Archief 2012‎ > ‎

Federatie jeugd IJlst

Vrijdag 27 juli was er een federatiewedstrijd voor de jeugd in IJlst. Veel jeugdleden stapten s middags een uur of drie op de fiets. Het was die middag vrij warm en de KF van IJlst had er voor gezorgd dat alle kaatsers voldoende limonade konden drinken. Super hoor. De volgende jeugdleden vielen in de prijzen:

3e prijs voor Jacob Breeuwsma en Antsje de Boer bij de pupillen

1e prijs verliezersronde voor  Feike Douwe Zijlstra en Irma Jaarsma bij de pupillen

2e prijs verliezersronde voor Redmer Huitema en Marit Folkertsma bij de pupillen

2e prijs voor  Menno Sweering en Timen van Gelderen bij de schooljeugd

3e prijs voor Jelmer de Boer en  Anniek Folkertsma bij de schooljeugd

1e prijs verliezersronde voor Pytrik Zijlstra en Zoe de Jong bij de schooljeugd

2e prijs verliezersronde voor Erik Schot en Katinka Zijlstra bij de schooljeugd

2e prijs voor Aaltsje Kroes en  Marc Speerstra bij de jeugd

Klik hier voor de foto's