Archief 2011‎ > ‎

KNKB Pupillen Jongens Afdeling + opstap

Pupillen Jongens KNKB Afdeling

 

1e omloop
Wommels - Welsrijp 3-5 6-6
Berlikum 2 - Dromrijp 5-1 6-4
Menaldum - Hommerts 5-3 6-2
Arum - Berlikum 1 5-5 6-8
Dronrijp - Beetgum 3-5 6-6
Makkum

2e omloop
Makkum - Welsrijp 2-5 4-6
Berlikum 2 - Menaldum 4-5 0-6
Berlikum 1 - Beetgum 5-1 6-6

halve finale
Welsrijp - Menaldum 2-5 4-6

Finale
Berlikum 1 - Menaldum 5-5 8-6

 

Zie ook knkb site. klik hier voor meer info/wedstrijdlijsten

 

 

Pupillen Jongens KNKB Opstap

Folsgeare 21 mei 2011

Aanvang 11:00 uur

 

Inleg 3,= euro p.p. Scheidsrechter: clubscheidsrechter

4 prijzen (2 * 3e prijs)

 

 

 

1

 

Willem van Abbema

Ype Akkerman

 

Schettens

St.Jac.Par.

2-5

2-6

 

2

 

Durk Ennema

Stefan van der Meer

 

Sexbierum

Baard

 

3

 

Harm de Vries

Gjalt van der Hem

 

Tzummarum

Jorwert

 

3-5

2-6

 

4

 

Jens Visser

Roel Pieter de Jong

 

Oosterbierum

Ried

 

5

 

Jolt Vollema

Menno Galama

 

Peins

Bolsward

 

1-5

0-6

 

6

 

Arnout Meijer

Gabe-Jan van Popta

 

Wommels

Lollum

 

7

 

Fokke Pieter Alberda

Teake Hofman

 

Dronrijp

Dronrijp

 

5-5

6-4

 

8

 

Wytse Yntema

Yannick de Bruin

 

Wommels

Dronrijp

 

9

 

Francisco de Boer

Donnie Broeren

 

Dronrijp

Arum

 

5-3

6-2

 

10

 

Bouke Willem Tuinman

Idsert Wijnja

 

Dronrijp

Wommels

 

11

 

Marko Hoekstra

Thom Buwalda

 

Hommerts

Dronrijp

 

5-1

6-6

 

12

 

Inne Heerna

Patrick Kramer

 

Wommels

Arum

 

13

 

Sander Gerbrandy

 

Hommerts

 

 

 

 

 

Gjalt van de Hem

Jorwert

 

 

 

 

2e omloop                                      

13-2  5-3  6-4                                

4-5    5-3  6-4 

7-9    4-5  2-6

11

Halve Finale

11-13  2-5 2-6

4-9      5-1  6-4

Finale

13-4    5- 5  6-2