Wedstrijd archief 2014

29 augustus Federatie Afdelingskampioenschappen
Vrijdag 29 augustus waren de Federatie Kampioenschappen van Sneek eo. Omdat het veld in Goenga over de kop lag werd er uitgeweken naar Sibrandabuorren. Vanuit Folsgare gingen er 3 afdelingen, jongens/pupilllen meisjes/schoolmeisjes, hier naar toe.
De pupillenmeisjes belandden in de verliezers finale en sleepten de eerste prijs verliezers mee naar huis.
Gefeliciteerd Nina Kaptein, Silke Stilma en Ingrid Dijkstra!!


23/24 augustus KNKB

2e prijs voor Jan Johannes van der Kampen David Kuipers bij de Welpenjongens B klasse In Sibrandabuorren op zaterdag 23 augustus
2e prijs voor Feike Douwe Zijlstra en Bauke Folkerts bij de Pupillen Jongens A klasse in Reahus op zondag 24 augustus
1e prijs/krans voor Nieke Wateler, Elma Breeuwsma en Renske Terwisscha van Scheltinga bij de Dames 1e klas del in Leeuwarden op zondag 24 augustus

23 augustus Joostemapartij Tirns

Zaterdag 23 augustus was de Joostemapartij in Turns. Twee heren uit ons dorp kwamen met een prijs thuis. Dit stond op de site van kfreahus/tirns: Meindert Bonnema (Reahûs), Fonger Beers (Folsgeare) en Timen van Gelderen (Gauw) ha sneon 23 augustus de 33e Joostemapartij yn Turns op harren namme skreaun. Yn in spannende finale wie it trijetal mei 5-4 en 6-6 te sterk foar Sytze Terwisscha van Scheltinga (Deventer), Atser Sybrandy (Folsgeare) en Jelle Fopma (Itens). Mei in knappe aksje yn it tuskenspul makke Meindert Bonnema in einde oan in prachtige keatsdei.Gefeliciteerd Fonger met de krans en Atser met een mooie tweede prijs!


16/17 augustus KNKB

3e prijs voor Feike Douwe Zijlstra en Christiaan Stremler bij de Pupillen Jongens A Klasse in Niawier Metslawier op zaterdag 16 augustus
1e prijs verliezers voor Marije Sweering en Selma de Boer bij de Schoolmeisjes B Klasse in Achlum op zaterdag 16 augustus
3e prijs voor Elma Breeuwsma, Anne Berber Zeinstra en Bianca van der Veen bij de Dames 1e klasse DEL in Tytsjerk op zaterdag 16 augustus
2e prijs verliezers voor Jildou Sweering, Sigrid de Jong en Mirjam Beeksma bij de Dames 1e klasse DEL in Tytsjerk op zaterdag 16 augustus
1e prijs/krans voor Wietse Punter, Bauke Posthuma en Piet Machiela bij de Heren 50 + A klasse in Easterlittens op zaterdag 16 augustus

Woensdag 6 augustus Freule

Woensdag 6 augustus deden Wout Zijlstra, Mente de Boer en Tsjeard Weersma mee aan de Freule in Wommels. Helaas lagen ze er na de eerste omloop al af. Ze verloren met 5-4 6-4 van Witmarsum

2/3 augustus KNKB

2e prijs voor Henk Woppenkamp, Anne Siderius en Bauke Posthuma bij de Heren 50+ A klasse op zaterdag 2 augustus in Burgwerd
1e prijs verliezers voor Laudy Bouma en Marit Folkertsma bij de Schoolmeisjes B klasse op zondag 3 augustus in Hallum

1 augustus Federatie Jeugd In Sneek

Vrijdag 1 augustus de laatste federatiewedstrijd. Deze wedstrijd is in Sneek op het Schuttersveld. Opgave kan tot woensdag 30 juli 18:00 uur!
Het was een warme kaatsmiddag. Bij de jeugd werd de krans gewonnen door Julian Faber Vera Mooij en Timen van Gelderen. Gefeliciteerd

