Archief 2012

Slotpartijen jeugd/senioren 7 en 9 september: Er staan zowel bij de A - als de B klasse 6 parturen (drietallen) op papier. Het beloofd een prachtig mooie dag te worden, het weer zit in ieder geval mee Het was zelfs zo warm dat de parasols van zolder werden gehaald om wat extra schaduwplekjes te creëren. Het waren dan ook zweterige partijen die gespeeld werden. Lees verder....

Klassement welpen jongens 2012: Feike Douwe Zijlstra is 1e in het klassement van de welpenjongens geworden. Hij kreeg de medaille uitgereikt door Leonie van der Graaf tijdens de Friesland Cup op 15 september 2012 in Dronrijp. Alle klassementsprijzen werden die dag uitgedeeld


KNKB 25/26 augustus: In het weekend van 25/26 augustus viel Elma tweemaal in de prijzen. Mooi resultaat dame:

2e prijs voor Elma Breeuwsma, Melissa Rianne Hiemstra en Cyntha Bouma bij Meisjes del In Burgwerd

3e prijs voor Elma Breeuwsma, Anne Monfils en Elly Hofman bij de Meisjes Uitnodigingspartij in Weidum

17 augustus Federatie jeugd Bozum: De krans was voor Marco de Graaf, Vera Mooij en Remon Tie Bouma bij de jongens/meisjes

KNKB 11/12 augustus:

3e prijs voor Lobke Vlasbloem en Marije Sweering bij de pupillen meisjes B klasse in Ferwerd op zaterdag 11 augustus

4e prijs voor Wytse Vollema en Feike Douwe Zijlstra bij de pupillen jongens B klasse in Scharnegoutum op zaterdag 11 augustus

2e prijs verliezers voor Marije Sweering en Selma de Boer bij de pupillen meisjes B klasse in Peins op zondag 12 augustus

3e prijs voor Rense Sybesma, Mente de Boer en Riemer Hoekstra bij de VF Schooljongens in Reduzum op zondag 12 augustus

de Freule Wommels 8 augustus:Namens onze KF doen mee Wout Zijlstra, Mente de Boer en Tsjeard Weersma. Succes mannen! Er staan 48 partuur op de lijst. Onze "mannen" hebben nummer 26 meegekregen en ze moeten het in de 1e omloop opnemen tegen Broeksterwald.Tijdens deze prachtige mooie zomerse woensdag winnen ze de 1e omloop tegen Broeksterwald met 5-0 6-0. In de 2e omloop is St Jabik hun tegenstander en zij zijn toch echt een maatje te groot voor onze "mannen" ze verliezen deze dan ook met 5-0 6-2. Volgend jaar, nieuwe ronde nieuwe kansen


Ald Meyers Hitzum 4 augustus: Namens onze KF doen mee Jildou Sweering, Elma Breeuwsma en Rixt Hettinga. Lees verder

4 augustus Bonnemapartij Nijland: Volgens welingelichte bronnen stonden er 26 partuur op de lijst verdeeld onder de A/B klasse (12 partuur) en C/damesklasse (14 partuur) Lees verder...


3 augustus Federatie jeugd Sneek: In Sneek was op vrijdag 3 augustus voorlopig de laatste jeugdfederatiewedstrijd voordat vele jongens en meiden gaan genieten van hun vakantie. Met een straf windje (die gelukkig later wat afnam) en de zon die zch steeds meer liet zien werden leuke partijen gekaatst. Deze wedstrijd begon om 14:00 uur. De volgende jeugdleden vielen in de prijzen:

1e prijs/krans voor Feike Douwe Zijlstra en Lammert Wiersma bij de pupillen

2e prijs voor Jelger de Boer en  Marije Sweering bij de pupillen

2e prijs verliezers voor Menno Sweering en Reinder Reitsma bij de schooljeugd

2e prijs voor Willem Siebe Hilverda, Jan Fokko Rispens en  Lisanne Folkertsma bij de jeugd

