Wedstrijdarchief 2016

Slotpartij voor de jeugd en senioren Folsgare 18 september 2016 : Op zondag 18 september was de slot partij voor de jeugd en senioren , jeugd speelt met de kleine bal en de senioren met de grote bal en na afloop de prijs uitreiking van de competitie. Voor de uitslagen en foto's zie subpagina (onderaan deze bladzijde ;))

KNKB 28 augustus 2016
: In het laatste kaatsweekend KNKB voor de jeugd wist Marit dit kaatsjaar prima af te sluiten. Marit Folkertsma won met haar maten Jannica van der Ploeg en Tessa Reitsma de krans bij de Meisjes B Klasse op zondag 28 augustus in Weidum.

Federatiewedstrijd jeugd Folsgare 26 augustus 2016
: Deze begint om 16:00 uur ipv de eerder genoemde 13:00 uur. Deze middag hadden we bijna 80 kaatsers op het veld, het was mooi weer dus goeie kaatsmiddag gehad. Zie voor uitslagen en foto's subpagina.

KNKB 20/21 augustus 2016 : 3e prijs voor Bjorn Idsardi en Jan Johannes van der Kamp bij de Pupillen jongens B klasse in Reduzum
3e prijs voor Jildou Sweering, Sigrid de Jong en Grada van der Schoot bij de Dames 1e klas VF in Britsum

Zaterdag 20 augustus het federatiefestijn in Scharnegoutum. Federatiewedstrijden beginnen om 10:00 uur en smiddags vanaf 14:00 uur gaat de HK dames en heren van start. Belooft droog te blijven dus kom ook ff langs :) Zie ook subpagina

Donderdag 18 augustus keats-off: zie subpagina

KNKB 13/14 augustus 2016
: 1e prijs/krans voor  Lieuwe van de Kamp en Rinnert Zijlstra bij de welpen jongens B klasse in Ferwert Dat zijn al twee kransen in een weekend, klasse hoor!
2e prijs verliezersronde voor Pieter Breeuwsma en Sido Harkema bij de
pupillen jongens B klasse in Achlum
2e prijs voor  Jan Johannes van de kamp en Leon Wijning bij de pupillen jongens A klasse in Achlum

Federatiewedstrijd jeugd 12 augustus 2016
: deze vrijdag was er weer een federatiewedstrijd voor de jeugd. Het waaide hard en toch iets frisser dan verwacht.Dit jaar wat minder deelname als anders maar dat maakt de kaatsers die er zijn echt niet uit. Vanuit Folsgare en Nijland waren weer een aantal kaatsers aanwezig. Eentje daarvan ging er met een prijs naar huis. 1e prijs/krans voor Lieuwe van der Kamp en Elbrich Kooistra bij de welpen
Gefeliciteerd

De Freule in Wommels 10 augustus 2016 : Er staan maar liefst 49 partuur op de lijst en de wedstrijd begint om 9:00 uur! Namens Folsgare doen mee Johannes Breeuwsma, Matthijs Beuckens en Wiebren Posthuma. Ze zijn partuurnummer 3 en nemen het in de eerste omloop op tegen Goutum. Succes "mannen". Het avontuur was helaas van korte duur want Goutum was toch te sterk voor onze jongens en verloren met 5-0 6-6. Volgend jaar nieuwe ronde nieuwe kansen!

