Wedstrijdarchief 2017

Nachtkaatsen 2 september: Deze avond/nacht was het de beurt aan de senioren. Er stonden uiteindelijk 10 partuur op de lijst. Helemaal mooi! Zo rond half tien gingen de eerste 8 parturen los. Er werd geknokt voor elk puntje tot in de finale. Het was donker en behoorlijk koud maar droog. Het gras was nat wat zorgde voor "mooie" glijpartijen. De prijswinnaars ff op een rijtje:
1e prijs/krans Tsjeard Weersma, Marije Sweering en Silke Stilma
2e prijs Lars Breeuwsma, Eward Hoekstra en Richard Mooij
3e prijs Menno Sweering, Klaas Sytsma en Dorien Stilma
1e prijs verl ronde Hans Speerstra, Erwin Hoekstra en Jacob Breeuwsma
2e prijs verl ronde Feike Douwe Zijlstra, Marit Folkertsma en Age vd Werf
Ps niet alle prijswinnaars staan op de foto (moeheid sloeg toe en ja de prijsuitreiking was ook pas tegen half 4 s ochtends 🤔😇) en fotos zijn niet heel scherp. Of dat nu aan t toestel of de mensen ligt laten we maar even in t midden
.

Ledenpartij jeugd, de Akietpartij 2 september: Op deze zaterdag was de ingehaalde ledenpartij voor de jeugd, de Akietpartij. Het was een prachtige zonnige dag, misschien iets kouder dan we gewend zijn maar daar geven de jeugdkaatsers helemaal niets om. Ze zijn er maar voor één ding en dat is lekker kaatsen! Ook de sponsor was weer terug van vakantie dus tijd om lekker te "ballen". Het liep wel ietwat uit maar ja dat heb je als er spannend gekaatst word. Even alle winnaars op een rijtje:                                                                                                               Bij de welpen: 1e prijs Laas en Sikke 2e prijs Sander en Danny                                                                          Bij de pupillen: 1e prijs Astrid en Lieuwe 2e prijs Marte Hieke en Kevin                                                               Bij de schooljeugd: 1e prijs Nina en Wessel 2e prijs Jan Johannes en Martzen Gefeliciteerd allemaal!

KNKB weekend 26 en 27 augustus:In het laatste kaatsweekend (KNKB) 26 en 27 augustus  voor de jeugd vielen er ook nog een aantal jeugdleden in de prijzen. Wat een prachtig weekend om het kaatsseizoen af te sluiten al liet de zon zich op zondag wel meer zien dan op zaterdag, de zondag deed zijn naam eer aan :) De broertjes van der Kamp namen hun prijzen mee naar Nijland en de dames Folkertsma en Sweering zorgden ervoor dat de muur weer werd versierd met een mooi bloemetje.                                                                                                             1e prijs verliezersronde voor Lieuwe van der Kamp en Jelle Jan Dijkstra bij de welpenjongens del in Niawier        3e prijs voor Jan Johannes van der Kamp en Justin de Vries bij de schooljongens B klasse in Lollum-Waaxens   1e prijs/krans voor Fiera de Vries, Marit Folkertsma en Marije Sweering bij de meisjes del in Weidum Gefeliciteerd allemaal!

Dames PC 23 augustus:In Weidum wordt woensdag 23 augustus om 11:00 uur de Dames PC verkaatst. 12 parturen strijden om de winst. De loting:

Succes Jildou, Jennie en Martine!
Het was een prachtig mooie dag op de Dames PC. Zonnetje eerst erbij en bijzonder spannende partijen! In de eerste omloop werden 3 partijen op 5-5 6-6 dus met alles aan de hang beslist. Voor het publiek dus fantastisch om te zien! De eerste omloop werd door partuur Jildou Sweering cs redelijk gemakkelijk hun kant op getrokken. Helaas verloren ze de tweede omloop.

KNKB weekend 19 en 20 augustus: Alweer bijna het einde van het kaatsseizoen KNKB voor de jeugd. Nog een weekendje knallen dus Op zaterdag 19 augustus mochten twee jeugdleden een prijs mee naar huis nemen:
3e prijs voor Lieuwe van der Kamp en Jort de Kroon bij de welpenjongens del in Raerd
2e prijs voor Judith Cuperus en Jelly Hiemstra bij de pupillenmeisjes B klasse in Bolsward. Gefeliciteerd!!

