Archief 2013

Slotwedstrijden jeugd/senioren 6 en 8 september

24 en 25 augustus KNKB

1e prijs/krans voor Jitze Floris en Tom stellingwerf bij de Welpen Jongens B klasse in Jellum/Beers op zondag 25 augustus

1e prijs/krans voor Elma Breeuwsma, Sjanet Wijnia en Jildou Felkers bij de Meisjes in Weidum op zondag 25 augustus

3e prijs voor Ludwig Seerden, Andries Idzerda en Bauke Posthuma bij de Senioren 50+ A Klasse in Bolsward op zaterdag 24 augustus


24 augustus Nachtkaatsen Alida by Night :Ook bij het nachtkaatsen was er voldoende opgave. Uiteindelijk stonden er 9 partuur op het veld en werd de finale rond een uur of half twee/twee uur verkaatst. Ook was er veel publiek wat natuurlijk fantastisch was!
1e prijs/krans ging naar Peter van Dalfsen, Marc Speerstra en Jeanet Sweering

Het nachtkaatsen werd omgedoopt tot "wissewasjes"partij en werd gesponsord door:
Sonnema Bolsward, ESB Beheer Bolsward, American Base Bolsward, Welkoop Bolsward, Johannes Bloemhof Slijterij, Sporthuis van der Feer Bolsward, Autobedrijf van der Zee Sneek, Textielstra Sneek en Karwei Sneek. Sponsors Bedankt!! 

23 augustus Sweeringpartij (jeugd ledenpartij) : Bij de welpen hadden we 5 partuur zodat ze elk vier wedstrijden mochten kaatsen. Een ware uitputtingsslag voor deze jongens en meiden . Bij de pupillen/schooljeugd waren er 6 partuur zodat er in 2 poules gekaatst kon worden.
1e prijs/krans bij de welpen werd gewonnen door Tim Sweering en Gerrit Kempenaar

1e prijs/krans bij de pupillen/schooljeugd werd gewonnen door Matthijs Beuckens en
Marije Sweering


17 en 18 augustus KNKB:
2e prijs voor Lobke Vlasbloem en Marije Sweering bij de Pupillen Meisjes A klasse in Reduzum op zaterdag 17 augustus

3e prijs voor Jildou Sweering, Elma Breeuwsma en Anna Brecht Bruinsma bij de Meisjes VF in Berlikum op zaterdag 17 augustus

2e prijs verliezersronde voor Jitze Floris en Edgar van Wigcheren bij de Welpen jongens B Klasse in Zurich op zondag 18 augustus


Woensdag 7 augustus De Freule:
Wout Zijlstra, Mente de Boer en Tsjeard Weersma doen namens onze KF mee. Succes mannen!!

Zaterdag 3 augustus Ald Meyers en Bonnemapartij :
Jildou Sweering, Elma Breeuwsma en Rixt Hettinga doen namens onze KF mee. Succes ladies!!Er staan 21 partuur op de lijst, Folsgeare is nr 3 en treffen in de eerste omloop Mantgum.

27 en 28 juli KNKB :

Op
zaterdag 27 juli won Jildou Sweering met Martzen Deinum en Jeanet Jansma de krans bij de Meisjes del in Goenga. Gefeliciteerd jongedame

Bauke Posthuma
heeft zijn kaatsmaten gevonden in de 50+ bij de KNKB. Deze zondag, de 28e juli du
s, won hij met zijn maten Hans Hilarides en Anne Siderius de krans bij de 50+ KNKB B klasse. Dit is zijn 3e krans al in deze categorie..zo zie je maar ouder worden levert ook veel pluspunten op. Topper!!!

13 en 14 juli KNKB : zaterdag 13 juli hebben wij in Folsgare een KNKB wedstrijd van de Pupillen Jongens A- en B klasse. Aanvang 10:00 uur! Prachtig mooie dag ofwel zon en weinig wind dus prima kaatsweer . We starten met bijna 60 jongens op ons veld met net zoveel of eigenlijk misschien nog wel meer ouders. Gezellig druk op ons veldje in het mooiste dorp van Friesland. Lees verder..(zie onder archief 2013)
Zaterdag 13 juli Meisjes VF in Ferwert
won Jildou Sweering met haar maten Anne Brecht Bruinsma en Anouk Tolsma de 1e prijs in de herkansingsronde. Gefeliciteerd!!
Zondag 14 juli won Elma Breeuwsma met haar maten Ilse Tuininga en Louise Krol de krans bij de Meisjes A Klasse in Easterlittens. Gefeliciteerd dame!!

