Zijlstrapartij 30 april

Er is gespeeld in 2 klassen. In de A klasse 12 kaatsers (4 partuur) en in de B klasse 16 kaatsers (8 partuur).

A klasse heeft in poule systeem gekaatst en in de B klasse een normale omloopwedstrijd en dat kwam met 2 tallen en 8 partuur natuurlijk mooi rond uit. De meeste parturen hebben 3 partijen gespeeld en dat is zo aan het begin van het seizoen meer dan voldoende.

De B klasse verliezersronde finale ging tussen Gerrit Postma, Erna Kaptein tegen Hylke Visserman, Tine Dijkstra. Deze partij werd gewonnen door Hylke en Tine 5-2 6 - 2. De Winnaarsfinale ging tussen het partuur van Ate Speerstra, Arjen Hettinga en Jurjen Dijkstra, Pieter Harmen Hania. Jurjen en Pieter wonnen deze finale overtuigend met 5-1 6 - 0. 

De A klasse was met het poule systeem na 2 omlopen uiterst spannend. Er waren nog 3 parturen die met de eerste prijs naar huis konden gaan. Hendrik Sweering, Kaas Jan Rijpma, Simon Dijstra met 12 punten, Jeroen Haringa, Wieger P Boonstra,  Lars Breeuwsma 10 punten en Henk van Dalfsen, Ulbe Osinga, Tjerk Bakker 14 punten. In de laatste omloop won het partuur van Jeroen cs eenvoudig van Peter van Dalfsen, Johan van der Wal en Fonger Beers. 5- 2 6 - 4 Het was dus aan Henk cs om zoveel mogelijk eersten te halen. Die lukte hun echter niet en met een stand van 5 - 4 6 - 4 moest dit team het onderspit delven tegen Hendrik, klaas Jan en Simon.

Eindstand:\A Klasse

1e prijs Hendrik Sweering, Klaas Jan Rijpma en Simon Dijkstra 19 punten

2e prijs Henk van Dalfsen, Ulbe Osinga en Tjerk Bakker 18 punten

De prijzen al 28 jaar beschikbaar gesteld door de familie Zijlstra werden in het dorpshuis uitgereikt. Nadat Hendrik Sweering, van alle voorgaande partijen de namen had opgenoemd van de winnaars van de koningsprijs mocht hij zelf de beker weer een jaar mee naar huis nemen.