Archief 2013‎ > ‎

Zijlstra partij 30 april

 

Henk en Wieger Pieter en Ype L, Gerrit en Adrie winnen op

kroningsdag de 33e Zijlstrapartij

 Nadat de koningin na 33 jaar haar aftreden was getekend, kaatsen wij onze 33e Zijlstrapartij. Al sinds de oprichting van de KF zijn de Zijlstra’s sponsor bij onze vereniging. Elke keer verzorgen ze weer belangeloos traditioneel de vleesprijzen. Familie Zijlstra namens kaatsers en bestuur bedankt.

 Nadat een ieder een balletje had ingeslagen werd er rond 11 uur begonnen met de eerste partijen.

In de A-klasse waren er twee poules van drie partuur die uit tweetallen bestond. In de oneven poule waren het Henk en Wieger P. die de eerste ronde vrijspel hadden en even konden bestuderen hoe hun tegenstanders kaatsten. Dit deden ze naar behoren en hadden goed in de gaten hoe ze hun tegenstanders moesten bespelen en wonnen hun twee partijen met 5-4 en 5-3. Zo waren ze zeker van een finaleplaats. In de even poule waren Wieger R en Bauke Ulbe de sterkste ze wonnen hun eerste partij met 5-3 en hun tweede met 5-5. De finale tussen deze twee parturen was dan ook een ware finale ze waren aan elkaar gewaagd. Geen van twee kon dan ook maar afstand nemen en zo werden de eersten ook om en om verdeeld. Op de stand van 5-4 in het voordeel van Henk en Wieger P. was het de verwachting dat Wieger R. en Bauke Ulbe dit weer even recht zouden trekken. Het liep anders Wieger G. begon in dit eerst met twee buitenslagen en een zitbal en een kaats tegen. Bauke Ulbe sloeg zijn opslag daarna buiten en na de opslag van Henk kon de kaats behouden worden en was de winst binnen voor Henk en Wieger P.

Henk werd tot koning uitgeroepen tot grote vreugde van zijn zoon Laas die de grote koningsbeker op zijn slaapkamer mag bewaren.

 In de B-klasse hadden we ook twee poules van 3 partuur deze waren wel met hun drieën. In de oneven poule waren de `oudjes`  Ype L en Gerrit en de dame Adrie de winnaars. Zowel in hun eerste partij 5-3 als hun tweede partij 5-1 waren ze een maatje te groot voor hun tegenstanders.

In de even poule waren het de youngsters Mente en Menno gesteund door prijskaatser Hantsje de sterkste. Hun eerste partij wonnen ze met 5-2 en hun tweede zelfs met 5-0 en stonden dan ook terecht in de finale. Dit beloofde dus een mooie finale te worden de youngsters tegen de oudjes met de charmante Adrie. Het liep beduidend anders het eerste eerst was nog wel voor de youngsters maar daarna was het alleen nog maar de oudjes die de klok sloegen. Ype L en Gerrit liepen en sprongen als jonge paarden over het kaatsveld. Eerst Gerrit de jas al uit daarna Ype ze sloegen voor het vaderland weg   geen bal was meer vertrouwd. Gerrit jaste twee keer achter elkaar de bal ver boven en Ype sloeg de ene dikke kaats na de andere. Of dit nu kwam doordat ze hun weer jong voelden of kwam het door Adrie waardoor ze boven hun zelf uit stegen. Het was Adrie voor en Adrie na, beste bal Adrie, goed gekeerd Adrie, best op Adrie, wat moesten we zonder jou Adrie en noem maar op. De youngsters kregen geen voet meer aan de grond en op de stand 5-1 en 6-2 was het wie anders dan Adrie die de winst binnen sloeg en met de twee “oudjes” in de krans mocht.

 Uitslag:  A-klasse

1e  Henk van Dalfsen en Wieger Pieter Boonstra

2e  Wieger Boonstra Rzn. En Bauke Ulbe Sieperda

 Uitslag:  B-klasse

1e  Ype Bonnema Lzn., Gerrit Postma en Adrie Heeres

2e  Mente de Boer, Menno Sweering en Hantsje Speerstra