Afdelingskampioenschappen Senioren Federatie

Reahús-Turns en Folsgeare kampioen federatie Sneek e.o.

Folsgeare- Afgelopen zaterdag 14 juni was in Folsgeare de afdelingskampioenschappen van de federatie Sneek e.o. voor Heren A, Heren B en Heren C. Door de te geringe opgave van de dames ging deze wedstrijd niet door. Ook bij de heren had de opgave wel wat beter gekund maar de parturen die er waren, maakten er een mooie kaatsdag van.

Bij de heren A stonden 3 parturen op papier, twee uit Reahús-Tirns en een uit Folsgeare. Deze parturen moesten het tegen elkaar opnemen. Folsgeare begon tegen Reahús-Turns 2 en wonnen deze partij met 5-2. Toen moest Reahús-Turns 1 tegen 2. Dit werd een zeer spannende partij die op de stand 5-5 en 6-6 beslist werd in het voordeel van Reahús-Turns 2. Bij het spelen van de laatste partij, Folsgeare tegen Reahús-Tirns 1 was alles nog mogelijk. Folsgeare moest 5 eersten halen en Reahús-Turns 1 moest de partij winnen. Reahús-Turns kwam snel op een 4-0 voorsprong, hierna was het de beurt aan Folsgeare en kwam terug tot

4-3. Maar op de stand van 5-4 trok Reahús-Turns de winst binnen en zo ook de kransen, gevolgd door Folsgeare en Reahús-Turns 2.

1         Reahús-Turns:          Sytze Terwisscha van Scheltinga, Sjors Altenburg en  Bouke Poelsma

Bij de heren B waren er vier afdelingsparturen die om de hoogste eer gingen strijden, Easterein, Itens, Goaïngea en Folsgeare. De eerste omloop moest Easterein het opnemen tegen Itens en wonnen hun partij met 5-3. Folsgeare moest tegen Goaïngea en kwam al snel op een voorsprong van 4-1. Toch was de partij niet snel gelopen en kwam Goaïngea eerst na eerst terug en pas op de stand 5-5 en 6-6 was het Folsgeare die aan het langste eind trok. In de tweede omloop moest Itens het opnemen tegen Goaïngea maar kon dit niet bolwerken en verloor met 5-1. Easterein kwam uit tegen Folsgeare en ook hier liep Folsgeare snel uit naar een 3-0 voorsprong. Hierna kwam Easterein terug tot 3-3. Daarna was het de beurt weer aan Folsgeare die de partij besliste op 5-3. De derde oploop kwam Easterein uit tegen Goaïngea. Deze partij werd op de stand van 5-1 in het voordeel van Easterein beslist. Folsgeare moest het nu nog het opnemen tegen Itens. Ook dit werd een spannende partij die Folsgeare pas op 5-4 en 6-6 besliste in hun voordeel en daarmee was het kampioenschap binnen, gevolgd door Easterein, Goaïngea en Itens.

 

1 Folsgeare:               Simon Dijkstra

                                   Johan van der Wal

                                   Jurjen Sweering

 

2 Easterein:                Simon Kingma

                                   Gerrit Terpstra

                                   Tjeerd Dijkstra

 

Ook bij de heren C waren er vier afdelingsparturen die om de hoogste eer gingen strijden Goaïngea, Reahús-Turns, Boazum en Easterein. In de eerste omloop nam Reahús-Turns het op tegen Goaïngea en verloor deze partij nipt met 5-5 en 2-6. Boazum nam het op tegen Easterein en kende weinig problemen en won met 5-1. In de tweede omloop kwam Goaïngea uit tegen Boazum. Boazum won deze partij met 5-3. Reahús-Turns moest het opnemen tegen Easterein. Dit werd een spannende partij die op de stand 5-5 en 6-2 in het voordeel van Reahús-Turns werd beslist. In de laatste omloop maakten zowel Reahús-Turns en Boazum nog kans op de krans. Deze twee parturen namen het dan ook tegen elkaar op in de laatste ronde. De partij werd in het voordeel van Reahús-Turns op de stand 5-3 beslist en kon zich daarmee de krans om laten hangen. Boazum moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Easterein nam het op tegen Goaïngea. Door de winst van Easterein met 5-3 deelde ze de derde plaats met Goaïngea.

 

1 Reahús-Turns:        Ate Altenburg

                                   Frans Poelsma

                                   Joop Bootsma

 

2 Boazum:                 Ane Lanting

                                   Anne Siderius

                                   Wibe Hoitenga