12 en 13 juli Federatiewedstdijden jeugd:

1e prijs/krans voor Marit Folkertsma en Dennis Damstra bij de pupillen in IJlst

1e prijs/krans voor Pytrik Zijlstra, Marko Hoekstra en Matthijs Beuckens
bij de schooljeugd in IJlst

1e prijs/krans voor Geke Posthuma en Germ Wijnia bij de jeugd in Easterwierrum


7 juli KNKB : Bij de KNKB wedstrijd Meisjes B klasse op zondag 7 juli in Buitenpost was er een 2e prijs voor Rixt Hettinga en Anke Mollema Gefeliciteerd!

5 en 6 juli Federatiewedstrijden jeugd : Op de eerste mooie zonnige vakantiedag was er een federatiewedstrijd voor de jeugd in Scharnegoutum. De jeugd moest zich nog een beetje aanpassen aan de warmte en dat is heel logisch. Toch vielen er op deze vrijdag 5 juli nog een aantal jeugdleden in de prijzen:
1e prijs/krans voor Marit Folkertsma en Theuny Reiker bij de pupillen meisjes

3e prijs voor Marije Sweering en Judith Atsma bij de pupillen meisjes

4e prijs voor  Wiebren Posthuma en zijn maat (naam nb) bij de pupillen jongens

4e prijs voor Kees van der Horst en Matthijs Beuckens bij de schooljeugd

1e prijs/krans voor Lex Potma, Menno Sweering en Vera Mooij bij de jeugd

Klik hier voor de foto's van alle prijswinnaars
Voor meer foto's van deze wedstrijd check de site www.kvdelytsestuit.nl. Klik in het menu op foto's 2013

Bij een federatie wedstrijd in Wieuwerd op zaterdag 6 juli won Menno Sweering met Daphne van Leeuwen de 2eprijs bij de jeugd. Dat was weer snel verdiend dus jongeman, gefeliciteerd!!


3 juli Takomstpartij: De dames uit Folsgare kwamen in de finale tegenover elkaar te staan. Het partuur van Elma was net iets sterker dan die van Jildou zodat eerstgenoemde dame de krans mee naar huis mocht nemen.
1e prijs/krans Elma Breeuwsma, Ilse Tuininga en Anne van der Hem

2e prijs Jildou Sweering, Martzen Deinum en Corina de Vries


29 juni NK Pupillen Meisjes/KNKB 30 juni : Zaterdag 29 juni is het NK Pupillen Meisjes in Ried. Marije Sweering en Marit Folkertsma zullen onze KF vertegenwoordigen. Er staan 15 partuur op de lijst en zijn nummer 10. In de eerste omloop komen zij het sterke partuur van Wommels tegen.Succes meiden !! lees verder..
Bij de KNKB welpen jongens B klasse op zondag 30 juni in Arum won Jitze Floris met zijn maat Verry van der Meer de 2e prijs. Proficiat

28 juni Feestkaatsen : 
Er stonden uiteindelijk 24 partuur op papier wat natuurlijk al fantastisch was. Bij het perkleggen kwam nog het nodige water naar beneden maar bij het los gaan van de kaatswedstrijd was het droog.   Zoals gewoonlijk werd er met een zachte bal gekaatst wat leuk spel opleverde met als extra regel dat de bal niet in één keer "boven' mocht. Na een lange kaatsmiddag gingen de kransen naar:
Jeroen Haringa, Erwin Hoekstra en Feike Boschma (niet op de fot
o)

Daarnaast mocht Jeroen de wisselbeker van het feestkaatsen meenemen
!

Woensdag 26 juni Schoolkaatsen Leeuwarden :
Zowel een meisjes- als jongenspartuur doet mee namens basisschool De Gearrin. Marije, Marit, Nina, Feike-Douwe, Jacob en Wiebren SUCCES!!
Bij de jongens staan er 17 partuur op de lijst bij de meiden 16 partuur. De jongens zijn het 17e partuur en hebben dan ook eerst een staand nummer; de meiden zijn het 4e partuur en mogen de eerste omloop tegen Kimswerd.