KNKB 28/29 juli : 2e prijs voor Anne Monfils, Lisanne Folkertsma en Dian Dijkstra bij de Meisjes B klasse in IJsbrechtum op 28 juli

KNKB Heren 2e klas in Folsgare 28 juli: Voor het eerst in Folsgare de Heren 2e Klasse. Met 10 partuur op de lijst en de plaatselijke topper Hendrik Sweering hebben de heren er een mooie, goede en sportieve kaatsdag van gemaakt. Aan het einde van de dag waren het Jesse van der Molen (Witmarsum), Roel Hoekstra (Ternaard) en Rick Poortstra (St. Jacobi.) die met de krans naar huis gingen. Zij wonnen de finale met 5-4 en 6-6 van Anne Wind (Pingjum), Patrick Scheepstra (Franeker) en Joeke Ids de Vries (Wyns). De derde prijs was voor Jelle Jaap Stiemsma (Lioessens), Elgar Boersma (Foudgum) en Eric Zittema (Berltsum) die de halve finale verloren met 5-5 en 6-2 van de latere winnaars.


28 juli ouder/kind partij IJlst Zaterdag 28 juli was er een ouder/kind partij bj KV Nije Moed in IJlst. Bij de pupillen sleepten Tine Dijkstra en Sytze Bram de Witte de krans in de wacht. Ze kregen maar 1 eerst tegen ; wat een toppers!

Federatie jeugd IJlst 27 juli: Veel jeugdleden stapten s middags een uur of drie op de fiets. Het was die middag vrij warm en de KF van IJlst had er voor gezorgd dat alle kaatsers voldoende limonade konden drinken. Super hoor. Lees verder..


Alida bij Night Partij 21 juli 2012: Er stonden maar liefst 12 partuur op de lijst (fantastisch zeg) en het weer zat mee dus konden we even na negenen los. Best druk op zo'n veld met 4 perken dus soms lastig te zien waar de bal heen ging. Er werd sportief gekaatst en...Lees verder

KNKB 21 juli: 1e prijs/krans voor Feike Douwe Zijlstra en Bauke Folkerts bij de Welpen Jongens A klasse in Morra Lioessens

1e prijs verliezersronde voor Rianne Nutma en Marit Folkertsma bij de Pupillen Meisjes del in Tzum (de prinsessepartij..de partij van de kettinkjes)

2e prijs voor Mente de Boer, Ferry Meyer en Hielke Beyering bij de Schooljongens B klasse  in Hijum Finkum


Federatie wedstrijden jeugd 20/21/22 juli: Daarnaast waren er op vrijdag 20 juli en zondag 22 juli in Wolsum en op zaterdag 21 juli in Wieuwerd federatiewedstrijden voor de jeugd.Lees verder..

KNKB 15 juli:1e prijs/krans voor Feike Douwe Zijlstra en Chris Miedema bij de Welpen jongens del in Irnsum

2e prijs voor Annelien Broersma,  Elma Breeuwsma en Anja Kuik bij de Meisjes del in Heerenveen

3e prijs voor Everdyna de Haan, Jildou Sweering en Regien Sandstra bij de Meisjes del in Heerenveen


14 juli Okkemapartij Easterein:Bij de vrije formatie Heren B klasse sleepten Simon Dijkstra, Johan van der Wal en Bertus Bootsma de 2e prijs in de wacht.

14 juli NK Schoolmeisjes en NK Schooljongens: zaterdag 14 juli is het NK voor de schooljongens en schoolmeisjes. Bij de jongens doen mee Mente de Boer Menno Sweering en Tsjeard Weersma. Bij de meisjes doen mee Geke Posthuma, Pytrik Zijlstra en Katinka Zijlstra. Lees verder..


Sweeringpartij 13 juli 2012: De regen leek roet in het eten te gooien bij deze jeugdpartij, het was tenslotte wel vrijdag de dertiende maar alle jeugd had veel zin om te kaatsen. Lees verder...