26/27 juli KNKB

2e prijs verliezers voor Jildou Sweering,  Jildou van Dijk en Ilse Noorman bij Dames Vrije Formatie in Holwerd op zaterdag 26 juli
3e prijs voor Feike Douwe Zijlstra en Simon vd Vaart bij de pupillen jongens A Klasse in Kimswerd op zaterdag 26 jul

25 juli Federatie Jeugd in Hommerts

Vrijdag 25 juli was al weer een van de laatste federatiepartijen. Deze keer werd er in Hommerts gekaatst. Omdat deze wedstrijd midden in de bouwvak was was de deelname wel iets minder dan normaal. Er gingen maar liefst drie kransen mee met onze jeugdleden; twee daarvan richting Folsgare de ander richting Nijland. Super!
1e prijs/krans voor Klaas Jan Oosterbaan, Matthijs Beuckens en Marie Veltman bij de schooljeugd
1e prijs/krans voor Lex Potma, Menno Sweering en Anniek Folkertsma bij de jeugd

In de vakantieperiode
De webbeheerder is weer terug van vakantie dus tijd om de site even bij te werken., Het waren een paar warme weken om te kaatsen..soms zelfs te heet heb ik gehoord
Bij de verschillende KNKB en federatiewedstrijden werden er nog prijzen behaald.
Op zaterdag 19 juli won Matthijs Beuckens met Grieta Veninga de krans bij federatiewedstrijd Schooljeugd in Hartwerd.
Op zaterdag 12 juli won Jildou Sweering met Elly Hofman en Grada van de Schoot de 2e prijs verliezers bij Dames 1e klas in Winsum
(dit is voor zover ik heb kunnen terugvinden en door heb gekregen)

5/6 juli KNKB

Zaterdag 5 juli is het NK voor de 50+ in Sint Nicolaasga. Er staan 2 partuur op de lijst en namens KF Yn e Lyte kaatsen mee Bauke Posthuma, Jurjen Dijkstra en Pieter Mollema. Ze staan als partuur nummer 3 op de lijst. Succes mannen!!
De mannen wonnen de eerste omloop met 5-2 6-4 van Makkum. Daarna kwamen ze de "oudjes" van Bolsward tegen en die waren net even iets sterker en konden de heren weer richting Folsgare/Nijland. Volgend jaar nwe ronde nieuwe kansen!!

3e prijs voor Selma de Boer, Marit Folkertsma en Thea Hylkema bij de VF Schoolmeisjes in Reduzum op zaterdag 5 juli


4 juli Federatiewedstrijd jeugd Scharnegoutum

Vrijdag 4 juli was voorlopig (voor de zomervakantie) de laatste federatiejeugdwedstrijd en deze keer in Scharnegoutum. Het was een warme dag en de snelheid was dan ook ver te zoeken. Gelukkig stonden er voor verkoeling emmers water bij de perken.
Een aantal jeugdleden van onze KF viel in de prijzen:
1e prijs/krans voor Fabian Noordhuis, Jan Teade Nauta en Geke Posthuma bij de jongens/meisjes
2e prijs voor Gert Jan Bootsma, Tsjeard Weersma en  Anniek Folkertsma bij de jongens/meisjes
1e prijs verl voor Mente de Boer en Reinder Reitsma bij de jongens/meisjes

29 juni KNKB

2e prijs verliezersronde voor Marit Folkertsma en Jellien de Jong bij de Schoolmeisjes B Klasse in Wommels

27 juni Federatiewedstrijd jeugd en schooljeugd in Wolsum

Vrijdagmiddag 27 juni was de federatiewedstrijd voor de schooljeugd en jeugd in Wolsum. De wedstrijd werd een klein kwartiertje uitgesteld door een flinke regenbui maar uiteindelijk konden de jongens en meiden los. En het weer werd steeds beter en de jongens/meiden steeds trager maar was wel gezellig :)
Prijswinnaars bij de jeugd:
1e prijs/krans voor Jouke Dotinga, Teun Miltenburg en Lisanne Folkertsma
1e prijs verliezers voor Julian Faber, Rijkel Dotinga en Anniek Folkertsma
2e prijs verliezers voor Johannes Reiker, Germ Wijnja en Vera Mooij