De jongens stonden in de finale..helaas wisten ze deze net niet te winnen 5-5 6-2 maar wel een fantastische 2e prijs. Top prestatie jochies


22 en 23 juni KNKB:

1e prijs verliezersronde voor Jildou Sweering Anouk Tolsma en Anna-Brecht Bruinsma bij de VF Meisjes in Lollum op zaterdag 22 juni
en een 3e prijs voor Marije Sweering en Marit Folkertsma bij de Afdeling Pupillen Meisjes in Sneek op zondag 23 juni

22 juni Federatiewedstrijd Senioren Folsgare/KNKB 50 +/Bedrijfskaatsen:
Zaterdag 22 juni was er federatiekaatsen voor de senioren. Er was helaas niet zoveel opgave maar na een beetje bellen etc konden we 6 partuur vormen zodat er in 2 poules gekaatst kon worden. Deze dag begon gek genoeg met een zonnetje maar dat heeft helaas niet zo lang geduurd. Na de eerste omloop kwam de regen maar toch werd er stug door gekaatst. Toppers ! Zo rond 5 uur werd de finale gekaatst
1e prijs/krans Bauke Poelsma Eelke van der Wal en Joost Schaap

2e prijs Henk van Dalfsen Bertus Bootsma en Jurriaan Tjalsma

Deze wedstrijd werd mogelijk gemaakt dankzij onze sponsors Fiets o Fit en Dijkstra en Draaisma!!


Op deze zelfde zaterdag was er bedrijfskaatsen in Bolsward. Er stonden hier 23 partuur op de lijst. En de krans werd net als vorig jaar gewonnen door het partuur van Wetterskip Fryslan. Simon Dijkstra mocht de krans dus mee naar huis nemen. Gefeliciteerd!

In Exmorra was er een KNKB wedstrijd voor de 50 plussers. Nestor Bauke Posthuma voelt zich hier erg thuis. En laat hem nu weer met de krans thuiskomen. Gefeliciteerd Bauke!!
Hij won de krans samen met zijn maten Tjeerd Bouma en Freek Ebbinge door de finale met 5-3 6-4 te winnen.

21 juni Federatiewedstrijd jeugd Folsgare
: Vanwege het uitermate teleurstellende weer (harde wind en regen terwijl de zomer net begonnen is ) hebben we even moeten dubben of we de federatiewedstrijd voor de jeugd door konden laten gaan. Buienradar verschillende keren bekeken en na overleg toch besloten van start te gaan zo rond 5 uur. Lees verder...

Ook deden een aantal jeugleden mee aan een federatiewedstrijd in de aangrenzende federatie Littenseradiel. Deze wedstrijd was in Wommels.
De volgende jeugdleden vielen in de prijzen (voor zover bij de webmaster bekend) :
1e prijs/krans voor Geke Posthuma en Bauke Sieswerda bij de jeugd

2e prijs verliezers voor
Menno Sweering en Jildou Hilarides bij de jeugd

15 en 16 juni KNKB :
Ook het weekend van 15/16 juni successen voor onze jeugdleden op de verschillende kaatsvelden her en der in Friesland. De wind was dit weekend toch wel de grootste tegenstander bij de KNKB wedstrijden
2e prijs voor Marije Sweering en Marit Folkertsma bij de pupillen Meisjes Afdeling in IJlst op zaterdag 15 juni
1e prijs/krans voor Feike Douwe Zijlstra en Allard van Wigcheren bij de pupillen Jongens del in Drachten op zaterdag 15 juni

1e prijs/krans voor Jitze Floris en Gosse de Haan bij de Welpen Jongens del in Irsnum op zondag 16 juni

2e prijs voor  Marije Sweering en Roelie Kroondijk bij de Pupillen Meisjes B klasse in Huns op zondag 16 juni

3e prijs voor Marit Folkertsma en Jildou Ekema bij de Pupillen Meisjes B klasse in Huns op zondag 16 juni


NK Meisjes 15 juni: Zaterdag 15 juni is het NK Meisjes in Dronrijp. De loting heeft dinsdagavond plaatsgevonden en de dames waren daar zelf aanwezig. Er staan 17 partuur op de lijst en onze dames staan als partuur nr 3 op de lijst. In de eerste omloop treffen ze Raerd. Succes zaterdag Jildou, Elma en Rixt!
De eerste omloop wonnen de dames met 5-1 6-6 van Raerd. Daarna kwamen ze Wommels tegen in de 2e omloop. Zij verloren deze helaas met 5-1 6-4 , zoals later bleek de winnaars van NK Meisjes 2013!


