Sweeringpartij

Wiebren en Marit, Anniek en Roel, Jildou, Mark en Vera winnen Sweeringpartij

 

Vrijdag 27 augustus werd de laatste jeugdledenpartij traditioneel altijd de Sweeringpartij gekaatst op de kaatsarena van Folsgare.Waar ’s morgens de regen nog naar beneden kwam scheen bij aanvang van de partij de zon. Alle kaatscoryfeeën waren weer aanwezig en zorgden voor een fraai kaatsfestijn.

 Bij de welpen waren weer 4 tweetallen aanwezig die gingen uitmaken wie deze keer met de krans naar huis zouden gaan. Wiebren en Marit moesten het opnemen tegen Feike-Douwe en Teade en wonnen met 5-2. Marije en Jelle gingen de strijd aan met Jacob Pier en Jesse en wonnen dit ook met 5-2. Hierna wonnen Wiebren en Marit met 5-1 van Jacob Pier en Jesse en Marije en Jelle wonnen hun partij met 5-5 en 6-4 van Feike-Douwe en Teade. Jacob Pier en Jesse moesten het nu opnemen tegen Feike-Douwe en Teade de winnaar van deze partij mocht zich de trotse bezitter noemen van de 3e prijs de verliezer moest genoegen nemen met de 4e prijs. Deze partij werd gewonnen met 5-2 door Jacob Pier en Jesse.

De finale werd gespeeld door Wiebren en Marit die het opnamen tegen Marije en Jelle en omdat deze twee parturen al hun partijen hadden gewonnen kon je hier van een echte finale spreken. De partij werd met 5-2 en 6-6 winnend afgesloten door Wiebren en Marit en mochten zich deze keer als de winnaar laten huldigen.

Bij de pupillen waren de 5 tweetallen weer aanwezig en mochten tegen elkaar uitmaken wie nu mocht winnen.Ze begonnen met 2 eersten gelijk al hun partijen om de voorgang een beetje te helpen.In elke omloop was er 1 tweetal die even mocht uitrusten van de inspanningen. Katinka en Gerrit namen het op tegen Pytrik en Rixt en verloren met 5-2 ook Menno en Ties wonnen met deze cijfers van Geke en Amarins en Anniek en Roel mochten deze omloop toekijken. Hierna namen Pytrik en Rixt het op tegen Anniek en Roel en verloren met 5-4 met deze cijfers wonnen ook Geke en Amarins van Katinka en Gerrit en Menno en Ties mochten uitblazen. In de volgende omloop kwam Menno en Ties uit tegen Katinka en Gerrit en wonnen met 5-2. Anniek en Roel streden tegen Geke en Amarins en wonnen met 5-3, Pytrik en Rixt hadden nu vrij. In de vierde omloop wonnen Anniek en Roel met 5-2 van Katinka en Gerrit en Menno en Ties wonnen van Pytrik en Rixt met 5-4 nu mochten Geke en Amarins toekijken. De laatste omloop moesten Anniek en Roel het opnemen tegen Menno en Ties deze parturen hadden al hun partijen tot nu toe gewonnen en speelden een echte finale de winnaar was zeker van de 1e prijs echter de verliezer moest afwachten wat het resultaat was bij de partij van Pytrik en Rixt tegen Geke en Amarins. Bij winst van Pytrik en Rixt moesten alle voor en tegen eersten geteld worden. Nu wonnen Anniek en Roel eenvoudig met 5-2 en Pytrik en Rixt slaagden er in om te winnen met 5-4. Anniek en Roel hadden hiermee de 1e prijs en tussen Menno en Ties en Pytrik en Rixt moest de rekenmeester Johan alle voor- en tegeneersten tellen. Beide parturen hadden evenveel vooreersten, de tegeneersten moest de beslissing brengen voor de tweede prijs. Menno en Ties hadden 16 tegeneersten en Pytrik en Rixt 20 hiermee ging de 2e prijs naar Menno en Ties.

Bij de schooljeugd en jeugd waren er 2 tweetallen en een drietal Rixt was gekoppeld aan Elma, Wout vormde met Klaas een tweetal en Jildou kreeg versterking van Mark en Vera. In de 1e omloop namen Rixt en Elma het op tegen Wout en Klaas. De jongens waren niet opgewassen tegen het opslaggeweld van de dames en verloren met 5-2. Jildou, Mark en Vera konden deze ronde toekijken en de zwakke en sterke punten van hun opponenten bekijken. In de 2e omloop moesten de jongens Wout en Klaas het opnemen tegen Jildou, Mark en Vera dit werd een spannende strijd waar de eersten om en om verdeeld werden en waar het laatste eerst de beslissing moest brengen. Op de stand 5-5- en 6-4 beslisten Jildou, Mark en Vera de partij in hun voordeel. Deze ronde hadden Rixt en Elma vrij en konden hun voorbereiden op het treffen tegen Jildou, Mark en Vera.

Deze twee parturen hadden hun eerste partij gewonnen en moesten nu onderling uitmaken wie de kransen mochten gaan ophalen. De partij liep qua eersten steeds in het voordeel van Jildou, Mark en Vera en kwamen vrij snel op een voorsprong van 5-1. Qua uitslag lijkt dat het vrij eenvoudig was voor het drietal doch alle eersten werden verkaatst op 6-6 waarbij het laatste punt steeds in het voordeel was van Jildou, Mark en Vera was.

Op de stand 5-1 en 6-4 kwam de partij tot een einde en was de winst voor Jildou, Mark en Vera en daarmee ook de 1e prijs.