KNKB 7 augustus 2016 : 1e prijs/krans voor Jurre Reitsma en Jurjen van Dalfsen bij de Welpen jongens del in Bolsward  2e prijs verliezersronde voor Jaimy Koel en Laas van Dalfsen bij de Welpen jongens del in Bolsward.  Beide "mannen" van Dalfsen in de prijzen..klasse!!
2e prijs voor Jarno Feenstra en Pieter Breeuwsma bij de Pupillen jongens B klasse in Stiens.
2e prijs verliezersronde voor Jildou Sweering, Sigrid de Jong en Grada van der Schoot bij de Dames 1e klas VF in Minnertsga

Ald Meiers in Hitzum 6 augustus 2016
:  op deze zaterdag is de Ald Meiers in Hitzum. De Ald-Meiers Partij is niet meer weg te denken van de KNKB- agenda! Net als voorgaande jaren,
organiseert de Commissie Ald-Meiers Partij in samenwerking met de heer Pieter Winsemius -dit jaar voor de 17e keer- deze afdelingswedstrijd voor meisjes, in de categorie 14 t/m 16 jaar en wel op zaterdag 6 augustus 2016.
Ook nu weer zal er gestreden worden om gouden en andere luxe horloges. Voor de winnende afdeling is er de fraaie wisseltrofee ‘De Sulveren Pong’.
Marije Sweering en Marit Folkertsma doen namens KF Folsgeare mee. Er staan 21 partuur op de lijst, zij zijn partuurnummer 17 en "onze" dames treffen in de eerste omloop Sexbierum. Succes ladies!!

Helaas verloren de dames de eerste omloop maar wel een prachtige dag gehad!


KNKB 16/17 juli 2016
:1e prijs verliezersronde voor Siebolt Hofman en Lieuwe van der Kamp bij de welpen jongens B klasse op zaterdag 16 juli in Jellum/Beers
Dit was de eerste KNKB wedstrijd voor Lieuwe en hij gaat direct met een prijs naar huis; klasse hoor!
1e prijs verliezersronde voor Feike Douwe Zijlstra, Bauke Folkerts en Pascal Poelstra bij de Schooljongens Vrije Formatie op zondag 17 juli in Wijnaldum

Ledenwedstrijd jeugd en senioren 15 juli 2016
: zie subpagina

KNKB 9/10 juli 2016 :3e prijs verliezersronde voor Pieter Breeuwsma en Rutger Sybesma bij de Prinsenpartij (pupillenjongens) in Tzum op zaterdag 9 juli
3e prijs voor Feike Douwe Zijlstra en Jelmer Kuiken bij de Schooljongens del in Harlingen op zaterdag 9 juli

Federatiewedstrijd jeugd vrijdag 8 juli en zaterdag 9 juli 2016
:Op vrijdag 8 juli was er een federatiewedstrijd in Hommerts (federatie Sneek eo) en op zaterdag 9 juli een federatiewedstrijd in Wommels (federatie Littens) Veel jeugd van onze vereniging was hier aanwezig. Vrijdag was het bewolkt, zaterdag scheen het zonnetje eerst nog maar beide dagen waaide het hard. Dit was dan ook de grootste tegenstander voor de kaatsers.
Winnaars in Hommerts:
1e prijs voor Sander Zijlstra en Berber vd Goot bij de welpen
2e prijs voor Jelmer de Boer en Monique Postma bij de welpen
2e prijs voor Annemare Wempe en Silke Stilma bij de schoolmeisjes
2e prijs voor Klaas Jan Oosterbaan, Jacob Visser en Matthijs Beuckens bij de jongens/meisjes
Voor de foto's--> check foto album 2016
Winnaars in Wommels:
3e prijs voor Sipco Greidanus, Sander Pranger en Johannes Breeuwsma bij de jongens/meisjes
2e prijs verliezersronde voor Jasper de Boer, Matthijs Beuckens en Mirjam Punter bij de jongens/meisjes

Jong Fammen Partij in Mantgum 2 juli 2016
: Zaterdag 2 juli was er ook de Jong Fammenpartij in Mantgum. Een afdelingswedstrijd voor de ladies van 14 tot en met 21 jaar. Er stonden 17 partuur op de lijst en Marije en Marit stonden er dit jaar voor het eerst. Leading lady bij Folsgare was Jildou. Het veld was nat (de dagen daarvoor veel regen gevallen :(  en daardoor erg zwaar om te kaatsen. De dames troffen in de eerste omloop Minnertsga. Folsgare nam al gauw een voorsprong maar Minnertsga ging later in de strijd beter kaatsen, maakte minder fouten en wist de achterstand om te laten slaan in winst zodat "onze" dames na de eerste omloop hun spullen al weer konden pakken. Maar ze hebben er wel gestaan!
Voor meer foto's van deze meiden klik hier of check het fotoalbum 2016

