Afdelingskampioenschappen Federatie Sneek

Afdelingskampioenschappen federatie Sneek e.o.  10 en 11 juni

Donderdag  10 juni mochten de schooljeugd en de jongens/meisjes hun kunsten laten zien op het kaatsveld. De eerste wedstrijden werden in de regen gekaatst maar later waren de weergoden ons iets beter gezind. Helaas was er te weinig opgave bij de schoolmeisjes(2 partuur)  zodat er besloten werd deze samen te laten kaatsen met de schooljongens. Daardoor hadden we 6 partuur en werd er in 2 poultjes van 3 gekaatst.  De meiden kwamen toevallig in dezelfde poule terecht maar konden het beide niet winnen van het jongenspartuur in hun poule. Daardoor kwam het partuur van Hommerts (Lieuwe en Matthys) in de finale terecht. In de andere poule werd iets spannender gekaatst. De parturen van IJsbrechtum (Marc en Jesse) en Itens (Jan Peter en Gertjan) waren aan elkaar gewaagd maar IJsbrechtum moest in de laatste wedstrijd toch het onderspit delven. De finale ging dus tussen Hommerts en Itens.  Itens nam al gauw een voorsprong maar bij de stand 5-1 begon het partuur van Hommerts in te lopen. De finale werd op 5-4 6-4 beslist door een boppeslach en daardoor gingen de heren Bootsma met de krans naar huis.

Schooljeugd

1e prijs  Itens  ; Jan peter Bootsma en Gertjan Bootsma

2e prijs Hommerts ; Lieuwe Feenstra en Matthys Gerbrandy

Ook bij de meisjes was de opgave ietwat teleurstellend, slechts 3 partuur. Lopen de meisjes niet meer zo warm voor het kaatsen of is er een andere reden?  De meiden konden elk 2 keer kaatsen. Elk partuur had 1 x gewonnen en 1 x verloren dus gaven de eersten in de verliezende wedstrijd de doorslag.  Bij de meisjes van Wolsum werd daarom de krans om de nek gehangen, zij hadden in totaal  11 punten.  Easterein had 10 punten en Goenga had 9 punten behaald.

Meisjes

1e prijs Wolsum ; Sigrid de Jong en Sietie Bruinsma

Bij de jongens hadden we een mooie lijst, 8 partuur. Het verschil was gezien de eindstanden her en der wat groot maar er absoluut sportief gekaatst.  De  finale van zowel de verliezers als die van de winnaars waren een anti-climax. De winnaars finale werd gewonnen door Folsgeare,  de jongens van Hommerts 2 konden nagenoeg niks beginnen met de opslagen van Lars. Folsgeare won dan ook met 5-1 6-4 van Hommerts.  De verliezersfinale werd beslist op 5-2 6-4 in het voordeel van Goenga. Hommerts ging ook hierbij met de 2e prijs naar huis.

Jongens

1e prijs Folsgeare ; Lars Breeuwsma, Nico Pieter Bonnema en Gert Rabe

2e prijs Hommerts 2 ; Melvin Ras en Jelmer Spronk

1e prijs verliezers Goenga ; Gijs Vaessen en Darko Groeneweg

2e prijs verliezers Hommerts 1 ; Johan de Boer en Bart van Kalsbeek

 

SUCCES VOOR FOLSGEARE !!  IN 3 VAN DE 4 CATEGORIEEN BLEEF DE KRANS EN MEDAILLE IN ONS DORP.

 

Vrijdag 11 juni mochten de jongste categorieën (welpen en pupillen) los.  In totaal stonden er 27 partuur op de lijsten. De wedstrijd werd geopend door de voorzitter van de Federatie Sneek e.o. , Coos Veltman. Ondanks het slechte weer (het was fris en het  regende pijpestelen ) was er genoeg publiek aanwezig.  Er stonden bij de welpen jongens op de lijst. Echte spannende wedstrijden werden er niet gespeeld, veelal was de windstand 5-2. Uiteindelijk kwamen in de finale Folsgeare tegenover Hommerts 1 te staan. De 3 jongens (Feike Douwe, Jacob en Wiebren) van Folsgeare was toch te sterk voor het tweetal (Rienk en Egbert) uit Hommerts, eindstand was 5 -1 6-2. Folsgeare mocht dus de krans in eigen dorp houden. Easterein sleepte de 3e prijs in de wacht; Julia Paauw viel in voor Kees ter Horst.  In de verliezersfinale stonden Hommerts 2 tegenover Goenga.  De broertjes van Schepen en Germ Jan waren toch sterker dan de jongens uit Hommerts (Jelger en Redmer), eindstand was 5-1 6-4.