KNKB weekend 12 en 13 augustus:Ook in dit zonnige weekend waren er weer prijswinnaars van onze kaatsclub:     1e prijs verliezersronde voor Inge Blanke en Judith Cuperus bij de pupillenmeisjes B klasse in Goenga op 12 augustus                                                                                                                                                       1e prijs/krans voor Sjoerd van der Schaar en Lieuwe van der Kamp bij de welpenjongens A klasse in Dronrijp op 12 augustus                                                                                                                                                   1e prijs/krans voor Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra bij de Dames eerste klasse in Ried op 13 augustus. (Zij staat ook met haar partuur op de frouljus PC op woensdag 23 augustus in Weidum!) Gefeliciteerd!!

De Freule 9 augustus: Die woensdag was De Freule in Wommels. De afdelingswedstrijd voor de jongens! Er staan 53 partuur op de lijst en Folsgeare is partuurnummer 31 en treffen in de eerste omloop Huizum! Namens Folsgare kaatsen Mathijs Beuckens, Feike Douwe Zijlstra en Wiebren Posthuma!! 5-5 6-0 eraf helaas maar ze zijn er eervol vanaf gegaan , knap gekaatst mannen !

KNKB weekend 5 en 6 augustus:In dit weekend viel een van onze jeugdleden in de prijzen. Jan Johannes van der Kamp won met zijn maat Marten Leijenaar een derde prijs bij de Schooljongens B Klasse in Leeuwarden. Gefeliciteerd! Ook was de Ald Meiers op 5 augustus--> zie subpagina

KNKB weekend 29 en 30 juli: Dit kaatsweekend was eentje met veel wind maar ook veel zon. Voor het publiek en natuurlijk ook de kaats(t)ers is het fijn dan de zon zich laat maar de wind was voor velen ook een extra tegenstander. Maar dat mag de pret niet drukken. Ook vielen er weer een aantal jeugdleden in de prijzen:              1e prijs/krans voor Lieuwe van der Kamp en Stijn Feenstra bij de welpenjongens B Klasse in Weidum               3e prijs voor Jelmer de Boer en Reinder Meulenaar bij de welpenjongens B Klasse in Weidum                           1e prijs/krans voor Judith Cuperus en Gerbrich Koster bij de pupillenmeisjes B klasse in Tirns                            2e prijs voor Marit Folkertsma, Anna-Rixt Iedema en Jildou Ekema bij de Meisjes del in Sint Annaparochie Gefeliciteerd allemaal!!

KNKB 23 juli: In Alde Leie kaatsten die zondag de Meisjes.(KNKB) Prachtige locatie 😊 Met haar maten Ynola Lommerse en Geanna Faber won Marit Folkertsma een derde prijs in de B klasse. Gefeliciteerd! Ook waren die dag de welpenjongens op ons veld in Folsgare--> zie hiervoor subpagina

KNKB 15 juli: deze dag won Matthijs Beuckens met zijn maten Sytse Koree en Taeke Hofman de tweede prijs in de herkansingsronde bij de jongens B Klasse in Exmorra. Gefeliciteerd!

Feestkaatsen 14 juli: Vanaf donderdag 13 juli tot en met zondag 16 juli waren de twee jaarlijkse dorpsfeesten. Op vrijdagmiddag was er traditioneel weer de "grote bal" kaatspartij. En ondanks een paar verdwaalde druppels/buitjes bleef het droog. Al met al prima kaatsweer! De prijswinnaars van t feestkaatsen@Folsgeare. ! Gefeliciteerd Eelke van der Wal, Silke Stilma en Ate Speerstra. En de wisselbeker mocht mee met Eelke

KNKB weekend 8 en 9 juli:In dit weekend viel Jan Johannes zelfs twee keer in de prijzen. Klasse hoor.                 3e prijs voor Jan Johannes van de Kamp, Jelmer Kuiken en Justin Krotje bij de Schooljongens in Harlingen op zaterdag 8 juli                                                                                                                                                3e prijs verliezers voor Jan Johannes van der Kamp, Rink Rudmer Sterk en Bjorn Idsardi bij de Schooljongens B klasse in Franeker op zondag 9 juli                                                                                                                 Op zaterdag  was er op ons veld een KNKB wedstrijd voor de welpen meisjes. Slechts 7 partuur op de lijst dus werden de finales voor 1 uur al uitgespeeld. En ook al begonnen we met wat regen dat mocht de pret niet drukken en met medewerking van de clubscheidsrechter Jurjen Sweering en de oudervrijwilligers verliep de wedstrijd vlot. De kransen waren voor de meiden Sophie Kroondijk uit Sint Annaparochie en Ineke de Vries uit Hallum. Gefeliciteerd!