Federatiewedstrijd jeugd in Workum 2 juli 2016
:  op deze zaterda was er een federatiepartij in Workum (federatie Wunseradiel). Er vielen twee jongens van onze KF in de prijzen. Ze kaatsen allebeide in de categorie Schooljongens. 1e prijs/krans voor Feike Douwe Zijlstra en Matthijs Renema
2e prijs voor Jan Johannes van der Kamp en Jacco Tolsma

Ledenwedstrijd jeugd en senioren 26 juni 2016
: zie subpagina

KNKB 25/26 juni 2016
:2e prijs voor Feikje Bouwhuis, Elma Breeuwsma en Harmke Siegersma bij de Dames 1e klas Vrije Formatie in Damwald op zondag 26 juni (heb helaas geen foto)
Ook stonden deze zaterdag de 25e er weer een aantal NK's op het programma.
Het NK voor de Dames word gespeeld in Beetgum. Er staan 27 partuur op de lijst en namens Folsgare kaatsen Elma Breeuwsma, Jildou Sweering en Feikje Bouwhuis. De dames treffen in de eerste omloop Huizum.
Het NK voor de Pupillen Jongens word gespeeld in Wommels. Er staan 23 partuur op de lijst en namens Folsgare kaatsen Wessel Zijlstra, Pieter Breeuwsma en Jan Johannes van der Kamp. De jongens treffen in de eerste omloop Bolsward. Het NK voor de Pupillen Meisjes word gespeeld in St Annaparochie. Er staan 12 partuur op de lijst en namens Folsgare kaatsen Astrid Kappeijne van de Copello, Judith Cuperus en Eline van Dijkhuizen. De meiden treffen in de eerste omloop Irnsum.
Succes allemaal!!!!!
Kort verslag NK
Bij de pupillenmeisjes was Irnsum net iets te sterk en verloren de eerste omloop met 5-5 6-0.
De eerste omloop bij zowel de pupillen jongens als de dames werd winnend afgesloten. De jongens wonnen met 5-2 6-2 van Bolsward en de dames met 5-3 6-4 van Huizum. In de tweede omloop verloren de Pupillen Jongens en de Dames beiden met 5-2 6-4. Hommerts respectievelijk Easterein was te sterk voor onze parturen van Folsgeare :(  Meer berichten staan op onze facebook site.

Federatie afdelingswedstrijd in Reahus Tirns 24 juni 2016 : deze vrijdag staat de federatie afdelingswedstrijd voor alle categorieën van de jeugd op de agenda. Deze zullen gehouden worden op het veld in Reahus of Tirns!
Dit stond vermeld op de site van KF Reahus Tirns: Freed wie it ús beurt om in Federaasjepartij foar de jeugd op tou te setten, en wol in ôfdielingspartij. De welpen en pupillen keatsten yn Reahûs, wylst de skoaljeugd, jeugd en junioaren nei Turns moasten. It waar koe net better en mei help fan de noadiche frijwilligers is it allegear perfekt ferrûn.
Bij de welpen jongens en de pupillen meisjes gingen de kransen mee naar Folsgare/Nijland Top gedaan!!
Gefeliciteerd Lieuwe van der Kamp en Sander Zijlstra bij de welpen
Gefeliciteerd Astrid vd Copello, Judith Cuperus en Eline van Dijkhuizen

KNKB 18/19 juni 2016
: 3e prijs voor Harmke Siegersma, Elma Breeuwsma en Andrea Kroes bij de Dames 1e klas in Arum op zondag 19 juni