Federatie Afdelingkampioenschappen en NK Pup Jong: GROOT SUCCES bij de federatie afdelingskampioenschappen in Scharnegoutum. In elke categorie waar een afdelingspartuur van Folsgare kaatste werden de kransen binnen gesleept. Lees verder...

11 juli Takomstpartij Easterbierrum: Onze dames Jildou Sweering en Elma Breeuwsma doen hier aan mee en toevallig zitten ze ook nog samen in hetzelfde partuur. De dames wonnen hun eerste 2 partijen maar verloren helaas hun 3e partij waardoor ze te weinig punten hadden om in de prijzen te vallen.

11 juli ledenwedstrijd welpen: Tien enthousiaste jongens en meiden waren op tijd aanwezig op het veld. We konden 5 koppels (partuur) vormen zodat iedereen 4 keer moest kaatsen Lees verder...


KNKB 7/8 juli : 1e prijs verliezersronde voor Feike Douwe Zijlstra en Gerwin Dijkstra bij de welpen jongens del in Exmorra

6 juli Federatie jeugd IJsbrechtum: Vrijdag 6 juli was er een federatie wedstrijd voor de jeugd in IJsbrechtum. Hier deden 16 jeugdleden van onze KF mee waarbij er 4 in de prijzen vielen. lees verder...


7 juli Federatie wedstrijd senioren Scharnegoutum: Douwe Zijlstra, Johan van der Wal en Eelke van der Wal wisten de 2e prijs in de Heren B klasse binnen te slepen. Gefeliciteerd mannen. En daarna lekker bbq-en in Folsgare tijdens het kleintje dorpsfeest

KNKB 30 juni/1 juli: 1e prijs/krans voor Feike Douwe Zijlstra en Klaas Gerrit Meulenaar bij de Welpen jongens A Klasse in Engelum op zondag 1 juli  ; 3e prijs voor Hendrieke vd Schoot,  Lisanne Folkertsma en Jeanette Jansma bij de Meisjes B klasse in Drachten op zondag 1 juli

Ledenwedstrijd jeugd 29 juni 2012: Vrijdag 29 juni was er een ledenpartij voor de jeugd; deze keer zonder de welpen omdat daar iets anders voor georganiseerd was Lees verder..


Schoolkaatskampioenschap in Leeuwarden 27 juni: Voor onze school/kaatsvereniging doen mee Katinka Zijlstra, Marije Sweering en Marit Folkertsma. Er staan bij de meisjes 16 partuur op de lijst en in de eerste omloop komen zij Arum tegen. Succes meiden; maak er een leuke wedstrijd van!! De dametjes wonnen met 5-4 van Arum; in de 2e omloop kwamen zij Easterein tegen en deze waren toch sterker zodat we na de 2e omloop weer richting huis konden gaan.

KNKB 23/24 juni 2012:Dit weekend weinig winnaars op de KNKB wedstrijden; door het bar slechte weer (regen en wind) zijn alle KNKB wedstrijden op zondag 24 juni afgelast. Toch was er één jeugdlid van de KF die in de prijzen viel: 2e prijs voor Marije Sweering en Reny van Wieren bij de Pupillen Meisjes del in Easterein op zaterdag 23 juni

Federatiewedstrijd jeugd 22 juni Folsgare: Vrijdag 22 juni was een ware kaatshappening met meer dan 100 jeugdkaatsers op het kaatsveld in Folsgare. Het gehele veld gevuld met welpen, pupillen, schooljeugd en jongens/meisjes uit de hele federatie Sneek e.o. was een groot spektakel. Lees verder

NK Meisjes in Leeuwarden 23 juni:Namens Folsgare doen mee Jildou Sweering, Elma Breeuwsma en Rixt Hettinga. Vorig jaar sleepten deze dames de 3e prijs in de wacht..wat word het dit jaar?? Succes ladies! De eerste omloop treffen zij Peins (de zussen Zeinstra) Jildou, Elma en Rixt wonnen deze 1e omloop vliegend met 5-2 6-0 en gingen lachend door naar de 2e omloop. Hier troffen ze de zussen Hofstra (Welsrijp) en dit werd een bloedstollende wedstrijd die op 5-5 6-4 in het voordeel van onze dames werd beslist. In de 3e omloop moesten ze het (alweer) opnemen tegen Sexbierum en deze dames waren nu toch een maatje te groot en raakte Folsgare er dus af in de 3e omloop en vielen ze net buiten de prijzen. Jammer maar helaas

