Zaalkaatswedstrijd Federatie Sneek eo

Elk jaar was er een zaalkaatswedstrijd in Grouw. Wij dachten dat kunnen wij binnen onze eigen federatie ook en zo konden de jongens en meiden in 4 categorieën los in Easterein. Allereerst mochten de welpen en pupillen laten zien wat ze kunnen. We begonnen wel iets later (zo net na half tien) dan gepland doordat alles nog op slot zat maar de sleutel werd toch nog snel door Bertus Bootsma (trainer van de pupillen en schooljeugd in easterein) boven water getoverd. De welpen kaatsten in 2 tallen en er stonden 7 partuur op de lijst. Ze waren behoorlijk aan elkaar gewaagd en zo kwamen in de finale Wiebren Posthuma/ilse Hylkema tegenover Feike Douwe Zijlstra/Regina Breeuwsma te staan. Dit werd ondanks een aantal ballen die Wiebren “ boven” sloeg gewonnen door Feike Douwe, die behoorlijk op dreef was, en Regina. De eindstand was 5-1 6-0. Bij de pupillen stonden er 6 partuur op de lijst. In een van de 2 poules werd flink gestreden voor een finaleplaats, eindstanden 5-5 en 2 maal 5-4. In de finale stonden uiteindelijk Haye Dijkstra/Pytrik Zijlstra tegenover Lex Potma /Geke Posthuma. Lex sloeg vliegend op en Geke weerde zich kranig achterin. Op de stand 2-2 6-2 gaf Pytrik 3 zitballen waardoor zij een voorsprong namen met 2-3.  Daarna zette Lex en Geke wat extra gas bij en wonnen ze terecht met 5-3 6-2. Zo kwam er tegen twaalf uur een eind aan het eerste deel van de wedstrijd in Easterein. Het liep echt als een trein, zeker door de geweldige begeleiding van Arie Hettinga, Coos Veltman, Jelle Breeuwsma en Douwe Zijlstra. 

Na een uurtje rust stroomde langzamerhand de zaal vol met (school) jeugd. In eerste instantie hadden we voor deze categorieën in totaal 11 personen op de lijst. Dankzij een telefoontje op zaterdagmiddag vanuit Easterein konden we er toch nog een behoorlijk lijst van maken, namelijk bij de schooljeugd 7 partuur en bij de jongens/meisjes 8 partuur. Fantastisch toch!! Bij de schooljeugd had de ene poule het net iets makkelijker dan de andere; in de ene poule moesten namelijk 3 wedstrijden gespeeld worden en in de andere maar 2 om in de finale te komen. Tenslotte stonden de parturen Elma Breeuwsma/Regien Sandstra en Doede Okkema/Petra Breeuwsma in de finale In het begin gaat deze wedstrijd gelijk op totdat op de stand van 3-2 6-6 een zitbal door Elma word gegeven. Hierdoor word het 4-2 en stomen de meiden door na de eindstand van 5-3 6-2. Terechte winnaars in deze categorie.

Bij de jongens/meisjes werd er ook absoluut leuk en sportief gekaatst. Al hoewel leek het soms een sport om het plafond te raken ;-) . Het was zeker een plezier om naar te kijken en te luisteren!

Na 3 afmattende wedstrijden stonden de volgende parturen in de finale: Jos Houtsma/Mirjam Okkema en Lars Breeuwsma/Aaltsje Kroes. Lars en Aaltsje waren toch ietwat te sterk voor Jos en Mirjam en de finale werd dan ook redelijk snel beslist in het voordeel van Lars en Aaltsje. Met een zitbal van Lars kwam er op 5-0 6-2 een eind aan. Om half zes was het dan uiteindelijk afgelopen en konden we terugkijken op een geslaagde dag!!

Tot slot nog een compliment aan de meiden en jongens die mee hebben gedaan: geweldig goed om te zien hoe fantastisch jullie met elkaar omgaan. Ook dankzij jullie was dit absoluut een grandioze dag en misschien voor herhaling vatbaar?!  

Welpen:

1e prijs Feike Douwe Zijlstra en Regina Breeuwsma 2e prijs Wiebren Posthuma en Ilse Hylkema

Pupillen

1e prijs Lex Potma en Geke Posthuma 2e prijs Haye Dijkstra en Pytrik Zijlstra

 Schooljeugd

1e prijs Elma Breeuwsma en Regien Sandstra 2e prijs Doede Okkema en Petra Breeuwsma

 Jongens/meisjes

1e prijs Lars Breeuwsma en Aaltsje Kroes 2e prijs Jos Houtsma en Mirjam Okkema