NK Meisjes KNKB 18 juni 2016
: Zaterdag 18 juni 2016 is het NK van de Meisjes en de Jongens. Voor onze vereniging kaatsen Marije Sweering en Marit Folkertsma. De ladies kaatsen in Dronrijp en mogen in de eerste omloop tegen Exmorra. Er staan 24 partuur op de lijst. Succes ladies!!
Impressie van NKMeisjes@ Dronrijp zie onze facebookpagina. Goed begin met een stukje oranjekoek. De 1e omloop werd met 5 2 6 2 gewonnen van Exmorra ; de 2e omloop was Sexbierum net iets te sterk met 5 4 6 2 en verloor Folsgare. Deze omloop begon met flink wat regen en eindigde met n zonnetje. Goei gekaatst dames!

Federatiewedstrijd 18 juni 2016: Ook word er steeds meer door de jeugd in de omliggende federaties gekaatst. Zowel in Easterlittens (federatie Littenseradiel) en Schettens (federatie Wunseradiel) op zaterdag 18 juni kon er gekaatst worden.
1e prijs/krans voor Wesley vd Wint en Wiebren Posthuma bij de jongens/meisjes in Easterlittens. Dat zijn twee kransen in 1 weekend Wiebren!!
3e prijs voor Lieuwe van der Kamp en Rogier Feenstra bij de welpen in Schettens

Federatiewedstrijd jeugd Goenga 17 juni 2016:
Er werd in Goenga in 4 categorieën gekaatst. Helaas kon door te weinig opgave bij de junioren deze categorie niet doorgaan :( Er was weer veel jeugd van onze kaatsvereniging aanwezig en er is weer opnieuw een heel rijtje met winnaars. Het was weer een mooie dag al maakte de wind het toch wel frisjes wat later op de avond. Maar toch waren er een aantal jongens die het leuk (?) vonden om te gaan zwemmen.
3e prijs voor Jan Bootsma en Ivanna Bonnema bij de welpen
2e prijs verliezers voor Jurjen van Dalfsen en Sanne van der Werf bij de welpen
3e prijs verliezers voor Laas van Dalfsen en Lourens Reiker bij de welpen
1e prijs verliezers voor Johan Cnossen en Rutger Veenstra bij de pupillen jongens
1e prijs/krans voor Feike Douwe Zijlstra, Pieter de Jong en Jakle van Dijk bij de schooljongens
2e prijs voor Iris Oosterbaan, Silke Stilma en Esther Cuperus bij de schoolmeisjes
1e prijs/krans voor Werner Veenstra, Wiebren Posthuma en Matthijs Beuckens bij de jongens/meisjes
1e prijs verliezers Jelle Cnossen, Solomon de Hoop en Marit Folkertsma bij de jongens/meisjes

Federatiewedstrijd jeugd Wolsum 10 en 12 juni 2016:
Nog even de prijs winnaars op een rijtje:
2e prijs voor Lieuwe van der Kamp en Elbrich Kooistra bij de welpen
1e prijs/krans voor Jurjen van Dalfsen, Rutger Altenburg en Martsen vd Goot bij de pupillen jongens
1e prijs verliezers voor Minke Rienstra en Anneke Zeinstra bij de pupillen meisjes
1e prijs/krans voor Klaas Jan Oosterbaan, Johannes Breeuwsma en ? bij de jongens/meisjes

KNKB 11/12 juni 2016: 1e prijs/krans voor Lars Hoekstra, Niels de Boer en Jan Johannes van der Kamp bij de Pupillenjongens in Menaldum op zaterdag 11 juni

KNKB 4/5 juni 2016:
Ja dit was het weekend van de Slachte en wat was het warm die zaterdag.
2e prijs voor Jan Johannes van der Kamp en Jildert Wybenga bij de Pupillenjongens B klasse in Reahus Tirns
3e prijs voor Joukje Kuperus, Elma Breeuwsma en Harmke Siegersma bij de Dames 1e klas Vrije Formatie in Sint Anna Parochie

