Archief 2011‎ > ‎

Zaalkaatswedstrijd 27 maart Easterein

Zaalkaatswedstrijd Federatie Sneek eo  in Easterein  27 maart 2011

Ook dit jaar weer als afsluiting van het winterseizoen een zaalkaatswedstrijd in Easterein. De start was rond 9:30 en ondanks dat in de nacht van zaterdag op zondag de klok een uurtje vooruit was gegaan was iedereen op tijd aanwezig.  Er stonden voor s morgens 6 partuur welpen op papier en voor de pupillen zelfs 8 partuur! Er werd zowel bij de welpen als bij de pupillen (in 2 tallen) in poules gekaatst. Zo kon er bij de welpen in ieder geval minimaal 2 x en bij de pupillen zelfs minimaal 3 x gekaatst worden. Bij de welpen won in de eerste poule Wybren Posthuma en Marit Folkertsma en in de tweede poule Feike Douwe Zijlstra en Fardau de Jong. Wegens tijdgebrek werd de finale met “een spul” gelijk begonnen. Op een eindstand van 5-2 6-4 ging de winst naar Wybren en Marit dit door goed opslagwerk van Marit en Wybren en uitslag van Wybren vanuit het perk. Bij de pupillen werd er in beide poules af en toe spannend gekaatst, bij een van de wedstrijden kwam zelfs alles aan de hang. In de finale troffen winnaar van poule 1 Marko Hoekstra en Andrea Kroes de winnaar van poule 2 Jetze Wiersma en Marieke Schaap. Beide waren erg aan elkaar gewaagd maar op 5-3 6-2 ging de uiteindelijke winst naar Marko en Andrea. De terechte winnaars bij deze categorie.  De wedstrijd liep iets uit doordat er nogal wat parturen op de lijst stonden. Maar na overleg met de trainer van de jongens van Wommels mochten wij gebruik blijven maken van (een deel van) de zaal. Super! Zo konden we het eerste deel van de wedstrijd toch op een juiste manier om half 1/1 uur afsluiten. Dit mede onder de begeleiding van Arie Hettinga, Douwe Zijlstra en ouders die ons assisteerden.

Doordat het eerste deel uitliep konden we bijna aansluitend beginnen met de wedstrijden voor de schooljeugd en jeugd. Deze keer hadden we bij de schooljeugd 6 partuur op papier zodat er in 2 poules gekaatst kon worden. Bij de jeugd stonden er 5 partuur genoteerd. Bij beide categorieën bestond een partuur uit een combinatie van jongen/meisje. (Hartstikke leuk dus J) Bij de schooljeugd ging de winst in de eerste poule naar Lex Potma en Hannah Stienstra. Zij kregen echter aardig wat tegengas van het partuur van Rémon Tie Bouma en Geke Posthuma maar zij moesten op 5-4 6-2 hun verlies toegeven. In de tweede poule ging de winst ietwat gemakkelijker richting Sander Gerbrandy en Lisanne Folkertsma. De Hommerts-mannen met hun vrouwelijke maten stonden dus tegenover elkaar in de finale. Door de geweldige opslag en uitslag van Sander en opslag van Lisanne ging de winst naar hen op een eindstand van 5-1 6-0. Terechte winnaars in deze categorie. In deze finale is ook heel wat keren het plafond geraakt. Is het plafond nu zo laag of is het een sport om het plafond te raken J.

Bij de jongens/meisjes werd er ook absoluut leuk en sportief gekaatst. In deze categorie stonden 5 partuur op de lijst en via de nieuwe methode werd er in ieder geval 2 x gekaatst. De parturen met de meeste punten kaatsten de finale. In de finale stonden Lars Breeuwsma en Rixt Hettinga tegen Matthys Gerbrandy en Sigrid de Jong te kaatsen. Zij hadden de wedstrijd voor de finale ook al tegen elkaar gekaatst in het voordeel van Lars en Rixt namelijk 5-3 6-4. Daarop wilden Matthys en Sigrid natuurlijk revanche in de finale. Helaas liep dat iets anders want de eindstand was in de finale 5-1 6-4. Lars en Rixt waren samen toch sterker dan Matthys en Sigrid en daarom ook zeker de terechte winnaars in deze categorie.  Ook hier leek het soms een sport om het plafond te raken ;-) ; gelukkig zijn er geen ballen in het plafond blijven hangen. (want dat gebeurde ook nog wel eens tijdens de trainingen)  Het was echter zeker een plezier om naar deze jongens/meisjes te kijken en te luisteren!

Om half vijf was het dan uiteindelijk afgelopen konden we terug zien op een geslaagde dag!!

Tot slot nog een compliment aan de meiden en jongens die mee hebben gedaan: geweldig om te zien hoe fantastisch jullie met elkaar omgaan. Ook dankzij jullie was dit absoluut een grandioze dag!!

Ook voor Folsgare was dit een succes: 6 jeugdleden gingen met een prijs naar huis waarvan er bij  5 inmiddels een mooie krans aan de muur hangt. Fantastisch!!

Welpen

1e prijs  Wybren Posthuma en Marit Folkertsma

2e prijs Feike Douwe Zijlstra en Fardau de Jong

Pupillen

1e prijs  Marko Hoekstra en Andrea Kroes

2e prijs  Jetze Wiersma en Marieke Schaap

Schooljeugd

1e prijs  Sander Gerbrandy en Lisanne Folkertsma

2e prijs  Lex Potma en Hannah Stienstra

Jeugd

1e prijs  Lars Breeuwsma en Rixt Hettinga

2e prijs  Matthys Gerbrandy en Sigrid de Jong