Federatie en KNKB 18/19/20 juni

Federatie IJlst 18 juni

Categorie welpen

3e Jacob Pier Breeuwsma  en Pim Vaessen Goenga
3e Feike Douwe Zijlstra en Marrit Oosterbaan Goenga

1e verliezers  Marieke Schaap Tirns en Jesse Kaptein

2e verliezers Bart Frank Bouma Jutrijp en Marije Sweering

Categorie pupillen

3e Menno Sweering, Reinder Reitsma IJlst en Thys Jaarsma

1e verliezers Pytrik Zijlstra en Jan Teade Nauta IJlst

2e verliezers Geke Posthuma en Anneke Leyenaar Itens

Categorie Schooljeugd

1e Jan peter Bootsma Itens, Vera Mooij en Janneke Zijlstra Scharnegoutum

Categorie jongens/meisjes (7 partuur)

1e  Lars Breeuwsma en Jelina Huitema Jutrijp

 

KNKB pupillen meisjes Tzum  19 juni ; de prinsessenpartij. Omdat Nederland deze zaterdag moest voetballen mochten alle meiden in het oranje kaatsen. Voordat ze los gingen werd er eerst nog een groepsfoto gemakt.

3e prijs Sjanet Wijnia Wommels en Katinka Zijlstra

3e prijs verliezers Pytrik Zijlstra en Joyce Greydanus Winsum

 

KNKB Schoolmeisjes vrije formatie Wieuwert

1e prijs verliezers Elma Breeuwsma, Rixt Hettinga en Sjoukje Maaike Braam Beetgumermolen

 

KNKB pupillen meisjes Afdeling + d.e.l. 19 juni Raerd

2e prijs Katinka Zijlstra en Nynke de Schiffaert Tzum

3e prijs Geke Posthuma en Aluca Bouma Grou

 

KNKB schoolmeisjes A + B

2e prijs Elma Breeuwsma en Dian Dijkstra  Easterein

Ze wonnen de halve finale met 5-5 6-6 . Door een buitenslag van Hendrieke van der Schoot ging de winst naar hen. Een prachtige wedstrijd om te zien.