Federatiewedstrijd jeugd Easterein 3 juni 2016 : Vrijdag 3 juni werd de federatiewedstrijd voor de jeugd afgelast. Boosdoeners waren het onweer en regen :(. Hieronder een reactie van kaatsvereniging Easterein:
Hjoed de federaasje jeugdpartij fan Easterein op de kalender fan federaasje Snits eo. We mochten 125 keatsers ferdield oer 6 klassen wolkom hiete op ús fjild. It wie in hiele puzzel mar troch elke centimeter gers te benutten koene de fjilden sa lein wurde dat elk pertoer fuort los koe. Moaie prizen wiene der besteld, 20 prachtige kransen leine der klear, koartom alle ingrediënten foar in prachtige keatsmiddei! Spitich genoch tochten de waargoden der rûn in oer as 17.30 wat oars oer. Rare loften mei rein en ûnwaar boppe Easterein ha ús as bestjoer in oere letter beslisse litte moaten dat it net mear ferantwurde wie om troch te keatsen. Tige spitich, mar soms moat je de ferantwurdelikhied foar de bern nimme en beslúte dat der hjoed fanút Easterein net ien mei de krans om'e nekke nei hûs ta gean sil.... Jeugdkommisje KF Easterein

Federatiewedstrijd jeugd IJlst 27 mei 2016
:Vrijdag 27 mei was de federatiepartij voor de jeugd in IJlst. Veel jeugd en de junioren mochten ook weer meedoen :) Altijd gezellig! Met een beetje passen en meten konden de velden/perken gelegd worden maar dat had IJlst prima voor elkaar! En er is weer een heel rijtje prijswinnaars maar helaas heb ik op dit moment nog niet van iedereen een foto. Ws later ;)
2e prijs voor Jurjen van Dalfsen en Rigt van der Velde bij de Welpen
2e prijs verlronde voor Jelmer de Boer en Jildau de Graaf bij de Welpen
1e prijs/krans voor Eline van Dijkhuizen en Ilse Elzinga bij de Pupillen meisjes
1e prijs/krans voor Wessel Zijlstra en Matthijs Renema bij de Pupillen jongens
2e prijs voor Maureen Noordhuis en Ingrid Dijkstra bij de Schoolmeisjes
1e prijs verlronde voor Esther Cuperus en Geeske Kempenaar bij de Schoolmeisjes
1e prijs/krans voor Wesley van de Wint, Jacob Visser en Marit Folkertsma bij de Jongens/Meisjes
2e prijs voor Jouke Dotinga, Reinder Reitsma en Anniek Folkertsma bij de Junioren

Federatieafdelingswedstrijd 21 mei 2016
: Zaterdag 21 mei 2016 was er een afdelingsfederatiepartij in Makkum. De welpen gingen met twee partuur hier naar toe maar vielen helaas buiten de prijzen. Er was wel een mooi 2e prijs voor het pupillen afdelingspartuur. Gefeliciteerd Jan Johannes van der Kamp, Wessel Zijlstra en Pieter Breeuwsma!

Federatiewedstrijd jeugd Bozum 20 mei 2016
:Op vrijdag 20 mei was er een federatiepartij voor de jeugd in Bozum. Aanvang 16:00 uur. Veel jeugd was weer aanwezig en gelukkig prachtig weer.  Verschillende jeugdleden gingen weer met een prijs naar huis. Zet alle prijs winnaars even op een rijtje:
1e prijs/krans voor Jelmer de Boer en Liset Sybesma bij de welpen
2e prijs voor Jan Johannes van der Kamp en Jochem Bootsma bij de pupillen jongens
2e prijs voor Werner Veenstra, Jacob Visser en Marit Folkertsma bij de jongens/meisjes
2er prijs verlronde voor Timen van Gelderen, Johannes Breeuwsma en Sanne de Jong