14 juni Federatiewedstrijd jeugd Ijsbrechtum: Vrijdagmiddag 14 juni was er een federatiewedstrijd voor de jeugd in IJsbrechtum. Er stonden wel zo'n 100 kinderen op papier en het duurde dan ook wel even voordat iedereen uiteindelijk uitgekaatst was. Veel jeugdleden uit Folsgare/Nijland deden mee en ook sleepten zij de nodige prijzen mee naar huis. In 3 van de 4 categorieen ging de krans mee met één van onze jeugdleden. Toppers!!
1e prijs/krans voor Ingrid Dijkstra en ? bij de welpen

1e prijs verliezers voor Silke Stilma en ? bij de welpen

3e prijs voor Marit Folkertsma, Marrit Oosterbaan en ? bij de pupillen

1e prijs verliezers voor Wiebren Posthuma, Hendrik van der Eems en Sanne Abma bij de pupillen

1e prijs verliezers voor Pytrik Zijlstra, Matthijs Beuckens en ? bij de schooljeugd

1e prijs/krans voor Tsjeard Weersma en ? bij de schooljeugd

1e prijs/krans voor Lex Potma, Lisanne Folkertsma en Rijckel Dotinga
bij de jeugd

2e prijs voor Germ Wijnja, Sanne Rixt Jorritsma en ? bij de jeugd

2e prijs verliezers voor Dian Dijkstra, Dewy de Jong en Anniek Folkertsma bij de jeugd

Klik hier voor alle foto's


8 en 9 juni KNKB: op zaterdag 8 juni waren de pupillen meisjes te gast op ons kaatsveld in Folsgare. En een van de kransen bleef in het dorp lees verder..

9 juni Ledenwedstrijd senioren : Op zondag 9 juni was er daarnaast ook een ledenpartij voor de senioren. Er stonden 6 parturen op papier zodat er in 2 poules gekaatst kon worden. In poule B werd er gezien de uitslagen (5-4 en 5-5) spannender gekaatst dan in poule A waar alle standen op 5-1 bleven steken. De finale ging tussen Peter/Adrie/Germ en Johan/Sjoerd/Menno. Helaas heb ik geen idee wat de stand was maar de krans ging verdiend naar Peter van Dalfsen, Adrie Heeres en Germ Wijnia. Wat zal dat er mooi uitzien bij jullie aan de muur Peter en Adrie . Naast de kransen werden er heelrijke vlaaien al prijs uitgedeeld dankzij onze sponsor Van der Leur. Bedankt

1 en 2 juni KNKB + Federatiefestijn 1 juni
: Het weekend van 1 en 2 juni was een van de uitersten..zaterdag 1 juni moest je genoeg kleding aantrekken om het een beetje warm te houden en zondag was het zonnetje er fantastisch bij en kwamen veel kaatsers (en ouders waarschijnlijk) lekker verkleurd van het veld. Nu dit mooie weer een beetje vasthouden; dat zou wel erg fijn zijn zowel voor alle (jeugd) kaatsers en ouders/publiek!! Lees verder..

29 mei Akiet Automatiseringspartij (ledenpartij jeugd): We hielden het deze dag gelukkig droog en we hadden bij de welpen 4 partuur en bij de pupillen/schooljeugd zelfs 9 partuur. Klasse jongens en meiden.
De krans bij de welpen ging naar Nina Kaptein en Tim Sweering

De krans bij de pupillen/schooljeug
d ging naar Feike Douwe Zijlstra en  Jitze Floris

Hoe mooi is het om een krans te winnen op een wedstrijd die ook nog door één van je ouders word gesponsord. Dat is pas echt leuk toch Nina

Kaatsweekend 25 en 26 mei KNKB :
Het weekend van 25 en 26 mei zijn "onze" jeugdleden weer volop aan het kaatsen ondanks het nog steeds teleurstellende kaatsweer. Ze blijven naar de kaatsvelden komen, super hoor jongens en meiden.Op zaterdag 25 mei vielen de volgende jeugdleden in de prijzen:
1e prijs (krans dus) voor Menno Sweering en Geke Posthuma bij de federatiewedstrijd In Welsrijp. Voor beide families al de derde aan de muur dit jaar, dit liket er mar op

2e prijs voor Feike Douwe Zijlstra en Hedser Mud bij de Pupillen Jongens del in Exmorra

3e prijs verliezers voor Jildou Sweering, Angela Donga en Corina de Vries bij de Meisjes del in Hallum

Ook op zondag mochten een aantal een prijs(je) meenemen:

3e prijs voor Jildou Sweering, Elma Breeuwsma en Geke Posthuma bij de Meisjes Afdeling in Akkrum