21/22 juni KNKB en Federatie jeugd;
Dit weekend, en wel op zaterdag 21 juni, was het NK voor de Schoolmeisjes en Dames. Het NK Schoolmeisjes was in Dronrijp en Marije en Marit hadden er veel zin in.Ze troffen in de eerste omloop thuisfavoriet Dronrijp. De dametjes kwamen al snel achter en het spel werd op 2-0 even stil gelegd omdat Marit een bal vlak onder haar oog kreeg. Na 10 minuutjes koelen gingen ze weer vrolijk verder. Helaas keken ze gauw tegen een achterstand van 5-1 aan maar ze laten zich niet zomaar uit het veld slaan en gingen vrolijk positief verder en ze wonnen de eerste omloop met 5-5 6-2 Top gespeeld meiden. In de tweede omloop troffen ze Reduzum en een heel erg sterk perk waar "onze" twee meiden geen antwoord op hadden. Maar een mooie dag gehad! Het NK Dames was in St Jacobiparochie en Jildou Elma en Adrie mochten onze KF verdedigen. Ook zij troffen in de eerste omloop Dronrijp (hoe is het mogelijk?!) en een geduchte tegenstander. Maar ook Folsgare wist deze te winnen met gek genoeg ook dezelfde eindstand op de telegraaf. Daarna troffen zij Franeker en die was dan toch ook een maatje te groot. Volgend jaar nieuwe ronde nieuwe kansen!!

Bij de pupillen jongens del op zondag 22 juni won Feike Douwe Zijlstra

Winnaar Federatie in Schettens: Omdat de "grenzen" binnen de verschillende federaties open is gaat de jeugd ook iets verder weg kaatsen. Alleen maar mooi dacht ik zo. Op zaterdag 21 juni won Matthijs Beuckens met Beau Tolsma de krans bij de schooljeugd. Gefeliciteerd!!
met Gerrit Hendriks de krans. Na 5 omlopen kaatsen..gefeliciteerd!! 0 juni Federatie jeugd Folsgare : wedstrijdverslag staat per abuis onder 20 mei. Dit moet natuurlijk zijn 20 juni ;)

