Zaalkaatswedstrijd federatie jeugd 23 maart

Zaalkaatswedstrijd jeugd Sneek 23 maart 2014

 

De eerste federatie wedstrijd voor de jeugd  dit jaar; de dag begon nog stralend maar zo tegen het middaguur kwamen er flinke hagelstenen naar beneden maar gelukkig was het warm en droog in de hal van het Schuttersveld in Sneek. Het was dit jaar alweer voor de tweede keer dat naast de trainingen ook de wedstrijd in Sneek was en de jeugd kon deze goed vinden. De aanmeldingen bleven maar binnenstromen zodat uiteindelijk 74 jongens/meiden op papier stonden..pff maar fantastisch :)

Om half 10 gingen de welpen en pupillen als eersten los. We konden mooi op tijd beginnen want iedereen was  op tijd binnen.  Nadat er nog een extra perk gemaakt was voor de welpen konden zij ook los. Bij de welpen stonden er 4 partuur op papier,  drie tweetallen en één drietal. Zo konden ze allemaal 3 x kaatsen. De eerste wedstrijd was direct eentje met alles aan de hang 5-5 6-6 Goed begin dus voor deze morgen. De jongens en meiden stonden telkens te trappelen om weer te kaatsen alleen hadden ze af en toe de pech dat ze even moesten wachten omdat er voor hun maar één perk was. Toch bleven ze tellen (telegraaf) en hun vriendjes/vriendinnetjes aanmoedigen en zo hoort het natuurlijk ook. Ook de emoties lopen nog wel eens hoog op bij deze kids maar toch werd na de wedstrijd de ander netjes gefeliciteerd. Nadat iedereen 3 x had gekaatst konden de punten bij elkaar geteld worden..tussen de eerste en tweede prijswinnaars zat slechts één punt verschil dus ze waren aan elkaar gewaagd.  De winnaars waren:

1e prijs voor Ate Schaap, Sigrid vd Werf en Durk Bootsma

2e prijs voor Doede de Jager en Inez de Jong

3e prijs voor Tjerk Andringa en Amarins Gerbrandy  + Johan Cnossen en Brecht Tamminga

Bij de prijsuitreiking hadden we dus helaas één beker en één krans te weinig maar deze is inmiddels bij de gelukkige winnaar terecht gekomen.

Alle welpen gingen dus met een prijs naar huis en we zien jullie graag terug op het kaatsveld en hopelijk met veel meer….

Bij de pupillen stonden er maar liefst 12 partuur op de lijst,  tien tweetallen en twee drietallen. Dit was natuurlijk te verwachten want ook bij de trainingen was deze groep het grootst. De pupillen hadden 4 perken zodat de eerste acht meteen los konden. De pupillen stonden onder leiding van Coos Veltman en hield er lekker de vaart in. De auteur van dit stukje heeft helaas niet zoveel van deze wedstrijden meegekregen maar wel gezien dat alle jongens en meiden fanatiek aan het kaatsen waren op een enthousiaste en sportieve manier. Het verschil was (als ik de uitslagen bekijk) af en toe te groot maar ook werden er spannende partijen gekaatst.  Na dat iedereen één keer had gekaatst ging al gauw de splitsing op in winnaars- en verliezers (of eigenlijk moet ik zeggen herkansing ;)) ronde. In de halve finale bij de verliezers ging het tussen Aizo Veltman/Tess Koster en Gerben Gerbrandy/Laura Dozeman; dat ze behoorlijk aan elkaar gewaagd waren bleek wel  uit de eindstand 5-5 6-0 zodat Aizo en Tess de verliezersfinale inrolden. Daar troffen ze Bert Veltman en Annemare Wempe. Deze finale werd beslist op 5-0 6-2 in het voordeel van Bert en Annemare  zodat zij redelijk gemakkelijk de eerste prijs binnensleepten.  De halve finale in de winnaarsronde ging tussen Ruerd Andringa/Trudie Hoekstra en Ytsen Tamminga/Hieke Bootsma.  De winst ging redelijk gemakkelijk met een eindstand van 5-0 6-4 naar Ruerd en Trudie zodat zij de finale lachend ingingen. Daar troffen zij Herre Cnossen en Wietske de Jager. Hier werd voor elk punt gevochten maar op uiteindelijk 5-3   6-6 ging de winst naar Ruerd en Trudie zodat de kransen meegingen naar  Tirns.