KNKB 16 en 17 juni 2012: 1e prijs/krans voor Feike Douwe Zijlstra en Mark Minnesma bij de Welpen jongens A klasse in Schalsum ; 3e prijs voor Mente de Boer en Hielke Beijering bij de Schooljongens B klasse in Britsum; 2e prijs voor Elma Breeuwsma, Margretha Terpstra en Sigrid de Jong bij de Meisjes B klasse in Folsgare ; 3e prijs voor Anna Berber Zeinstra, Carin Drijfhout en Lisanne Folkertsma bij de Meisjes B klasse in Folsgare; 2e prijs voor Geanna Faber en Marije Sweering bij de Pupillenmeisjes B klasse in Harlingen ; 4e prijs voor Lobke Vlasbloem en Marit Folkertsma bij de Pupillenmeisjes B klasse in Harlingen ; 2e prijs voor Mente de Boer en Warner Mink bij de Schooljongens B klasse in Wytgaard ; 2e prijs verliezers voor Rixt Sinnema en Geke Posthuma bij de Schoolmeisjes B klasse in Hallum

KNKB + Federatie Itens 9 en 10 juni 2012: Het was een weekend van uitersten wat het weer betreft; zaterdag leek het wel herfst en stond de jeugd te bibberen in het veld en de ouders hadden het helaas ook niet warm (ach je moet wat voor je kinderen over hebben) en zondag was het weer korte broek weer heerlijk zonnetje erbij. Lees verder..

Kaatsweekend Folsgare 16 en 17 juni 2012Zaterdag 16 juni is er in Folsgare een KNKB wedstrijd voor de Meisjes A- en B-klasse!! Jildou Elma en Lisanne staan ook op de lijst dus kom even langs om ze aan te moedigen of gewoon voor de gezelligheid Lees verder..


KNKB 2/3 juni 2012: 1e prijs/krans voor Feike Douwe Zijlstra en Rick Minnesma bij de welpenjongens A klasse in Ternaard op zaterdag 2 juni

3e prijs voor Jildou Sweering, Corina de Vries en Jitske Veldman bij de Meisjes del in Dokkum op zaterdag 2 juni

1e prijs/krans voor Jildou Sweering, Pytrik Visser en Melissa Rianne Hiemstra bij de Meisjes A klasse in St Nicolaasga op zondag 3 juni

(Dit stond op de site van de KNKB: Jildou Sweering, Pytrik Visser en Melissa Rianne Hiemstra wonnen zondag 3 juni 2012 in Sint Nicolaasga de A Klasse van de meisjescategorie. Ongeslagen, zij wonnen alle drie hun partijen in de poule. De partij, die 's-morgens met wat regen begon kon vanaf elf uur met droog weer worden verkaatst. In de pouleuitslagen komen twee keer de 5-5 op de telegraaf, in een geval moet bij die stand en 6-6 worden gemeten, waarbij de bal anderhalve centimeter voorbij de kaats rolde. Later bleek dit beslissend te zijn voor de tweede plaats. De kransen gingen dus vandaag naar Folsgare, Sexbierum en Stiens.)

3e prijs voor Elma Breeuwsma, Sigrid de Jong en Cyntha Bouma bij de Meisjes B klasse in St Nicolaasga op zondag 3 juni

Federatiedag 2 juni in Easterein: Na een eerste succesvolle editie in Scharnegoutum was het aan Easterein om er weer een groot kaatsfeest van te maken. Met de leus “bring de keatsers by it keatsen”  was het weer een prachtig kaatsgebeuren, combinatie van federatie wedstrijden met Hoofdklassepartijen. Lees verder...

