Kaatsfestijn Federatie Sneek eo 6 juni 2015 in Nijland

En het was prachtig mooi weer die zaterdag op 6 juni. Twee voetbalvelden vol met kaatsers in Nijland. Zeker 265 (!) federatie- en hoofdklassekaatsers kwamen in actie op het Zweitse Huitema Sportpark. De federatiepartij voor alle categorieën begon 's ochtends om 10.00 uur. De hoofdklassers kwamen vanaf 14.00 uur in actie! Dankzij veel vrijwilligers en het publiek maar vooral de kaatsers was het een prachtig mooi kaatsfestijn.
Fotografe Aaltsje Kroes bracht de kaatsdag in beeld. Bekijk hier haar prachtige foto's: http://aaltsjekroes.jouwweb.nl/federatie-en-knkb-nijland-06-06-2015 .
Een aantal van deze foto's vind je ook terug in het foto album 2015.

Ook waren er binnen onze vereniging veel winnaars: er gingen zelf drie met de krans naar huis. Twee gingen naar Folsgare, een bleef in Nijland.
Prijswinnaars van "onze" jeugd even op een rijtje:
Bij de welpen: 10e prijs voor Lieke Bok (de eerste keer meedoen en ook nog iets winnen :)) en 2e prijs voor Wessel Zijlstra
Bij de pupillen: 10e prijs voor Ingrid Dijkstra en 5e prijs voor Jan Johannes van der Kamp en 1e prijs/krans voor Silke Stilma
Bij de schooljeugd: 7e prijs voor Jacob Breeuwsma (helaas geen foto)
Bij de jeugd/junioren: 3e prijs voor  Menno Sweering, 2e prijs voor  Marc Speerstra en 1e prijs/krans voor Matthijs Beuckens

En ook bij de senioren waren er winnaars:

Bij de Heren A klasse VF was er een mooie 2e prijs voor Jeroen Haringa, Peter van Dalfsen en Sytze Terwisscha van Scheltinga.

Bij de Heren BC/Dames B klasse del mocht Lars Breeuwsma de krans mee naar Folsgare nemen. Net terug vanuit Engeland en dan al weer een mooi bloemetje aan de muur :)
Hij won deze met zijn maten Tjeerd Dijkstra en Esther Hoitenga.

Zaterdag 6 juni is er federatie- en hoofdklassekaatsen in Nijland. Het belooft schitterend weer te worden! Graag tot ziens op het Zweitse Huitema Sportpark!

Bring de keatsers by ’t keatsen viert eerste lustrum in Nijland

Na de vier eerdere edities in achtereenvolgens Scharnegoutum, Easterein, Goënga en wederom Easterein viert de commissie van Bring de keatsers by ’t keatsen dit jaar zijn eerste lustrum in Nijland. Op zaterdag 6 juni vormt het Zweitse Huitema Sportpark het toneel van de bijzondere kaatsdag voor federatie- en hoofdklassekaatsers.

Na het wegvallen van de traditionele Waterpoortpartij in Sneek – de laatste editie werd in 2010 georganiseerd – besloot Federatie Sneek e.o. dat het zijn jaarlijkse hoofdklassepartij wilde behouden voor de regio. Er werd een afzonderlijke commissie in het leven geroepen om de organisatie van de partij op zich te nemen. Deze commissie ontwikkelde het wedstrijdconcept ‘Bring de keatsers by ’t keatsen’, met als doel de kloof tussen federatie- en hoofdklassekaatsers te dichten. De afgelopen jaren is gebleken dat het concept is aangeslagen. Federatiekaatsers kunnen na hun eigen wedstrijd genieten van de kunsten van de hoofdklassekaatsers, die op hetzelfde sportcomplex in actie komen. Lokale en regionale toppers wordt zo de kans geboden ook eens een kijkje te nemen bij de beste kaatsers die Friesland rijk is.
De organisatie van Bring de keatsers by ’t keatsen streeft naar laagdrempeligheid. De toegang voor alle publiek is daarom gratis. De toegangsprijs moet geen barrière vormen die mensen tegenhoudt het kaatsen te bezoeken. Met behulp van sponsoren, het organiseren van een grote verloting en de opbrengst van de catering streeft de organisatie ernaar ook dit jaar de begroting sluitend te krijgen. Om de kaatsers en het publiek ook na de laatste slag vermaak te bieden, wordt ook dit jaar weer gezorgd voor livemuziek. Deelnemers aan de verloting maken bovendien kans op het winnen van mooie prijzen.
Zoals eerder al gememoreerd is het dit jaar alweer de vijfde keer dat deze bijzondere kaatsdag in de Federatie Sneek e.o. wordt georganiseerd.  De commissie van Bring de keatsers by ’t keatsen organiseert de partij dit keer in samenwerking met VV Nijland, de voetbalvereniging die normaalgesproken gebruikmaakt van de velden op het Zweitse Huitema Sportpark. Mooi dat VV Nijland de velden begin juni beschikbaar stelt voor de kaatssport. Met voormalig PC-deelnemer Jappie de Boer als voorzitter en diverse kaatsliefhebbers in het kader van de vereniging, draagt de club het kaatsen een zeer warm hart toe. Net als voorgaande jaren dragen ook de kaatsverenigingen uit de Federatie Sneek e.o. hun steentje bij aan het organiseren van de bijzondere kaatsdag. Zij leveren om toerbeurt wedstrijdleiders en keurmeesters. De betreffende verenigingen worden door het federatiebestuur benaderd te helpen.
We hopen dat alle kaatsliefhebbers in de Federatie Sneek e.o. op zaterdag 6 juni een bezoekje brengen aan Nijland. Meld je aan en kaats mee of kom gezellig kijken op het Zweitse Huitema Sportpark. Iedereen is van harte welkom! Tot ziens op 6 juni!

Met sportieve kaatsgroet,

Commissie Bring de keatsers by ’t keatsen

PS: Kijk voor meer informatie en een overzicht van onze sponsoren op onze Facebook-pagina. Zoek op: Bring de keatsers by ’t keatsen.