14 juni KNKB
De derde prijs bij de Dames door elkaar loten in Easterein voor Elma Breeuwsma, Freekje Walsma en Melissa Rianne Hiemstra en Jildou Sweering, Elly Hofman en Mariska Hoogland
(verslag op KNKB site door Easterein: Yn de winnersronde kamen Freerkje Walsma, Elma Breeuwsma en bylotte Melissa Riaanne Hiemstra tsjin Nynke Sinnema, Pytrik Visser en Bianca vd Veen yn de heale finale. Nynke endy wûnen dat mei 1-5:4-6.
De oare heale finale gie tusken Anna-Brecht Bruinsma, Maaike Osinga en Margriet Bakker tsjin Elly Hofman, Mariska Hoogland en Jildou Sweering. Dit waard in 5-1:6-6 oerwinning foar it op papier al sterke partoer fan Anna-Brecht endy.
)
9 juni NK Senioren Franeker
Op pinkstermaandag 9 juni  doen "onze" mannen Hendrik Sweering, Henk van Dalfsen en Peter van Dalfsen mee aan het NK Senioren in Franeker. De mannen staan als partuurnummer 23 (van de 65 partuur) op de lijst en treffen in de eerste omloop Easterein. Succes mannen!!
--> de mannen verloren helaas de eerste omloop met 5 -2 van Easterein7 juni KNKB
De 1e prijs/krans voor Rixt Wijnia en Marije Sweering bij de Schoolmeisjes B klasse in Anjum
De 2e prijs verliezersronde voor Trea van der Ploeg en Marit Folkertsma bij de Schoolmeisjes B klasse in Anjum
De 2e prijs voor Nellie Steenstra, Mariska Hoogland en Jildou Sweering bij de Dames 1e klas d.e.l. In Bozum
6 juni Federatie jeugd Reahus/Tirns
Vrijdagmiddag 6 juni was er een federatiewedstrijd voor de jeugd in Reahus/Tirns. Alle jeugd zou kaatsen in Reahus maar omdat er door de hevige regenval van de dagen daarvoor het veld zo slecht was moesten ze besluiten om de vier categorieën te verdelen over twee velden. De welpen en jongens/meisjes kaatsten in Reahus. De pupillen en schooljeugd in Tirns. Een hele organisatie voor deze vereniging maar ze hadden t prima voor elkaar. Deze vrijdag scheen het zonnetje volop dus prima weer om te kaatsen:) Slechts vier van onze jeugdleden stonden op papier maar twee hiervan gingen er met een prijs vandoor. Voor Nina was het de eerste keer dat ze meedeed aan een federatiewedstrijd en ging er direct met een prijs vandoor:
2e prijs voor Bert Veltman en Nina Kaptein bij de pupillen
2e prijs voor Lex Potma, Vera Mooij en Rijkel Dotinga bij de jongens/meisjes

30 mei Federatiedag bring it keatsen by de keatsers
Bij het federatiefestijn "bring it keatsen by de keatsers" in Easterein op vrijdag 30 mei vielen twee jongedames in de prijzen:
Vera Mooij en Anniek Folkertsma gingen met een envelopje met inhoud naar huis na deze prachtige dag. Het weer zat mee en het veld was vol en aan de zijkant veel publiek. Dus topdag!
29 mei Hemelvaartsdag ledenpartijen jeugd en senioren
Op Hemelvaartsdag traditioneel de tweede ledenpartij voor de senioren en de eerste ledenpartij voor de jeugd, de Bakkerij de Witte partij. Altijd eerst smullen van een lekker stukje oranjekoek voordat de wedstrijd losbarst. Lees verder..(subpagina)

25 mei KNKB
Op zondag 25 mei was er een mooie 3e prijs bij de dames Vrije Formatie 1e klas voor Jildou Sweering, Anna Brecht Bruinsma en Jildou van Dijk. Mooie prestatie ladies Van harte!

23 mei Federatie jeugd in Bozum
bij de federatiewedstrijd stonden er niet zoveel jeugdleden van onze KF op papier. Waar dit mee te maken heeft...geen idee?Misschien te ver fietsen :P. Maar het leuke is dat alle vier de jeugdleden die meededen (categorie schooljeugd) ook in de prijzen viel. Gefeliciteerd topper!!
1e prijs/krans voor Klaas Jan Oosterbaan, Matthijs Beuckens en Hessel de Groot
2e prijs vooor Feike Douwe Zijlstra, Marit Folkertsma en Roelie Kroondijk
2e prijs verliezers voor Jacob Visser, Jacob Breeuwsma en Tjalling Kruger

KNKB 17 en 18 mei 2014

Een zonnig weekend :) en een prijswinnaar op zondag 18 mei
Een mooie 3e prijs voor Marit Folkertsma en Rianne Nutma bij de Schoolmeisjes del in Workum
Gefeliciteerd!