Welpen jongens

1e prijs Folsgeare 1 ; Feike  Douwe Zijlstra, Jacob Breeuwsma en Wiebren Posthuma

2e prijs Hommerts 1 ; Rienk Feenstra en Egbert Betlehem

3e prijs Easterein ; Hedzer Brandsma, Hendrik van der Eems en Julia Paauw

1e prijs verliezers Goenga ; Hugo van Schepen, Leon van Schepen en Germ-Jan Dotinga

2e prijs verliezers Hommerts 2 ; Jelger de Boer en Redmer Huitema

 

Bij de welpenmeisjes stonden er 5 partuur op de lijst. Omdat ze 4 x moesten kaatsen begon elke wedstrijd met 2 eersten gelijk.  De dametjes uit Easterein (Jeska. Mirjam en Selma) waren het sterkste partuur, zij wonnen alle wedstrijden en konden daarom de eerste prijs in ontvangst nemen. De tweede prijs was voor Hommerts (Janna en Marie) , zij wonnen 3 wedstrijden.

Welpen meisjes

1e prijs Easterein ; Jeska Terpstra, Mirjam Punter en Selma de Boer

2e prijs Hommerts ; Janna van der Hoek en Marie Veltman

 

Er stonden bij de pupillen meisjes 8 partuur op de lijst; helaas door de afzegging van Wolsum bleven er 7 over. Hierdoor hadden de meiden van Easterein een staand nummer. Helaas verloren ze de volgende omloop waardoor het voor hen na 1 x kaatsen al afgelopen was.  Beide parturen van Folsgeare wonnen de 1e omloop zodat ze in de halve finale tegenover elkaar kwamen te staan. Pytrik en Katinka namen al gauw een voorsprong maar bij 5-1 kregen Geke en Anniek de smaak te pakken en pakten zij een aantal eersten. De halve finale werd toch nog in het voordeel van Pytrik en Katinka afgesloten op een stand van 5-5 6-2. Geweldig gedaan meiskes! De finale ging dus tussen Folsgeare 2 en Boazum. Dit won Folsgeare met gemak 5-1 6-0. Pytrik en Katinka mochten de krans dus omhangen. Ook de verliezersfinale was gauw beslist. Op de eindstand 5-1 6-4 werd deze beslist in het voordeel van de zusjes de Jong uit Goenga.

Pupillen meisjes

1e prijs Folsgeare 2 ; Katinka Zijlstra en Pytrik Zijlstra

2e prijs Boazum ; Minke van Asperen, Bea Bouma en Grytsje v.d. Berg

1e prijs verliezers Goenga ; Dewy de Jong en Zoe de Jong

2e prijs verliezers IJsbrechtum ; Emma Elgersma en Rianne Merkies

 

Bij de jongens pupillen stonden er in eerste instantie  6 parturen op de lijst. Echter door een blessure van  Jetze Wiersma uit Hommerts kwamen we uit op 5 partuur. De jongens konden daardoor 4 x kaatsen, ook daarom zijn ze begonnen met 2 eersten gelijk. Er werd absoluut leuk gekaatst bij de jongens. De thriller van pupillen was wel de wedstrijd tussen Folsgeare en IJlst. IJlst dacht de winst al in de pocket te hebben echter de jongens van Folsgeare knokten terug.  Alles kwam aan de hang  5-5 6-6  en door een buitenslag van IJlst ging de winst naar de jongens van Folsgeare.  Folsgeare (Menno, Roel en Mente) wonnen alle 4 wedstrijden dus de krans was dik verdiend!  IJlst won 3 wedstrijden en mocht daarom de tweede prijs ontvangen.

Pupillen jongens

1e prijs Folsgeare ; Menno Sweering, Roel Damstra en Mente de Boer

2e prijs IJlst ; Jan Teade Nauta, Germ Wijnja en Jelmer de Boer

 

Een fantastisch wedstrijd om te organiseren. Dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen op het veld. En natuurlijk een dankwoord aan onze sponsor Jouke Huitema uit Nijland.                      Tijdens de prijsuitreikingen begon het zonnetje ook weer te schijnen. Een mooie afsluiter dacht ik zo.