KNKB 1 juli: Bij een  KNKB wedstrijd voor de welpenjongens B Klasse in Blije was er een 1e prijs verliezersronde voor Lieuwe van de Kamp en Jorrit Buwalda.                                                                                            Zaterdag 1 juli Jong Famme in Mantgum. Folsgare word vertegenwoordigd door Jildou Sweering, Marije Sweering en Marit Folkertsma. Ze treffen in de eerste omloop Sexbierum. Sukses dames!!
De dames verloren de eerste omloop met 5-3 6-6. Dus helaas :(              


Federatiewedstrijd 1 juli: Er zijn geen federatiewedstrijden binnen onze eigen federatie Sneek eo maar gelukkig zijn die er nog wel bij de naaste federaties. En die velden weet onze jeugd gelukkig ook nog steeds te vinden. Op zaterdag 1 juli was er in Burgwerd een federatiewedstrijd. Twee jeugdleden vielen in de prijzen: 2e prijs voor Sander Zijlstra en 1e prijs verliezers voor Jelmer de Boer, allebeide bij de welpenjongens. Gefeliciteerd!

Afdelingskampioenschappen Federatie Sneek eo 30 juni: --> zie subpagina

KNKB weekend 24 en 25 juni : Er waren dit weekend veel jeugdleden in actie op de verschillende velden in hun eigen klasse bij de KNKB. De volgende jeugdleden namen een prijs mee naar huis:                                             1e prijs/krans voor Jan Johannes van der Kamp en Almer Zijlstra bij de schooljongens del in Hallum                   3e prijs voor Lieuwe van der Kamp en Luuk Meijer bij de welpenjongens B Klasse in Franeker                           2e prijs voor Joanne Broeders, Boukje Ellen Bosma en Marit Folkertsma bij de meisjes B klasse in Arum

Zaterdag 24 juni het NK Dames in Welsrijp. Namens Folsgare doen mee Jildou Sweering, Feikje Bouwhuis en Marit Folkertsma. Ze treffen in de eerste omloop Ried. Succes dames!!! De dames wonnen de eerste omloop met 5-4 6-2 van Ried maar verloren de tweede omloop met 5-1 van het sterke Huizum. Kijk ook naar dit filmpje op youtube (klik op youtube) en zie de dames van Folsgeare in actie!!Federatiewedstrijd jeugd 23 juni in Scharnegoutum: deze dag was er weer een federatiewedstrijd voor de jeugd. Deze keer in Scharnegoutum. De laatste vrijdagen waren we verwend met mooi weer, helaas deze keer harde wind en af en toe (miezer)regen en voor het publiek zeker frisjes al hoor je de kaatsers daar niet over klagen. Alle velden weer bommetjevol en ook deze keer weer jeugdleden die in de prijzen vielen. Er gingen iig twee kransen mee richting Folsgare. Alle prijswinnaars even op een rijtje:                                                                                       1e prijs/krans voor Aizo Veltman, Bert Veltman en Wiebren Posthuma bij de jongens  // 2e prijs voor Klaas Jan Oosterbaan, Matthijs Beuckens en Jeffrey vd Werff bij de jongens // 2e prijs voor Marit Folkertsma en Irma Jaarsma bij de meisjes // 2e prijs voor Jan Johannes van der Kamp en Ruurd Jan Leenstra bij de schooljongens //2e prijs verliezersronde voor Ate Schaap en Pieter Breeuwsma bij de schooljongens // 1e prijs/krans voor Hieke Bootsma en Nina Kaptein bij de schoolmeisjes

