Archief 2012‎ > ‎

Federatie jeugd Folsgare

Jouke Huitema  Federatiejeugdpartij zeer geslaagd

Vrijdag 22 juni was een ware kaatshappening met meer dan 100 jeugdkaatsers op het kaatsveld in Folsgare. Het gehele veld gevuld met welpen, pupillen, schooljeugd en jongens/meisjes uit de hele federatie Sneek e.o. was een groot spektakel. De kaatsers lieten vele leuke en spannende partijen zien waar voor elk punt werd gestreden waar dan ook de finale bij de jongens/meisjes pas op 5-5 en 6-6 werd beslist. Ook de gemoedelijke en sportieve sfeer hoe ze met elkaar omgaan is een genot om naar te kijken.

Bij de welpen stonden 14 twee tallen op papier die om vier uur los gingen aangemoedigd door hun ouders, pake’s en beppe’s lieten ze zien wat ze al in hun mars hadden. Ook de bekende kaatstermen zoals zitbal, laat ze maar rollen, achteruit lieten ze dan ook regelmatig horen. De halve finale’s gingen tussen Aizo Veltman, Doede Jager die het opnamen tegen Corrie Kroondijk, Hieke Bootsma pas op 5-5 en 6-4 waren het Corrie en Hieke die winnend het veld verlieten. De andere halve finale ging tussen Jelle Damstra, Silke Stilma en Hugo van Schepen, Teade Zijlstra deze halve finale was beduidend minder spannend op 5-1 en 6-2 ging de winst naar Hugo en Teade. In de finale waren Corrie en Hieke sterker in zowel opslag en uitslag en beslisten de partij dan ook op 5-2 en namen de kransen mee naar huis.

De finale in de verliezersronde ging tussen Roelie Kroondijk, Anna Boukje Altenburg en Arjen Schaap, Laura Dozeman dit werd een spannende finale die pas op 5-5 en 6-2 beslist werd in het voordeel van Roelie en Anne Boukje.

Bij de pupillen stonden ook 14 twee tallen op de lijst hier werd leuk, goed en spannend gekaatst waar je al kunt zien dat er wel degelijk kaatstalent aanwezig is. Hier ging de 1e halve finale tussen Selma de Boer, Lammert Wiersma en Jelger de Boer, Egbert Bethlehem. In deze partij waren de beide jongens uit Hommerts in de gehele partij sterker en beslisten de partij op 5-3 en gingen door naar de finale. De 2e halve finale ging tussen Feike Douwe Zijstra, Franke Veenstra en Wiebren Posthuma, Ima Algra. Spannend is deze partij nooit geweest Feike Douwe en Franke waren zowel op als uit steker en plaatsten zich met 5-1 ook voor de finale. De finale was erg spannend, de eersten werden dan ook om en om verdeeld zelfs bij 5-5 kom je nog niet uitmaken wie er ging winnen. In het laatste eerst werd het zelf 6-6, alles aan de hang, met een kaats en Jelger aan de opslag een prima opslag maar belandde net buiten het perk en zo was de winst voor Feike Douwe en Franke.

In de finale van de verliezersronde streden Leon van Schepen, Jesse Kaptein tegen Klaas Jan Oosterbaan, Gerben Wierda. Echt spannend is het nooit geweest waardoor Klaas Jan en Gerben de winst pakten op 5-3.

Bij de schooljeugd was de opgave zelfs heel goed waar ze dan ook in plaats van de gebruikelijke twee tallen zelfs in een volwaardig partuur kaatsten. Hier moesten in de halve finale Johannes Reiker, Sanne Hylkema, Dorien Stilma het opnemen tegen Mente de Boer, Timen van Gekderen, Katinka Zijlstra. Op de stand 5-3 en 6-4 besliste het partuur Reiker deze partij en ging door naar de finale. Hier moesten ze het opnemen tegen Menno Sweering, Andera Kroes, Anniek Folkertsma maar spannend is deze finale nooit geweest partuur Sweering keken al vrij snel tegen een behoorlijke achterstand aan. Op 5-0 en 6-2 kwam er dan ook een eind aan deze partij en nam het partuur Reiker de kransen mee.

