Archief 2012‎ > ‎

Gebroeders Veenstra partij

Gebr. Veenstra Partij

Na de jeugdwedstrijd op hemelvaartsdag was ’s middags de tweede ledenpartij voor de senioren.

Na een goede deelname op Koninginnedag was de belangstelling nu niet minder met 6 partuur in de A-klasse en 6 partuur in de B-klasse kon er gestreden worden om de kransen

 Sponsor Stucadoorsbedrijf Bert Veenstra die vorig jaar voor het eerst een partij bij de KF sponsorde deed dit nu samen met zijn broer Ronald en zo is de gebr. Veenstra Partij een feit.

 De lijst bij de A-klasse bestond eerst uit 5 partuur maar nadat Hendrik een telefoontje had gekregen dat hij niet hoefde te wreken ging hij op zoek naar twee maten die hem wilde helpen aan de krans.

Hij vond Wout Zijlstra jr. en nestor Douwe Zijlstra bereid hem te helpen in de missie en nadat ze het eens konden worden over het startgeld van 3 euro inleg werden ze aan de lijst toegevoegd.

 Er kon gekaatst worden in twee poules van 3 waardan ieder partuur 2x kon kaatsen en de winnaar van elke poule de finale zou kaatsen. In de poule met de oneven nummers bereikte het partuur van Folsgeaster om utens Jeroen Haringa, Ulbe Osinga en Fonger Beers de finale door met 5-3 te winnen van Henk van Dalfsen, Jeroen Kloosterman en Eelke v/d Wal en daarna versloegen ze Peter van Dalfsen, Simon Dijkstra en Bauke Posthuma met 5-1. In de poule met de even nummers haalde het partuur Wieger Boonstra, Lars Breeuwsma en Sjoerd Stilma de finale door eerst het “hoofdklasse” partuur Hendrik Sweering, Wout Zijlstra jr. en Douwe Zijlstra te verslaan. Gemakkelijk ging dat niet een spannende partij werd het die pas op 5-5 en 6-6 werd beslist. De tweede partij ging gemakkelijker voor hen met 5-2 werden Jurjen Sweering, Johan v/d Wal en Atser Sybrandy terug gestuurd naar de kleedkamer. De finale kende ook een spannend verloop een gelijk opgaande strijd waar de belangrijke punten aan de opslag werden behaald. Door het opslag geweld van Lars haalden zij de 5 eersten binnen. Het partuur Haringa kon aanhaken tot 4 eersten en moesten zich toen gewonnen geven op de stand 5-4 en 6-4 haalde partuur Boonstra de winst binnen.

 In de B-klasse werd net als in de A-klasse in twee poules van 3 gekaatst. Waar ook de poulewinnaars in de finale moesten uitmaken wie met de kransen naar huis mochten gaan. In de poule met de oneven nummer haalde het partuur van mede sponsor Ronald Veenstra, Erna Kaptein en Ulbe Haringa de finale door met 5-3 te winnen van Ate Speerstra, Johan Kaptein en Hantsje Speerstra en daarna met 5-4 partuur Elma Breeuwsma, Ype Bonnema en Tine Dijkstra huiswaarts te sturen. In de poule van de even nummers haalde het partuur Jildou Sweering, Gerrit Postma en Germ Speerstra de finale. Gemakkelijk ging dat niet en de winst tegen Jurjen Dijkstra, Berendina Kramer en Adrie Heres hing dan ook aan een zijden draadje. Een achterstand van 5-1 werd omgezet in winst in het laatste eerst haalden ze met 6-2 de winst binnen. Hun tweede partij was een stuk eenvoudiger met 5-1 werd Wieger Pieter Boonstra, Jeanet Sweering en Harry Bonnema verslagen en konden ook zijn hun kaatswant opbergen. In de finale kon het partuur Veenstra geen vat krijgen op het partuur Sweering door goed opslagwerk en uitslag sloeg Jildou op de stand 5-2 en 6-4 met een bovenslag de krans om hun nek.

 Gebroeders Bert en Ronald namens de kaatsers bedankt voor het sponsoren van deze partij en hopen dan ook op een vervolg volgend jaar.

 Uitslag:

A-klasse:         1e         Wierger Boonstra, Lars Breeuwsma en Sjoerd Stilma

                        2e         Jeroen Haringa, Ulbe Osinga en Fonger Beers

 

B-klasse:         1e         Jildou Sweering, Gerrit Postma en Germ Speerstra

                        2e         Ronald Veenstra, Erna Kaptein en Ulbe Haringa