Kijk voor alle foto's in foto album 2017. Alle prijswinnaars en ook heel veel actiefoto's. Kijk dus of jij er ook op staat :) Deze foto's staan op de facebookpagina van KV de Lytse Stuit Scharnegoutum


KNKB Zondag 18 juni: Die zondag was er een jubileum KNKB partij voor alle jeugd in Huizum. Het was een stralend zonnige dag, eigenlijk te warm om te kaatsen maar wat een pracht organisatie! Alle jeugd van welpen tm jongens/meisjes was verdeeld over een viertal velden. Bij deze wedstrijd mochten de volgende jeugdleden een prijs meenemen:                                                                                                                                                    3e prijs voor Lieuwe van der Kamp bij de welpenjongens                                                                                1e prijs/krans voor Marit Folkertsma met haar maten Anna Rob en Rianne Stremler bij de meisjes.

Federatiewedstrijd jeugd 16 juni in Goenga: deze vrijdag was er een federatiewedstrijd voor de jeugd in Goenga. De zon scheen, het waaide hard en de velden vol met jeugd! Best genoch dus :-) Het volgende verslag stond op de site van kaatsvereniging Goenga www.kfdlg.nl : Mear as 100 jeugdige federaasjekeatsers yn Goaiïngea op vrijdag 16 juni 2017 Ferdield oer 8 klassen, famkes en jonges apart, hie de jeugd fan de federaasje Snits e.o. in prachtige keatsmiddei/-jûn. De jeugdkommisje fan kf DLG hie de saken wer goed foar elkoar. De volgende jeugdleden van Folsgare vielen in de prijzen:                                          1e prijs/krans voor Sander Zijlstra en Mikkel Gulje bij de welpenjongens                                                                               2e prijs voor Lieuwe van der Kamp en Steffan Overzet bij de welpenjongens                                                     2e prijs voor Wessel Zijlstra en Folkert Yde Kievit bij de pupillenjongens                                                            2e prijs voor Eline van Dijkhuizen en Moniek Lootsma bij de schoolmeisjes                                                      1e prijs verliezers voor Jelmer Foppe Drijfhout, Folkert Wierda en Pieter Breeuwsma bij de schooljongens           2e prijs voor Klaas Jan Oosterbaan, Matthijs Beuckens en Ruerd Andringa bij de jongens

Zaterdag 10 juni is het NK van de jongens en de meisjes.Het NK voor de jongens is in Wergea. Er staan 43 partuur op de lijst. Namens Folsgeare doen mee Matthijs Beuckens, Feike Douwe Zijlstra en Wiebren Posthuma.

 Zij zijn partuurnummer 23 en kaatsen de eerste omloop tegen Winsum. Het NK voor de meisjes is in Makkum. Hier staan 21 partuur op de lijst. In het meisjes partuur zitten Marit Folkertsma, Iris Cuperus en Silke Stilma. Zij zijn partuurnummer 13 en kaatsen de eerste omloop tegen favoriet Makkum. Succes jongens en meiden!!  UPDATE Het NK voor zowel de jongens als de meiden was van korte duur. Ze verloren beiden de eerste omloop met 5-3. Helaas :( Op naar de volgende ronde/afdelingswedstrijden!


Federatiewedstrijd jeugd 9 en 11 juni in Folsgare en Wolsum : --> zie subpagina

Pinkstermaandag 5 juni is het NK Heren Hoofdklasse. Dit is zoals altijd in Franeker en begint om 9:00 uur. Er staan 48 partuur op de lijst en het partuur van Folsgeare heeft nummer 18 gekregen en treffen in de eerste omloop Berlikum. Namens Folsgeare doen mee Hendrik Sweering, Lars Breeuwsma en Menno Sweering. Succes mannen!! De mannen verloren de eerste omloop helaas met 5-3 6-2 op deze mooie pinkstermaandag met veeel wind!

Federatiewedstrijd jeugd 2 juni in Easterein: --> zie subpagina

Ledenwedstrijden 28 mei: Bakkerij de Witte partij (jeugd) en Zijlstra partij (senioren) --> zie subpagina.

