Contributie

De contributie van KF Folsgeare is niet hoog.
De contributie bedraagt voor:
Junioren, senioren                           € 22,50
Jeugd                                             22,50

De contributie voor de jeugd is inclusief training!

De
contributie kan overgemaakt worden (voor het kaatsseizoen begint) op bankrekeningnummer: NL96RABO0326120378 t.n.v. K.V. Yn 'e Lijte, Folsgare.


Inleg wedstrijden:
Ledenwedstrijd jeugd € 1,50
Ledenwedstrijd voor leden € 2,00
Ledenwedstrijd voor niet-leden € 4,00