Archief 2013‎ > ‎

Federatiewedstrijd jeugd Folsgare

Vanwege het uitermate teleurstellende weer (harde wind en regen terwijl de zomer net begonnen is ) hebben we even moeten dubben of we de federatiewedstrijd voor de jeugd door konden laten gaan. Buienradar verschillende keren bekeken en na overleg toch besloten van start te gaan zo rond 5 uur. De eerste omloop viel er nog de nodige miezerregen maar daarna werd het eindelijk droog! De jeugd wilde graag kaatsen en als bestuur waren we uiteindelijk ook gelukkig dat het weer ook goed uitpakte pff. Vol enthousiasme werd er weer gekaatst, bijna 100 jeugdleden op ons veld in Folsgare. Fantastisch leuk om te zien!! Dank aan alle jeugd en ouders dat ze zoveel geduld hadden voordat de wedstrijden los gingen. En natuurlijk een bedankje richting onze sponsor Melkweg Fritom !!

Alle winnaars van de federatiewedstrijd van de jeugd (21 juni 2013) op een rijtje:

Welpen

1e prijs/krans Trudie Hoekstra en Redmer van Netten

2e prijs Iris Oosterbaan en Sigrid van der Werf

3e prijs Rikst Abma en Tim Sweering

1e prijs verliezers Jelmer Brouwer en Moniek Lootsma

2e prijs verliezers Nina Kaptein, Laura Dozeman en Amarins Gerbrandy

Pupillen meisjes

1e prijs/krans Marije Sweering en Esmee Bijlsma

2e prijs Marit Folkertsma en Ima Algra

Pupillen jongens

1e prijs/krans Klaas Jan Oosterbaan en Jesse Kaptein

2e prijs Japer Pranger en Gerben Gerbrandy

3e prijs Wiebren Posthuma Erik Winja en Ruerd Andringa

1e prijs verliezers Jeroen de Boer en Jeffrey van der Werf

2e prijs verliezers Jelger de Boer en Herre Cnossen

Schooljeugd

1e prijs/krans Pytrik Zijlstra en Marcel de Groot

2e prijs Kees van der Horst en Nick vd Zee

3e prijs Zoe de Jong en Margriet Abma

1e prijs verliezers Feike Douwe Zijlstra en Redmer Huitema

2e prijs verliezers Marko Hoekstra en Bertus Dotinga

Jeugd

1e prijs/krans Fabian Noordhuis en Germ Wijnja

2e prijs Jouke Dotinga Dewy de Jong en Anniek Folkertsma

1e prijs verliezers Bote Jellema en  Lisanne Folkertsma

2e prijs verliezers Johannes Reiker Geke Posthuma en Reinder Reitsma

 

Klik hier voor alle foto's