NK Heren Hoofdklasse Franeker 28 mei 2012: Namens  KF Yn e Lyte doen Hendrik Sweering, Peter van Dalfsen en Henk van Dalfsen mee aan het Nederlands Kampioenschap Heren Hoofdklasse Afdeling  op Pinkstermaandag,  28 mei in Franeke. Er staan 68 partuur op de lijst en "onze" mannen zijn partuur nummer 32. In de eerste omloop moeten zij het opnemen tegen Dronten. Succes mannen!! De eerste omloop wonnen "onze" mannen vliegend van Dronten met 5-1 6-4. In de tweede omloop kwamen ze Schettens/Longerhouw tegen deze wisten ze ook te winnen met 5-4 6-2 Daarna in de 3e omloop St Jabik (de latere winnaar van het NK) deze was toch echt een maatje te groot en ze verloren deze omloop dan ook.

NK Featsen in Nijland: In Nijland hebben ze een nieuwe kaatsvariant. Het Featsen, een combinatie van kaatsen en voetbal. Op het zonovergoten Zweitse Huitema Sportpark te Nijland werd voor de 3e keer het WK Featsen gehouden. Cor Goeman uit Folsgare werd de "Kening" van deze 3e editie.


KNKB 26 mei 2012: 1e prijs/krans voor Elma Breeuwsma, Rixt Hettinga en Natasja Braaksma bij de Meisjes klasse B in Goenga (dit stond op de site van Goenga: De sterke en gedreven Elma Breeuwsma, se hie de jûns tefoaren al even de sfear preaun tidens de federaasjepartij, naam har maten op sleeptouw nei in 5-2 foarsprong. Doe heakke it even en krûpten Alina en har maten hyltyd tichterby. It waard 5-5. It lêste earst waaide lykwols samar de kant oer fan Breeuwsma c.s. Elma makke de partij keninklik út mei in moaie boppeslach op 6-2)

1e van de verliezers voor Feike Douwe Zijlstra en Mark Minnesma bij de welpenjongens in Gaast

2e van de verliezers voor Marije Sweering en Berber Bouma bij de pupillen meisjes B klasse in Easterwierrum

Federatiewedstrijd jeugd Goenga 25 mei 2012: Een prachtige dag, veel zon maar ook veel wind. De volgende jeugdleden vielen in de prijzen: 1e prijs/krans bij de welpen voor Jitze Floris en Herre Bosma; 1e prijs/krans bij de pupillen voor Feike Douwe Zijlstra en Lammert Wiersma; 2e prijs bij de pupillen voor Marije Sweering en Selma de Boer; 2e prijs bij de schooljeugd voor Johannes Reiker en Geke Posthuma; 2e pijs verliezers bij de schooljeugd voor Tsjeard Weersma en Sander Pranger

KNKB 19/20 mei 2012 : Bij deze wedstrijden vielen de volgende jeugdleden in de prijzen:

1e prijs verliezers voor Elma Breeuwsma. Louise Krol en Anne Monfils bij de Meisjes B klasse in Sexbierum

2e prijs voor Jildou Sweering, Nicole Hempenius en Annelien Broersma bij de Meisjes A klasse in Beetgum

1e prijs/krans voor Feike Douwe Zijlstra en Jaap Jan Rienks bij de Welpen jongens in Baard

Dit is al de 5e krans dit jaar Feike Douwe..Gefeliciteerd! Het kleurt maar mooi bij de Zijlstra's aan de muur

Federatiewedstrijd senioren 19 mei 2012 Goenga: Bij de federatie partij in Goenga op zaterdag 19 mei voor de senioren heren B/C klasse vielen ook nog 2 leden van ons in de prijzen: 1e prijs verliezersronde Gerrit Koudenburg Catrinus Kooistra en Ate Speerstra ; 2e prijs verliezersronde Jorrit Jorritsma Gerrit Postma en Frans Poelsma

