Federatiewedstrijd jeugd Folsgare 26 augustus 2016

Vrijdag 26 augustus is de federatiewedstrijd voor de jeugd op ons mooie veld in Folsgare. Deze begint om 16:00 uur ipv de eerder genoemde 13:00 uur. Deze middag hadden we bijna 80 kaatsers op het veld, het was mooi weer dus goeie kaatsmiddag gehad. Al werd het wat laat bij de categorie schooljongens, waar spannend gekaatst werd  en bij de jeugd die we voor deze gelegenheid hadden gemixed met de junioren, zodat ook zij konden kaatsen op deze laatste federatiewedstrijd voor de jeugd dit jaar! Op onze facebookpagina staan alle winnaars per categorie met foto's vermeld.
Winnaars welpen federatie jeugd@Folsgeare
1e Jelmer de Boer en Elbrich Kooistra
2e Jan Bootsma en Lieuwe van der Kamp
Winnaars pupillen federatie jeugd@Folsgeare
1e prijs Remco Yska en Menno Johnson
2e prijs Eline van Dijkhuizen en Stefan Yska
1e prijs verliezersronde: Amarins Gerbrandy en Oane Bootsma
2e prijs verliezersronde: JIldert Wijbenga, Frieda Hofman en Simon Haringa

Winnaars schoolmeisjes federatie@Folsgeare
1e prijs Iris Oosterbaan en Esther Cuperus
2e prijs Silke Stilma en Lieke van Loon

Winnaars schooljongens federatie@Folsgeare
1e prijs Aiso Veltman en Jan Johannes van der Kamp
2e prijs Bert Veltman en Sjors Boschma
1e prijs verliezersronde
Sil Nota en Redmer van Netten
2e prijs verliezersronde
Feike Douwe Zijlstra en Gerben Gerbrandy

Winnaars jeugd/junioren federatie@Folsgeare
1e prijs Timen van Gelderen, Lammert Stegenga en Geke Posthuma
2e prijs Julian Faber, Franke Veenstra en Marit Folkertsma
1e prijs verliezersronde
Jelger de Boer, Willem Koopmans en Anniek Folkertsma
2e prijs verliezersronde
Menno Sweering, Hessel de Groot en Egbert Bethlehem

(mooie groep ;))