Archief 2010


Jelle bij Nightpartij 21 augustus

Het partuur van Cor Ate en Germ waren de terechte winnaars van deze partij. Zij waren in de finale te sterk voor het partuur van Marcel, Jelle en Roelie.....

Sweeringpartij 27 augustus

Wiebren en Marit, Anniek en Roel Jildou, Marc en Vera winnen Sweeringpartij
Vrijdag 27 augustus werd de laatste jeugdledenpartij traditioneel altijd de Sweeringpartij gekaatst op de kaatsarena van Folsgare. Waar 's morgens de regen nog naar beneden kwam scheen bij aanvang de zon.

NK Schoolmeisjes

Sexbierum winnaar, grote teleurstelling bij Folsgare

Federatie- en KNKB wedstrijden 18/19/20 juni

KNKB pupillen meisjes Tzum  19 juni ; de prinsessenpartij. Omdat Nederland deze zaterdag moest voetballen mochten alle meiden in het oranje kaatsen. Voordat ze los gingen werd er eerst nog een groepsfoto gemaakt.


Afdelingskampioenschappen Federatie Sneek eo 10/11/12 juni

SUCCES VOOR FOLSGEARE !!  IN 3 VAN DE 4 CATEGORIEEN BLEEF DE KRANS EN MEDAILLE IN ONS DORP!!!!

KNKB 22 mei 2010

Deze dag was een succesvolle dag voor de kaatsers van onze vereniging. Bij de welpen jongens behaalde Feike Douwe Zijlstra met Wessel Hiverda uit Winsum de 1e prijs in de verliezersronde! Er stonden in Broeksterwoude 8 duo’s op papier. Bij de pupillen meisjes behaalden alle dametjes die mee deden een prijs (commentaar van Easterein op de site “Opfallend wie dat alle dielnimmers fan Folsgeare ek priiswinners wienen. In nij keatsdoarp komt der oan?!”)
De verliezersfinale ging tussen Pytrik Zijlstra en Afke Rypma uit Wolsum en Rixt Sinnema uit Wergea en Anniek Folkertsma. Een mooie finale om te zien en uiteindelijkwonnen Pytrik en Afke met 5-4 6-2. De finale was echte behoorlijk spannend; op de stand 5-5 6-6 sloegen Aluca Bouma de kaats voorbij waardoor Sanne Hylkema uit Gauw en Katinka Zijlstra de 2e prijs behaalden. Wat een mooie wedstrijd om te zien! Er stonden 20 parturen op de lijst, wat een deelname.2e prijs Katinka Zijlstra en Sanne Hylkema uit Gauw 3e prijs Geke Posthuma en Anneke Smid uit Witmarsum Verliezersronde   1e prijs Pytrik Zijlstra en Afke Rypma uit Wolsum en 2e prijs Anniek Folkertsma en Rixt Sinnema uit Wergea. Bij de schoolmeisjes in Morra Lioessens behaalde Elma Breeuwsma samen met haar maat Nyncke Pytsje Terpstra uit Easterein de 1e prijs in de verliezersronde . Rixt Hettinga uit Tjalhuizum, die ook bij onze vereniging traint, haalde samen met haar maat Ilse Tuininga de 3e prijs in de winnaarsronde. Er stonden hier 14 partuur op de lijst. Al met al een fantastisch resultaat!!

Helaas ook minder goed nieuws: Jildou Sweering is zaterdag bij een voetbalwedstrijd geblesseerd geraakt. Zij heeft haar spaakbeen gebroken en haar hand zit in het gips. Verplichte rust dus. Beterschap meid en hopelijk sta je weer gauw op het kaatsveld

Bakkerij de Witte partij

De openingspartij voor de jeugd is de traditionele Bakkerij De Witte Partij. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt altijd begonnen met een stukje oranjekoek dat de bakkerij altijd beschikbaar stelt. Om 10.00 uur begonnen de wedstrijden opgedeeld in 3 categorieën: welpen, pupillen en de schooljeugd met jongens-meisjes.


Zijlstrapartij 30 april

De prijzen al 28 jaar beschikbaar gesteld door de familie Zijlstra werden in het dorpshuis uitgereikt. Nadat Hendrik Sweering, van alle voorgaande partijen de namen had opgenoemd van de winnaars van de koningsprijs mocht hij zelf de beker weer een jaar mee naar huis nemen.

Zaalkaatswedstrijd Federatie Sneek eo


Elk jaar was er een zaalkaatswedstrijd in Grouw. Wij dachten dat kunnen wij binnen onze eigen federatie ook en zo konden de jongens en meiden in 4 categorieën los in Easterein. Allereerst mochten de welpen en pupillen laten zien wat ze kunnen