1e prijs voor Ruerd Andringa en Trudie Hoekstra

2e prijs voor Herre Cnossen en Wietske de Jager

3e prijs  voor Ytsen Tamminga en Hieke Bootsma

1e prijs verliezers voor Bert Veltman en Annemare Wempe

2e prijs verliezers voor Aizo Veltman en Tess Koster

 

Zo tussen half 1 en 1uur kon de eerste helft van deze zaalkaatswedstrijd worden afgesloten met een bedankje richting de ouders voor het helpen bij het tellen (telegraaf) . Deze telegrafen waren meegenomen door Age zodat ook het publiek de wedstrijden van de kant goed  kon volgen. Super!

En terwijl de welpen en pupillen met hun ouders richting huis gaan komt de oudere jeugd één voor één binnen druppelen. Het werd al gauw een drukke maar gezellige boel.  Zowel bij de schooljeugd als de jeugd stonden er acht partuur op de lijst dus werd besloten met één eerst te beginnen. Zo had iedereen in ieder geval altijd een eerst aan de telegraaf hangen. Toch verliep de eerste omloop behoorlijk spannend; bij twee van de wedstrijden in de eerste omloop kwam alles aan de hang. Ook hier zijn de jongens en meiden behoorlijk aan elkaar gewaagd. In deze categorie is het aantal meisjes en jongens niet meer in evenwicht 4 meiden en 12 jongens. Na de eerste omloop konden we doorstromen naar de winnaars- en verliezersronde;  de halve finale in de winnaarsronde werd met 5-3 6-0 gewonnen door Redmer Huitema en Marieke Schaap en de andere halve finale werd gewonnen door Klaas Jan Oosterbaan en Lammert Wiersma met 5-4 6-2. Zij troffen elkaar in de finale en hier bleek toch wel dat Redmer en Marieke ietwat sterker waren en zij wonnen deze dan ook met 5-3 6-6. De halve finales in de verliezersronde werd met 5-4 6-0 gewonnen door Egbert Betlehem en Irma Jaarsma en de andere halve finale werd iets overtuigender met 5-1 6-0 gewonnen door Hessel de Groot en Wiebren Posthuma. Ook hier werden de eersten in eerste instantie eerlijk verdeeld totdat de beide heren een eindsprint inzette en ze de finale uiteindelijk wonnen met 5-3 6-2. De prijsuitreiking liet even op zich wachten want de finales van de jeugd waren nog bezig. Maar toen  konden toch uiteindelijk de kransen omgehangen worden en de envelopjes uitgedeeld; het eerste zakgeld van dit kaatsseizoen. Word het gespaard of direct uitgegeven? Dat is de grote vraag ;)

1e prijs voor Redmer Huitema en Marieke Schaap

2e prijs voor Klaas Jan Oosterbaan en Lammert Wiersma

1e prijs verliezers voor Hessel de Groot en Wiebren Posthuma

2e prijs verliezers voor Egbert Betlehem en Irma Jaarsma

Bij de jeugd hadden we ook 8 partuur op de lijst ; zeven drietallen en één tweetal. Helaas was een van de jongens bij de jeugd geblesseerd geraakt bij voetbal maar gelukkig stonden bij de jeugd er bijna allemaal drietallen op papier dus mochten de overige twee het samen redden. Ook hier waren de meiden in de minderheid, waar zijn jullie gebleven dames??  Het valt op dat deze jeugd altijd trouw aanwezig is en hoop ze zeker weer op het veld te zien want het is een gezellige ploeg met elkaar en ze gaan fantastisch met elkaar om. Ook al spat er af en toe wel eens een vloek uit in het heetst van de strijd ze blijven elkaar oppeppen op een positieve manier. Een feest om naar te kijken en te luisteren ;)