3e prijs voor Jitze Floris en Verry van der Meer bij de welpenjongens B Klasse in Harlingen


20 mei NK Senioren:
  Hendrik Sweering, Henk van Dalfsen en Peter van Dalfsen doen namens KF Folsgeare mee en staan als partuur nummer 27 (van de in totaal 58) op de lijst. Hun eerste tegenstander is Amsterdam. Klik hier voor de KNKB site en totale wedstrijdlijst.Succes mannen!!!
# De eerste omloop verloren "onze" manne
n met 5-3 6-2. Dit avontuur duurde dus maar heel even. Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen heren


19 mei KNKB: Pinksterzondag merkte de webbeheerder op dat er een tweede krans aan de muur hing bij de familie Posthuma. Bauke won met zijn maten Frans Poelsma en Piet Machiela  de 1e prijs bij de KNKB 50 + In Reahus/Tirns op zondag 19 mei

10 mei Federatie wedstrijd Reahus 
(jeugd) : Vrijdag 10 mei was er een federatiewedstrijd voor de jeugd in Reahus. Het waaide hard die dag en het was frisjes. Maar wat een jeugd op het veld, geweldig!
Bij de jeugd was er een 1e prijs/krans voor Sander Gerbrandy, Geke Posthuma en Reinder Reitsma

Mooi kransje hangen Geke!!
Gefeliciteerd
Klik hier voor de foto

9 mei Gebroeders Veenstrapartij (ledenpartij senioren) : Vorig jaar werd de 1e Gebr. Veenstra partij gekaatst dit jaar hebben de broers Bert en Ronald dit een vervolg gegeven. Opgedeeld in een A en B klasse bestaande uit beide 4 partuur die drie keer moesten kaatsen werden er in zowel de A-klasse als in de B-klasse veel spannende partijen gekaatst. Lees verder

9 mei Bakkerij de Wittepartij (jeugdledenpartij): Op Hemelvaartsdag stond de eerste ledenpartij voor de jeugd op het programma. De laatste tijd is dat altijd de Bakkerij De Witte Partij. Ook dit jaar dan ook weer en we beginnen zoals gebruikelijk met een lekker stukje oranjekoek. Dat smaakte goed mmm! Dus genoeg energie om een paar partijen te kaatsen.De jeugd werd opgedeeld in twee categorieën namelijk de welpen en de pupillen samen met de schooljeugd. Lees verder..

4 en 5 mei KNKB wedstrijden:  De eerste federatiewedstrdijd voor de jeugd en eerste KNKB wedstrijden zijn afgelopen weekend weer verkaatst. Het was een prachtige zonnige start van het kaatsseizoen. Wie weet volgen er nog veel meer van zulke fijne zonnige kaatsdagen De volgende (jeugd)leden vielen dit weekend in de prijzen
2e prijs verliezersronde voor Marit Folkertsma en Arjen Schaap op de federatiewedstrijd in Itens op 4 mei
3e prijs voor Geanna Faber en Marit Folkertsma bij de Pupillenmeisjes in Beetgum op 5 mei

1e prijs/krans voor Annabrecht Bruinsma, Jildou Sweering en Sjanet Wijnia bij de Meisjes A klasse in Wommels op 5 mei


30 april Zijlstrapartij : Nadat de koningin na 33 jaar haar aftreden was getekend, kaatsen wij onze 33e Zijlstrapartij. Al sinds de oprichting van de KF zijn de Zijlstra’s sponsor bij onze vereniging. Elke keer verzorgen ze weer belangeloos traditioneel de vleesprijzen. Familie Zijlstra namens kaatsers en bestuur bedankt!!  Lees verder...

24 april 2013 Friesland Bank Cup: De eerste kaatswedstrijd van dit jaar zal gespeeld worden op woensdagavond 24 april. De dames Jeanet Sweering, Jildou Sweering en Elma Breeuwsma doen mee aan de Friesland Bank Cup. (alleen de winnende parturen gaan een ronde verder, een zg afvalrace dus!)  Ze spelen deze avond in Franker tegen Franeker 1. Dit is een geduchte tegenstander maar wie weet..maar helaas

24 maart Zaalkaatswedstrijd Federatie Sneek:  De eerste federatie wedstrijd voor de jeugd  dit jaar; gelukkig was het binnen want de gure oostenwind gierde om de hal van het Schuttersveld in Sneek. Het was dit jaar voor het eerst dat naast de trainingen ook de wedstrijd in Sneek was en de jeugd kon deze goed vinden   Lees verder...