De finale van de verliezersronde ging tussen Aldert Eisma, Jeska Terpstra, Reinder Reitsma en Jorrit Veldman, Germ Wijnja, Zoe de Jong. Op de stand 5-2 en 6-4 was de winst voor het partuur Veldman.

Bij de oudste categorie de jongens/meisjes waren 6 parturen die in twee poules van drie uit gingen maken wij de finale mochten spelen. In de poule met de oneven nummers was dit het partuur Lars Breeuwsma, Alina Brandsma, Rijkel Dotinga die hun beide wedstrijden wisten te winnen. In de poule met de even nummers met twee winstpartijen was dit Jos Houtsma, Remon Tie Bouma, Meindert de Groot. Beide parturen lieten hun in de finale van de beste kant zien en gaven de punten elkaar niet kado. Op 5-5 moest het laatste eerst uitmaken wie ging winnen in dit eerst was het partuur Houtsma beter bij de les en beslisten op 6-0 de partij en konden zo de krans mee naar huis nemen.

De KF wil ook alle vrijwilligers bedanken die mee hebben geholpen om dit kaatsfestijn weer tot een passend eind te laten verlopen. Nog een speciaal bedankje aan onze sponsor Jouke Huitema die het mogelijk maakte om deze partij weer te kunnen organiseren.Hieronder de winnaars in de verschillende categorie
Welpen:

1e:       Corrie Kroondjk                     2e:        Hugo van Schepen                
Hieke Bootsma                                  Teade Zijstra

3e:        Aizo Veltman                                    Jelle Damstra

Doede Jager                                       Silke Stilma

Verliezersronde:

1e:        Roelie Kroondijk                   2e:        Arjen Schaap

Anne Boukje Altenburg                    Laura Dozeman

 


Pupillen:

1e:        Feike Douwe Zijlstra             2e:        Jelger de Boer
Franke Veenstra                                 Egbert Bethlehem

3e:        Selma de Boer                                               Wiebren Posthuma
Lammert Wiersma                             Ima Algra

 

Verliezersronde:

1e:        Klaas Jan Oosterbaan             2e:        Leon van Schepen

Gerben Wierda                                  Jesse Kaptein

 

 

Schooljeugd:

1e:        Johannes Reiker                     2e:        Menno Sweering
Sanne Hylkema                                  Andrea Kroes
Dorien Stilma                                     Anniek Folkertsma

3e:        Mente de Boer

Timen van Gelderen

Katinka Zijlstra

 

Verliezersronde:

1e:        Jorrit Veldman                       2e:        Aldert Eisma

Germ Wijnia                                      Jeska Terpstra

Zoe de Jong                                       Reinder Reitsma

 

 

Jongens/meisjes:

1e:        Jos Houtsma                           2e:        Lars Breeuwsma
Remon Tie Bouma                             Alina Brandsma
Meindert de Groot                             Rijkel Dotinga

                                       - - - - - - - - - - - - - -
Vrijdag 22 juni hebben wij een federatiewedstrijd voor de jeugd in ons mooie Folsgeare. Er staan meer dan 100 jeugdkaatsers op de lijst, een fantastische opgave dus het word vanaf 16:00 uur druk op ons kaatsveld. Helaas kregen wij het (tot onze grote frustratie) niet voor elkaar om de wedstrijdlijsten op de KNKB site te krijgen. Vandaar dat wij ze maar op ons eigen site plaatsen , zie hieronder. Veel succes allemaal vrijdag ; maak er een leuke en vooral sportieve wedstrijd van!  

Wedstrijdlijst welpen

Wedstrijdlijst pupillen

Wedstrijdlijst schooljeugd

Wedstrijdlijst jongens/meisjes

 

Klik hier  voor de foto's van de winnaars van het Jouke Huitema Federatieweekend van 22 en 23 juni