NK Schoolmeisjes 2010

Sexbierum winnaar;  grote teleurstelling bij Folsgare

Sexbierum-Pietersbierum met Pytrik Visser, Hendrike van der Schoot en Janneke Ennema versloegen in de eerste omloop Oude Leije met 5-0 en 6-2. Janneke Zijlstra , Ilse vd Ploeg en Wytske vd Wal konden niet op tegen deze sterke meisje.

De tweede omloop was een omtmoeting van twee van te voren favoriete bestempelde parturen: Sexbierum-Pietersbierum tegen Dronrijp met Elly Hofman voorbest en achterin, Anouk Tolsma voorin en Jeanette Jansma voor minst. De sterke opslag van beide kanten was goed zichtbaar. Pytrik Visser en Hendrieke van der Schoot stonden zowel aan de opslag als ook in het perk goed te slaan. Het was een spannende partij tot drie eersten gelijk. Beide parturen kaatsten goed en fantiek en het was vaak zes gelijk. Sexbierum-Pietersbierum pakte daarna de twee volgende eersten: 5-3 voorsprong. De laatste slag viel op 5-3 en 6-0.

In de derde omloop had Sexbierum-Pietersbierum een staand nummer.

In de halve finale moest Sexbierum-Pietersbierum het opnemen tegen Wolsum met Baukje van der Zee, Geldou de Boer en Janieke Popma. Wolsum leek wat uitgekaatst en kon het niveau van de voorgaande omlopen niet meer halen. Daarbij kaatste Sexbierum-Pietersbierum foutloos en krachtig. Pytrik voorbest en achterin, Hendrieke voorin en Janneke voorminst. Coach Minke Jansen en haar partuur gingen met 5-0 en 6-4 naar de finale. Wolsum pakte de derde prijs.

De andere finalist vandaag in Folsgare was Wommels. Rixt van der Heide, Davita Romers en Anna-Bracht Bruinsma versloegen in de eerste omloop het partuur van Hallum met Simone Oppedijk, Willemien Houtsma en Esther Boonstra met 5-1 en 6-4.

In de tweede omloop nam Wommels het op tegen het tweetal van Berlikum: Ilse Tuinenga en Anke Zwart. Hoewel maar met z'n tweeën, kaatsten Ilse en Anke degelijk. Berlikum nam een flinke voorsprong van drie eersten. Wommels kwam langzaam uit de startblokken. Onder aanvoering van Anna-Brecht Bruinsma (voorbest en achterin) werd de inhaalrace ingezet. Na 3-0 voor Berlikum werd het 4-2 voor Berlikum. Daarna pakte Wommels bordje voor bordje. De wedstrijd eindigde op 5-4 en 6-2 voor Wommels.

De vierde omloop was eigenlijk de mooiste partij van de dag: Folgare met Lisanne Folkertsma, Elma Breeuwsma en Jildou Sweering tegen Wommels. Folsgare kaatste goed en foutloos. Jildou Sweering had nog maar twee weken geleden haar pols weer uit het gips gekregen, maar stond voor best op en achterin goed te slaan. Elma maakte haar plaatsje voorin en voorminst ook prima schoon. Balkeerder Lisanne was attent en kaatste goed mee. Wederom startte Wommels niet scherp, Folsgare nam een 3-0 voorsprong. Wommels begon beter te kaatsten. Een wissel voorin: Davita nu voorin, Anna-Brecht voorbest op en achterin en Rixt voorminst. Wommels kwam gelijk tot drie eersten gelijk. Folsgare pakte het volgende 2 bordjes: 5-3 voorsprong.  Wommels bleef niet achter en pakte ook het vierde en vijfde bordje. Het was een spannende partij die uiteindelijk eindigde met wat het vediende: alles aan de hang. Op 5-5 en 6-6 kon Jildou de kaats niet voorbij. Wommels met een staand nummer in de derde omloop naar de finale. Folsgare heeft goed gekaatst, maar kwam net tekort. De teleurstelling was groot bij Folsgare.

Deze wedstrijd werd door het lis van het HB bestuur al vergeleken met de voetbalwedstrijd van Ghana Uruguay..spanning alom dus!

De finale ging tussen Sexbierum-Pietersbierum en Wommels. De accu leek wat leeg bij Wommels. Maar misschien kwam Wommels, net als in de voorgaande partijen weer langzaam op gang? Coach Liesbeth vd Ende probeerde het vuur weer te laten branden bij Wommels. Pytrik, Hendrieka en Janneke lieten er geen gras over groeien en gaven Wommels geen kans in de wedstrijd te komen. Met een schone telegraaf werd Wommels verslagen. Daarmee werd Sexbierum-Pietersbierum Nederlands Kampioen bij de Schoolmeisjes.