de federatie- en KNKB wedstrijden.

Vrijdag 20 mei was er een Federatiewedstrijd in IJsbrechtum. Winnaars waren:

Jesse Kaptein met Klaas Jan Oosterbaan 1e prijs (krans) bij de welpen

Wiebren Posthuma met Erik Wijnja 2e prijs bij de welpen

Marije Sweering met Bert Veldman 1e prijs verliezers bij de welpen

 

Zaterdag 21 mei Federatiewedstrijd in Easterein

Marit Folkertsma met Selma de Boer 1e prijs (krans) bij de welpen

 

Zaterdag 21 mei KNKB wedstrijden

Elma Breeuwsma met Elly Hofman en Nyncke Pytsje Terpstra 1e prijs (krans) bij de Meisjes in Ee

Jildou Sweering met Ilse Lijzenga en Margretha Terpstra 1e prijs verliezers bij de Meisjes in Ee

Wout Zijlstra met Bonne Hylkema 3e prijs bij de Schooljongens in Minnertsga

 

Zondag 22 mei KNKB wedstrijden

Pytrik Zijlstra met Andrea Kroes 2e prijs bij de Pupillen Meisjes A in Easterlittens

Lisanne Folkertsma met Arjanne Schaafsma 3e prijs bij de Schoolmeisjes in Ingelum

Elma Breeuwsma met Anna Brecht Bruinsma en Akkelyna de Haan 1e prijs (krans) bij de Meisjes in Wier

Jildou Sweering met Margretha Terpstra en Marloes Fennema de 3e prijs bij de Meisjes in Wier

 

Wat een talent in Folsgeare!! Gefeliciteerd allemaal. Zie ook foto's.