16 mei Federatie jeugd in IJlst
Vorige week leek het nog wel herfst maar deze vrijdagmiddag 16 mei liet de zon zich volop zien. In plaats van trainingsbroeken kon er weer gekaatst worden in korte broek en t shirt. Ook was er dankzij het mooie weer veel meer publiek dan vorige week..en dat maakt het natuurlijk nog leuker. IJlst had het prima voor elkaar (met een beetje leenspullen van onze KF ;))
In de categorie schooljeugd was de:
1e prijs/krans voor Sytze Bram de Witte, Jelger de Boer en Sanne Smit
In de categorie jongens/meisjes was de:
1e prijs/krans voor Johannes Reiker,  Anniek Folkertsma en Jeska Terpstra
1e prijs verliezers voor Remon Tie Bouma, Lisanne Folkertsma en Sander Renzo Pranger

FB Oranjewoud Cup 14 mei

Ook doen de dames van Folsgare weer mee aan de wedstrijd FB Oranjewoud Cup (voor deze sponsor de eerste wedstrijd ;)) De dames treffen het niet met de loting want net als vorig jaar treffen zij weer Franeker 1. Ze spelen woensdag 14 mei in Harlingen. Succes Jildou, Elma en Rixt!! Maak er iets moois van
De dames verloren helaas met 5-1 6-0  Volgend jaar nieuwe ronde nieuwe kansen ;)

KNKB 10 en 11 mei
In het weekend van 10/11 mei (moederdag) werden veel kaatswedstrijden afgelast vanwege het troosteloze weer. Veel velden waren te slecht om te kaatsen maar op een aantal plaatsen gingen de partijen wel door. Bij de KNKB partijen vielen twee dames in de prijzen:
3e prijs voor het VF partuur van Elma Breeuwsma, Jeske de Boer en Anouk Tolsma in Menaldum op zondag 11 mei (1e klas Dames)
2e prijs verliezers voor Geanna Faber en Marit Folkertsma bij de Schoolmeisjes in Berlikum op zondag 11 mei

9 en 10 mei Federatie jeugd Itens

De federatiewedstrijd voor de jeugd in Itens op vrijdag 9 mei en zaterdag 10 mei leek wel een "herfst"kaatspartij. Veel wind en regen maakten het kaatsen er niet leuker op maar de jeugd kaatste stug door.
Bij de schooljeugd was de:
1e prijs/krans voor Kees van der Horst Redmer Huitema en Matthijs Beuckens

1e prijs verliezers voor Hidzer Bogaard Jan Sytsma en Wiebren Posthuma
Bij de jeugd was de:
1e prijs/krans voor Jouke Dotinga, Menno Sweering en Timen van Gelderen. Gefeliciteerd jongens!!

2 mei 2014 Federatie jeugd IJsbrechtum
Een aantal jeugdleden van onze KF doet ook weer mee. Succes op deze eerste kaatswedstrijd van het kaatsseizoen jongens en meiden!! Het werd een frisse partij het waaide hard maar het bleef droog :-) Drie jeugdleden gingen met een prijs weer op het fietske naar huis:
2e prijs schooljeugd voor Wiebren Posthuma Leon van Schepen en Jasper de Boer
1e prijs verliezersronde jeugd voor Lex Potma Anniek Folkertsma en Timen van Gelderen
2e prijs verliezersronde jeugd voor Reinder Reitsma Geke Posthuma en Sander Renzo Pranger

27 april 2014 Zijlstrapartij

De eerste wedstrijd, traditioneel de Zijlstra partij, voor de senioren is zondag 27 april weer verspeeld.
We begonnen zo rond 12:00 uur; op dat moment was het nog droog en de eerste partij werd dan ook nog redelijk droog afgerond. Lees verder..(subpagina)

23 maart 2014 Zaalkaatswedstrijd jeugd Federatie

De eerste federatie wedstrijd voor de jeugd  dit jaar; de dag begon nog stralend maar zo tegen het middaguur kwamen er flinke hagelstenen naar beneden maar gelukkig was het warm en droog in de hal van het Schuttersveld in Sneek. Het was dit jaar alweer voor de tweede keer dat naast de trainingen ook de wedstrijd in Sneek was en de jeugd kon deze goed vinden.De aanmeldingen bleven maar binnenstromen zodat uiteindelijk 74 jongens/meiden op papier stonden..pff maar fantastisch Lees verder... (subpagina)