Dat het kaatsen in de zaal toch ietwat lastiger is dan buiten op het veld blijkt wel uit de vele buitenslagen (werd al  even gemeld dat de perken hier kleiner zijn toch Mente J) en het plafond dat veel geraakt is. Dat maakt het ook dat de uitslagen er heel anders uitzien dan anders misschien verwacht. In de eerste omloop gebeurde er een vervelend ongelukje ; Vera zou de bal keren maar de bal kwam in haar oog terecht (en zag er niet goed uit) dus na even wat blessuretijd werd besloten hun wedstrijd even te staken om misschien later verder te gaan. Uiteindelijk besloot ze toch verder te gaan maar verloren toch deze eerste omloop. In de eerste halve finale verliezers troffen Johannes Reiker/Vera Mooij/Jetze Wiersma het tweetal Rykel Dotinga en Lisanne Folkertsma. Deze wist het drietal met 5-3 6-2 te winnen zodat Vera en haar “mannen” ook nog doorgingen naar de finale. De andere halve finale bij de verliezers ging tussen het andere tweetal Bote Jellema en Reinder Reitsma tegen Mente de Boer, Timen van Gelderen en Geke Posthuma. Deze halve finale werd pas beslist op 5-5 6-4 in het voordeel van het mannentweetal.  De verliezersfinale is nooit erg spannend geweest en werd door Vera met “haar” mannen gewonnen met 5-1 6-6. De halve finale in de winnaarsronde ging tussen Lex Potma, Menno Sweering en Hannah Stienstra tegen Marco Lobregt, Solomon de Hoop en Bea Bouma. Het ene partuur gaf zich niet zomaar gewonnen ten opzichte van de ander en ook hier werden de eersten om en om binnen geslagen. Uiteindelijk ging het trio Marco/Solomon/Bea met de winst op 5-4 6-4 naar de finale. De andere halve finale ging tussen de trio’s Jelmer de Boer, Meindert de Groot en Dewy de Jong en Remon Tie Bouma, Germ Wijnja en Anniek Folkertsma. Het laatst genoemde trio sloeg zichzelf de finale binnen met 5-2 6-2. De finale was spannend. In eerste instantie liep het partuur van Remon cs beter en wist uit te lopen met drie eersten aan de telegraaf. Maar daar had het andere partuur van Marco cs zeker een antwoord op en zorgde ervoor dat drie eersten gelijk aan de telegraaf kwam te hangen en zorgden er zelfs voor dat zij met 4-3 de voorsprong pakten. Maar dat duurde niet lang de wedstrijd ging gelijk op maar uiteindelijk ging de winst op 5-5 6-2 met een zitbal (opslag Solomon) naar Marco, Solomon en Bea. Terechte winnaars! Even voor vijven was de finale klaar en gingen we direct door naar de prijsuitreiking.  Veel jeugd bleef nog even om de finale te zien..dat zegt toch genoeg!  Onder leiding van Lubbert verliepen de wedstrijden bij de jeugd  soepeltjes.  Ook hier konden dan uiteindelijk de kransen omgehangen worden en de envelopjes uitgedeeld. Dit blijft vast niet lang in de portemonnee van deze jongens en meiden zitten denk ik zo :)

1e prijs voor Marco Lobregt, Solomon de Hoop en Bea Bouma

2e prijs voor Remon Tie Bouma, Germ Wijnja en Anniek Folkertsma

1e prijs verliezers voor Johannes Reiker, Jetze Wiersma en Vera Mooij

2e prijs verliezers voor Bote Jellema en Reinder Reitsma

Het was weer een fantastisch geweldige dag dankzij de jeugd, publiek en hulp van ouders en bestuursleden van de Federatie! We zien jullie vast en zeker wel weer op het kaatsveld en maken er weer een mooi kaatsseizoen van !!!!

 Jeugdcommissie Federatie Sneek eo

Jeannette Folkertsma