Bakkerij de Witte partij

De openingspartij voor de jeugd is de traditionele Bakkerij De Witte Partij. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt altijd begonnen met een stukje oranjekoek dat de bakkerij altijd beschikbaar stelt. Om 10.00 uur begonnen de wedstrijden opgedeeld in 3 categorieën: welpen, pupillen en de schooljeugd met jongens-meisjes.

 Bij de welpen waren vier tweetallen Wiebren/Jelle, Jacob/Jeanine, Marije/Marit en Feike-Douwe/Jesse die voor de prijzen streden. Er werd met veel enthousiasme gespeeld waardoor spannende partijen ontstonden. In de laatste speelronde moesten Marije/Marit tegen Feike-Douwe/Jesse die allebei hun twee vorige partijen hadden gewonnen tegen elkaar. Wie zou met krans naar huis gaan, maar er konden tevens weinig eersten laten liggen want de andere parturen konden daar dan van profiteren. Feike-Douwe/Jesse wonnen de partij en Marije/Marit haalden voldoende eersten om de tweede plaats veilig te stellen.

Uitslag 1e Feike-Douwe en Jesse, 2e Marije en Marit, 3e Jacob en Jeanine en 4e Wiebren en Jelle.

Bij de pupillen waren drie tweetallen, Anniek/Regina, Pytrik/Roel en Geke/Ties en een drietal Menno/Katinka/Minne. Hier werd spannend gekaatst waardoor je met een verliespartij toch nog in de prijzen kon komen. In de laatste omloop moesten Menno/Katinka/Minne tegen Pytrik/Roel en Geke/Ties tegen Anniek/Regina en was alles nog mogelijk. Menno c.s. hadden wel twee winstpartijen maar moesten nog wel vier eersten halen om de eerste plek veilig te stellen. Geke/Ties moesten hun partij winnen om naar de prijzen door te stromen maar waren dan wel afhankelijk van de uit slag van Menno c.s. Als Pytrik/Roel wonnen zouden zij sowieso in de prijzen vallen. Dit werd een spannende ontknoping Menno c.s. hadden snel een voorsprong bij elkaar gekaatst en leken de winst naar zich toe te trekken. Pytrik/Roel gaven hun nog niet gewonnen en kwamen eerst voor eerst terug en bij de stand 5-5 was het niet te voorspellen wie de partij ging winnen. Bij de stand 5-5- en 6-4 maakte Menno door een zitbal de partij uit en was de eerste prijs binnen. Door de winst van Geke/Ties werden zij tweede. Derde Pytrik/Roel en vierde Anniek/Regina.

Bij de oudsten waren het Vera, Sander, Elma en Jildou die om de prijzen streden. Er werd gekozen voor individueel kaatsen, 3 maal kaatsen met steeds een andere maat. Hierdoor konden ze toch kaatsen en er werd leuk gekaatst. Jildou won al haar partijen en kreeg de krans omgehangen. Voor de tweede prijs kwamen Sander en Elma nog in aanmerking. Dit werd beslist in het voordeel van Elma die de laatste partij won en zo nog 7 punten aan het totaal kon toevoegen. Sander werd hierdoor derde en Vera vierde.