Archief 2013‎ > ‎

Gebroeders Veenstra partij 9 mei


 

Veel spannende partijen op de Gebroeders Veenstra partij

 

Vorig jaar werd de 1e Gebr. Veenstra partij gekaatst dit jaar hebben de broers Bert en Ronald dit een vervolg gegeven. Opgedeeld in een A en B klasse bestaande uit beide 4 partuur die drie keer moesten kaatsen werden er in zowel de A-klasse als in de B-klasse veel spannende partijen gekaatst.

In de A-klasse ging de winst uiteindelijk naar Jeroen Haringa, Johan vd Wal en Bauke Ulbe Sijperda. Hun eerste partij wonnen ze met 5-4 en de tweede werd het 5-5 en hadden zodoende al twee winstpartijen op zak. Ook het partuur Henk v Dalfsen, Ulbe Osinga en Sjouke “Simon m” Dijkstra wonnen hun eerste twee partijen beide met 5-4. In de laatste kaatsronde kwamen deze parturen dan ook tegen over elkaar te staan als ware een echte finale. Sjouke die op Koninginnedag nog in de B-klasse uit kwam en daar zoveel indruk achter liet promoveerde naar de A-klasse al had hij hier zelf wat twijfels over. Sjouke stond echter met ferme zijn mannetje en liet aan de voorbest opslag zien waarom hij de grote fan was van Simon Minnesma. Vooral op de belangrijke standen pakte hij vaak het beslissende punt tot groot genoegen van mem Roelie. De ‘finale” werd spannend en gelijk opgaande strijd tot 4 eersten gelijk werden de bordjes om en om verdeeld. Hierna werd het partuur van Jeroen iets sterker en kwamen op een 5-4 voorsprong. Na een voorsprong van 4-0 in het laatste eerst was het Bauke Ulbe die aan de opslag met twee prachtige zitballen de winst voor zijn partuur binnen sloeg.

In de B-klasse was het net zo spannend na twee kaatsrondes stond het partuur Mente de Boer, Jeanet Sweering en Hans Speerstra aan de leiding met twee winst partijen gevolgd door de parturen Sjoerd Stilma, Sjoerd Hettinga, Lisanne Folkertsma en Ype Bonnema, Menno Sweering, Harry Bonnema ieder met 11 eersten voor.  De laatste kaatsronde moest uitmaken wie uiteindelijk met de krans naar huis mocht gaan. Werd dit het partuur van Mente die het op moest nemen tegen Ype c.s. of was het Sjoerd c.s. die het op nam tegen Ate Speersta, Germ Wijnia, Adrie Heeres. Dit laatst genoemde partuur had ook nog een klein kansje om een prijs te winnen. Wel moesten ze zelf winnen en de andere parturen van Ype c.s. en Sjoerd c.s. niet te veel eersten pakken. Bij winst van het partuur Mente c.s. werden deze de winnaars en lieten er ook geen gras overgroeien. Ze namen tegen Ype .c.s. als snel een voorsprong van 3-0 en na de stand 4-1 was het verzet ook wel gebroken bij Ype .c.s. De partij werd uiteindelijk op 5-3 en 6-2 beslist door Mente c.s. en daarmee was ook de 1e plaats veilig gesteld. Tweede werden Sjoerd c.s. die hun partij tegen Ate c.s. wel verloren, Ate c.s. hadden gedaan wat ze moesten doen winnen om nog kans te maken voor een prijs, maar genoeg eesten pakten ze net niet voor de tweede prijs.

Ronald en Bert bedankt voor het mogelijk maken van deze partij en wij zien alweer stiekem uit naar de volgende Gebr. Veenstra partij.

Volledige uitslag:

 

A-klasse:  1e  Jeroen Haringa                        2e  Henk van Dalfsen

                       Johan van der Wal                        Ulbe Osinga

                       Bauke Ulbe Sijperda                     Sjouke Dijkstra

 

 

B-klasse:  1e  Mente de Boer                         2e  Sjoerd Stilma

                       Jeanet Sweering                           Sjoerd Hettinga

                       Hans Speerstra                                         Lisanne Folkertsma