Ald Meyers 4 augustus

Zaterdag 4 augustus:  Ald Meyers (afdeling Meisjes) in Hitzum. Namens onze KF doen mee Jildou Sweering, Elma Breeuwsma en Rixt Hettinga.

Loting is dinsdagavond 31 juli. Er staan 22 partuur op de lijst. Folsgeare is nummer 8 op de lijst en moet het in de 1e omloop tegen Welsrijp opnemen. Alvast succes dames!

Klik hier voor de totale lijst van de Ald Meyers in Hitzum

De dames winnen de eerste omloop tegen Welsrijp met 5-1 6-2. In de tweede omloop is Wommels hun tegenstander; deze verliezen onze dames helaas met 5-2 6-6. Zie hieronder het verslag van de eerste en tweede omloop.

7. Wjelsryp – 8. Folsgare

Het eerste eerst ging door fraai kaatsen naar Folsgare op de stand 2-6. Door een degelijk kaatsend perk van Folsgare, gaat ook het tweede eerst naar dit partuur, wederom op de stand 2-6. In het derde eerst begint Welsrijp beter te kaatsen en laat Folsgare punten liggen (6-4).
Met een uitslag van Welsrijp is het vierde eerst voor Folsgare. Welsrijp begint meer in het spel te komen, maar bij een stand van 6-6 pakt Folsgare met een fraaie bovenslag vier eersten. Door het pakken van beide kaatsen komt Folsgare in het volgende eerst op een schone 6 en bij een stand van 2-6 pakt Folsgare vijf borden. Met een stand van 2-6 in het laatste eerst wint Folsgare de wedstrijd. Eindstand: 1-5 2-6

5. Wommels – 8. Folsgare

We komen in de partij op de stand van 1-0. Dit wordt 1-1 doordag Folsgeare op 1-0 en 0-4 de twee kaatsen weet te behouden. Folsgeare helpt Wommels aan het spel door 3 foutieve opslagballen. Wommels weet vervolgens een kaats te behouden. Stand 2-1. Op de stand 2-1 en 6-6 gaat door een buitenslag van Folsgeare ook het derde bordje naar Wommels. Stand 3-1. Bij de stand 6-6 brengt de opslager van Wommels de bal buiten en helpt Folsgeare weer in het zadel. Stand 3-2. Het vierde bordje gaat naar Wommels door een bovenslag. Stand 4-2. Ook het 5de bordje gaat naar Wommels doordat ze op de stand van 4-2 en 6-4 de kaats voorbij slaan. Stand 5-2. Door de kaats ter hoogte van de middellijn te passeren op de stand 6-6 weet Wommels zich verzekerd van de 3de omloop.

Voor meer info en foto's van deze Ald Meiers Partij klik hier