Archief 2011‎ > ‎

Slotwedstrijd senioren 11 september 2011

Succesvolle Folsgaasterkampioenschap

Zondag 11 september was de slotpartij van de KF omgetoverd als het FK, Folsgaasterkampioenschap. Met 6 partuur in de B-klasse en 8 tweetallen in de A-klasse werd om ongeveer 12.00 uur de grote bal het veld in gegooid en kon met de wedstrijd worden begonnen. In dit 1e Folsgaasterkampioenschap deed iedereen een stapje extra en kon je merken dat er gestreden werd om deze welbegeerde titel binnen te slepen.

In de A-klasse werd gekaatst met een winnaarsronde en verliezersronde.

In de finale kwam het partuur Jeroen Haringa en Pieter Harmen Hania uit tegen het partuur van Bauke Ulbe Sieperda en Douwe Zijlstra.

Op weg naar de finale moesten Jeroen en Pieter Harmen nog wat obstakels wegwerken. In de 1e omloop tegen Jurjen Sweering en Hielke Visserman moest een achterstand van 5-2 worden weggewerkt. Na terug gekomen te zijn tot 5-5 werd het laatste eerst met 6-2 beslist door een zitbal van Jeroen en mochten ze het in de 2e omloop opnemen tegen Peter v Dalfsen en Atser Sybrandy. In deze partij namen Peter en Atser een 3-0 voorsprong naar konden dit niet vasthouden. Jeroen en Pieter Harmen namen het gewicht in de partij over en beslisten de partij op 5-4 en 6-4; de finale was bereikt.

De weg naar de finale voor Bauke Ulbe en Douwe was ook niet gemakkelijk. In de 1e omloop tegen Ulbe Osinga en Klaas Sytsma ging het niet van een leien dakje. Het grootste gedeelte van de partij zagen ze tegen een achterstand aan, pas na 4-4 kwamen ze voor het eerst op voorsprong en die gaven ze ook niet meer uit handen. De 2e omloop moesten ze hun kunsten tonen tegen Simon Dijkstra en Jelle Breeuwsma ook dit werd een lastige partij veel eersten werden op 6-6 verkaatst waarvan de meesten naar Bauke Ulbe en Douwe gingen en die de partij op 5-3 en weer op 6-6 beslisten.

De finale werd echter nooit een finale; waar Jeroen en Pieter Harmen de eerste twee partijen steeds tegen een achterstand aanzagen kwamen ze nu snel op een voorsprong van 4-0. Bauke Ulbe en Douwe hebben gestreden voor wat ze waard waren maar konden niet meer dan 1 eerst binnen slepen. Op de stand van 5-1 en 6-4 beslisten Jeroen en Pieter Harmen de partij en werden zo de eerste kampioenen van Folsgare.

De finale in de verliezersronde ging tussen Jurjen  en Hielke  die in de 2e omloop weinig moeite hadden met Fonger Beers en Eelke v.d. Wal en Ulbe en Klaas die ook weinig moeite onder vonden in hun 2e partij. Ook deze finale is nooit spannend geweest Jurjen en Hielke waren zowel in het perk als aan de opslag beter dan Ulbe en Klaas. Op de stand van 5-1 en 6-2 toen Ulbe de kaats niet passeerde werd de finale beslist.

 

In de B-klasse werden twee poules van 3 gemaakt waardoor iedereen 2x kon kaatsen. De winnaar van de poule zou de finale kaatsen. In de poule met de oneven nummer was het partuur van Jeanet Sweering, Johan Kaptein en Femke Beers de sterkste. In hun eerste partij moesten ze alle zeilen bijzetten tegen Sjouke Dijkstra, Minko Folkertsma en Baukje Atsma en werd het een zee spannende partij die pas op 5-5 en 6-6 werd beslist in het voordeel van Sjouke, Minko en Baukje. De tweede partij moest dus gewonnen worden van Ate Speerstra en Harry Bonnema die hun eerste partij wel hadden gewonnen.

In deze partij kaatsten Jeanet, johan en Femke foutloos en wonnen de partij met 5-2 en werden met 12 eersten winnaar van de poule.

 

In de poule met de even nummers was het partuur van Wout Zijlstra, Germ Speerstra en Richtsje Posthuma de sterkste. In hun eerste partij nam Wout jr. de taken van vader Sr over omdat hij niet tijdig aanwezig kon zijn voor de eerste partij. In deze partij ze hadden niet veel moeite met het partuur Erna Kaptein, Ulbe Haringa en Jeannette Folkertsma, op 5-1 werd de winst binnen geslagen.

In de tweede partij nam Wout Sr de plaats van jr. in en waren de tegen standers Ype Bonnema, Roelie Dijkstra en Alida Breeuwsma die ook hun eerste partij hadden gewonnen; de winnaar ging dus naar de finale. Dit werd een boeiende partij die alle kanten op kon gaan. Wout, Germ en Richt hadden wel steeds het overwicht in de partij en sloegen op de beslissende standen de punten binnen. Op 5-4 en 6-4 beslisten zij de partij en kwamen daardoor in de finale.

In de finale namen Wout, Germ en Richt direct het heft in handen en gaven die ook niet meer weg wat Jeanet, Johan en Femke ook probeerden het mocht niet baten. Op 5-2 en 6-6 viel de laatste slag in het voordeel van Wout, Germ en Richt en werden ook zij de kampioenen van Folsgare.

Na het kaatsen werd het seizoen afgesloten met een BBQ waarna halverwege de prijzen werden uitgereikt van de kaatspartij en de competitie. Simon Dijkstra bij de heren en Jeanet Sweering bij de dames werden de kampioenen van de competitie en kregen van Jelle de krans omgehangen en de bijbehorende bekers. Verder werd er nog afscheid genomen van bestuurslid Fonger die naar Denemarken gaat te werken en kreeg van Jelle een fles “WADWATER”. hiervan heeft Fonger nog fijne herinneringen op Vlieland liggen. Als laatst werden de kaatsers nog bedankt voor het mooie sportieve seizoen die we hebben gehad. Door veel opkomst op competitie en ledenpartijen was het een geslaagd kaatsjaar BEDANKT. Hierna ging het vlees weer op de BBQ en het feest nog even door.

 Volledige uitslag:

 A-klasse:

 Winnaarsronde:

1.  Jeroen Haringa                              2.  Bauke Ulbe Sieperda

     Pieter Harmen Hania                          Douwe Zijstra

 Verliezersronde:

1.  Jurjen Sweering                             2.  Ulbe Osinga

     Hielke Visserman                               Klaas Sytsma

 B-klasse:

 1.  Wout Zijlstra                                  2.  Jeanet Sweering

     Germ Speerstra                                   Johan Kaptein

     Richtsje Posthuma                              Femke Beers