Ledenwedstrijd jeugd en senioren Folsgare 26 juni 2016

Zondag 26 juni ledenkaatsen senioren
De "senioren" mochten na de jeugd hun kunsten op het kaatsveld laten zien. Omdat er nog niet heel veel op de lijst stonden kreeg Alida Breeuwsma de schone taak/opdracht om nog wat meer mensen op papier te krijgen. De zaterdagavond hiervoor was er "kleintje dorpsfeest" dus tijdens de BBQ en borrel werden wat extra poppetjes geregeld op de lijst. Zelfs zoveel dat er zondagmiddag in totaal 42 mensen op papier stonden en er 14 partuur gevormd konden worden. Klasse werk Alida! :)  Voordat ze los konden zondagmiddag moesten de velden nog even omgelegd worden zodat er een  veld met drie en eentje met vier perken was. Zo rond half drie kon iedereen los. En kaatsen met een grote bal maakt het altijd toch wel veel leuker; veel tussenspel, acrobatische taferelen etc. Er werd sportief gekaatst en een enkele partij was sneller gespeeld dan een ander maar dan heb je ook iets om naar te kijken. Voor een enkeling was dit zelfs de vuurdoop op het kaatsveld. Er werd 3 x gekaatst en de loting was vooraf gedaan. Dus aan het eind was het een telling van eersten en evt tegeneersten. Geslaagde gezellige zonnige sportieve kaatsdag! (kort samengevat) En zeer waarschijnlijk de nodige pijntjes de volgende dag ;-)
Winnaars waren:
1e prijs Lars Breeuwsma, Adrie Heeres en Janneke Kreeft
2e prijs Peter van Dalfsen, Collin Huitema en Jeannette Folkertsma
3e prijs ? , Richard Mooij en Martin Dijkstra
4e prijs Feike Douwe Zijlstra, Tine Dijkstra en Hessel Bok


Alle foto's van deze ledenpartij (jeugd en senioren) zijn terug te vinden in het foto album 2016

Op zondag 26 juni is er een leden partij voor de jeugd aanvang 11:00 uur en om 14:00 uur deze dag voor de senioren een leden partij ook 3 keer kaatsen (3 lijsten ) Zoals gewoonlijk stromen de opgaves voor de jeugd altijd zomaar binnen en konden de parturen gevormd worden. In alle drie de categorieën  (welpen, pupillen en schooljeugd) was er een lijst met vier partuur. Dat werd voor de jeugd dan ook 3 x kaatsen. Het weer was prachtig al waaide het wel een beetje hard waardoor de bal alle kanten op vloog ;) . Maar er werd leuk gespeeld en zo rond een uur of half twee konden de prijzen worden uitgedeeld.
Winnaars welpen:
1e prijs Jelmer, Fenna en Hannie
2e prijs Rowan, Hielke en Sietske
3e prijs Laas en Lieuwe
Winnaars pupillen:
1e prijs Jurjen en Lieke
2e prijs Sander en Astrid
3e prijs Minke en Marte Hieke 
Winnaars schooljeugd
1e prijs Judith, Anouk en Jan Johannes
2e prijs Quinten, Tim en Silke