Archief 2012‎ > ‎

Bonnemapartij 4 augustus

Zaterdag 4 augustus was ook weer de traditionele Bonnemapartij in Nijland. Volgens welingelichte bronnen stonden er 26 partuur op de lijst verdeeld onder de A/B klasse (12 partuur) en C/damesklasse (14 partuur)

De winnaars in de A/B klasse waren:

1e prijs/krans voor Sietse Hibma, Ate Groeneveld en Nico Pieter Bonnema

2e prijs voor Folkert van der Werf, Johan Boersma en Sjoerd Nauta

1e prijs verliezers voor Meindert Bonnema, Nolke Bergstra en Fonger Beers

2e prijs verliezers Bauke Poelsma, Ulbe Osinga en Jos vd Werf

De winnaars in de C/damesklasse op een rijtje:

1e prijs/krans voor Rink Kuipers, Tessa vd Laan en Sietske Poelsma

2e prijs voor Sietske Merkus, Brechtsje Posthumus en Tineke Yntema

1e prijs verliezers voor Wieger Pieter Boonstra, Sjouke Dijkstra en Geertsje Karsten

2e prijs verliezers Ulbe Yzn Bonnema, Gerrit Postma en Harry Bonnema

Subpagina''s (1): Ald Meyers 4 augustus