Federatiewedstrijd jeugd Reahus 18 mei 2012:  Ook de dag na hemelvaartsdag (18 mei 2012) was een prachtige dag en de jeugd stapte die morgen dan ook op de fiets richting Reahus. Hier was vanaf 10:00 uur een federatiepartij voor de jeugd. De volgende jeugdleden van onze KF vielen hierbij in de prijzen:

3e prijs voor Jitze Floris en Wietske de Jager bij de welpen

1e prijs/krans voor Feike Douwe Zijlstra, Jelger de Boer en Daphne Lyklema bij de pupillen

3e prijs voor Marit Folkertsma en Lydia de Jong bij de pupillen

2e prijs verliezers voor Matthijs Beuckens en Marie Veltman bij de pupillen

1e prijs/krans voor Lex Potma,  Geke Posthuma en Gert Jan Bootsma bij de schooljeugd

2e prijs voor Pytrik Zijlstra, Zoe de Jong en Reinder Reitsma bij de schooljeugd


Gebr Veenstrapartij 17 mei 2012: Na de jeugdwedstrijd op hemelvaartsdag was ’s middags de tweede ledenpartij voor de senioren.Na een goede deelname op Koninginnedag was de belangstelling nu niet minder met 6 partuur in de A-klasse en 6 partuur in de B-klasse kon er gestreden worden om de kransen. Lees verder..

Bakkerij de Witte partij 17 mei 2012: Op Hemelvaartsdag stond de eerste ledenpartij voor de jeugd op het programma de laatste tijd is dat altijd de Bakkerij De Witte Partij. Voor het begin zijn alle ogen gericht op bakker Siebren die de jeugd dan trakteert op een lekker stukje oranjekoek ook deze keer kwam hij niet met lege handen en konden we weer smullen van een lekker stukje. Lees verder..

KNKB 13 mei 2012: Bij de KNKB wedstrijden van 13 mei (moederdag) vielen de volgende jeugdleden in de prijzen

1e prijs/krans voor Feike Douwe Zijlstra en Jarno Wijtsma bij de Welpen Jongens A in Dronrijp

3e prijs verliezers voor Marije Sweering en Iris de Vries bij de Pupillen Meisjes in Weidum

1e prijs/krans voor Elma Breeuwsma, Marte Altenburg en Hester Kingma bij de Meisjes in Raerd

Federatiewedstrijd Hommerts 11 mei 2012 : De eerste Federatiepartij voor de jeugd is vrijdag 11 mei in Hommerts. Veel jeugdleden van onze KF hebben zich al opgegeven.  Succes jongens en meiden! Lees verder..

KNKB 6 mei 2012: De eerste KNKB wedstrijden voor de jeugd zijn ook weer gespeeld. Bij de Meisjes A In Akkrum was er een 1e prijs/krans voor Jildou Sweering met Riska Bouma en Nicole Hempenius. De eerste krans hangt maar weer bij jullie Jildou, gefeliciteerd!!


Zijlstrapartij 30 april 2012 : 30 april was de opening van het kaatsseizoen van de KF traditioneel de Zijlstrapartij.Al vanaf 1981 zijn zij als sponsor actief binnen de vereniging waar wij zeer blij mee zijn en hopen dan ook dat ze hier nog jaren mee door willen gaan. Lees verder...

Federatie zaalkaatswedstrijd 25 maart 2012 : De eerste jeugdwedstrijd van  2012 is weer achter de rug. Zo'n 50 kinderen deden mee aan de zaalwedstrijd in Easterein op zondag 25 maart 2012. Ook vielen er een aantal jeugdleden van onze vereniging in de prijzen. Bij de welpen was de 1e prijs/krans voor Jitze Floris en Kristia Dotinga  Bij de pupillen was de: 1e prijs/krans voor Marit Folkertsma en Jeska Terpstra;  2e prijs voor Feike Douwe Zijlstra  en Regina Breeuwsma; 2e prijs verliezersronde voor Jacob Breeuwsma Kees van der Horst en Margriet Jellema. Bij de (school)jeugd was de 1e prijs/krans voor Vera Mooij en Jan Peter Bootsma