KNKB 14/15 mei 2016
: 1e prijs/krans voor Jan Johannes van der Kamp en Rink Rudmer Sterk bij de pupillen jongens B klasse in Morra op zaterdag 14 mei 2016

Vrijdag 13 mei de eerste jeugdledenpartij. Aanvang is 16:00 uur van de Bakkerij de Witte Partij. We begonnen natuurlijk traditioneel met een stukje oranjekoek..dat smaakte goed. Dank aan onze sponsor :) Zie subpagina (hieronder) voor de uitslagen en foto's.

KNKB zondag 8 mei 2016
:
2e prijs verliezersronde voor Jeska Terpstra, Marit Folkertsma en Selma de Boer bij de Meisjes B klasse op zondag 8 mei in Hallum
Vandaag (zondag 8 mei/moederdag) op ons veld in Folsgare de Schooljongens A en B klasse! It fjild leit er moai bei en it waar is ek prachtich. Toch in dubel gefoel want it is alwer in jier lyn en Fonger we misse dy noch altiid//
Note van het bestuur:
Vandaag was de schooljeugd van de KNKB bij ons op het veld , het was een leuke partij met geen wanklanken en erg sportief . Het weer was super en de inzet van de vrijwilligers was reuze en die wil ik hierbij ook bedanken zonder deze hulp is niets mogelijk ! Ook de sponsor ( Melkweg/ Fritom ) bedankt . Tot een volgende keer een ieder op het kaatsveld in Folsgare !

Federatiewedstrijd jeugd IJsbrechtum 6 mei 2016: Stonden we vorige week nog met de winterjas lange broek sjaal om etc aan in Itens. Deze vrijdag de 6e mei was een prachtige zomerse dag. Hoe snel kan het veranderen binnen een week. De velden waren vol in IJsbrechtum en de jeugd had er zin in. Helaas iets minder kaatsers dan anders, ook omdat de categorie junioren hier niet aan mee deed :( . De wedstrijden begonnen om 13:00 uur maar her en der werd er "dreech" gekaatst zodat de oudste categorie om 18:00 de laatste bal sloeg.
Voor alle foto's check de site van IJsbrechtum www.kv-yneflecht.nl of via de volgende link: http://myalbum.com/album/n88Zs3SWv7LZ
De volgende jeugdleden vielen in de prijzen:
2e prijs voor Sander Zijlstra bij de welpen
2e prijs voor Wessel Zijlstra bij de pupillen Jongens
1e prijs/krans voor Redmer Huitema, Jeska Terpstra en Matthijs Beuckens
1e prijs verliezers voor Ignas Dijkstra, Rutger Wiersma en Dorien Stilma
2e prijs verliezers voor Timen van Gelderen, Lammert Wiersma en Marit Folkertsma

Federatiewedstrijd jeugd Itens 30 april 2016:Het kaatsseizoen is nu toch echt los. Het eerste kaatsweekend van de KNKB is ook weer achter de rug en ook is binnen onze federatie de eerste jeugdwedstrijd al gespeeld. Bijna gebruikelijk is deze eerste wedstrijd in Itens. Bij de jeugd bekend om een gratis broodje knakworst. En die smaakte goed, zeker gezien het koude winderige weer op vrijdagmiddag en zaterdag. Al leek de jeugd weinig last van de "kou" te hebben ;) Vrijdagmiddag mochten de schooljeugd en de jeugd hun kunsten laten zien. De zaterdag was voor de jongste categorieën, de welpen en de pupillen.
Bij de pupillen was er een 1e prijs/krans voor Jan Johannes en Judit. Gefeliciteerd!

Zijlstrapartij 27 april 2016: de Zijlstra partij op koningsdag (27 april) gaat in verband met de barre weersomstandigheden (kou, regen/sneeuw) in april niet door!! Er word nog een nieuwe datum gezocht