KNKB week 27 en 28 mei bij de verschillende KNKB wedstrijden vielen er weer een aantal jeugdleden in de prijzen.  1e prijs/krans voor Jan Johannes van der Kamp en Gerrit Hendriks bij de Schooljongens opstap in Stiens           2e prijs voor Trea van der Ploeg, Albertine Brinksma en Marit Folkertsma bij de Meisjes B klasse in Kimswerd

Federatiewedstrijden op 26 en 27 mei:Vrijdag 26 mei was er een jeugdfederatiewedstrijd in Reahus/Tirns. Op facebook van kfreahus-turns stond het volgende:
"Ôfrûne freed wie der de grutte Federaasje Partij foar de jeugd yn Reahûs en Turns. De welpen en pupillen keatsten yn Reahûs en de skoaljeugd en jonges/famkes yn Turns. It is in tige slagge dei wurden, mei de ûnmisbere ynset fan de Jeugdkommisje, de helpâlders en de minsken yn de hokjes. It wie wer best foar elkoar!" Het was prachtig mooi weer en zelfs een aantal nam een verfrissende duik in het water. Een aantal jeugdleden vielen in de prijzen: 1e prijs/krans voor Lieuwe van der Kamp en Ruerd Oosterbaan bij de welpenjongens // 1e prijs verliezersronde voor Judith Cuperus en Berber vd Goot bij de pupillenmeisjes // 2e prijs voor Redmer Huitema, Rutger Wiersma en Wiebren Posthuma bij de jongens. In Hartwerd was er ook een federatiewedstrijd voor de jeugd op zaterdag 27 mei. Het was die dag "bloody hot" maar dat weerhield veel jongens en meiden niet om te gaan kaatsen. Judith Cuperus won met haar maat Ellen de Jong de 1e prijs/krans bij de pupillen meisjes.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, staat de Dames Hoofdklasse Afdeling op de agenda. Deze wedstrijd vind plaats in Dronrijp. Folsgare is een van de 24 parturen. Namens Folsgare doen mee Jildou Sweering, Jeanet Sweering en Feikje Bouwhuis. Zij zijn partuur nummer 14 en treffen in de eerste omloop het partuur van Deinum. Succes ladies! Update: de dames verloren de eerste omloop met 5-2 6-6 dus was kwam er voor hen al snel een einde aan deze wedstrijd.

KNKB weekend van 20 en 21 mei  Er waren er een aantal gelukkigen die in de prijzen vielen:                               2e prijs verliezersronde voor Jelmer de Boer en Jalmar Dijkstra bij de Welpenjongens in Sneek                            3e prijs voor Jan Johannes van der Kamp en Jens Rienk Jepkema bij de Schooljongens B Klasse in Reduzum   1e prijs verliezersronde voor Jildou Sweering, Sigrid de Jong en Hendrieke van der Schoot bij de Dames eerste klas in Dronrijp

Vrijdag 19 mei was er een federatiewedstrijd voor de jeugd in Hommerts. Het waaide die middag hard en later vielen ook de nodige drupjes :( Maar de jeugd kaatst stug door. En de volgende jeugdleden namen een prijs mee naar huis: 1e prijs/krans voor Jelmer de Boer en Brecht Stegenga bij de welpen                                                       1e prijs verliezersronde voor Judith Cuperus en Rixt bij de pupillen meisjes

In de naastliggende federatie Wunseradiel/Bolsward was op zaterdag 20 mei ook een wedstrijd voor de jeugd. Deze was in Makkum. Beide broers Zijlstra gingen met de krans naar huis. Wat zullen pa en ma trots zijn en dat staat ook vast mooi aan de gevel! Sander Zijlstra en zijn maat Tymen Bijlsma bij de welpen en Wessel Zijlstra met Clive van der Weerd bij de pupillen jongens


Prijswinnaars KNKB weekend 13/14 mei Dit was het weekend voor Jildou Sweering :-) Zowel zaterdag als zondag kaatsen en dan ook nog twee keer in de prijzen. Gefeliciteerd!                                                                           1e prijs/krans voor Jildou Sweering, Serena Hovinga en Anke Rinsma bij de Dames 1e klas del in Goenga op zaterdag 13 mei                                                                                                                                              2e prijs voor Jildou Sweering, Sigrid de Jong en Idske Zijlstra bij de Dames 1e klas VF in Easterein op zondag 14 mei                                                                                                                                                         Zondag 14 mei hadden wij een KNKB wedstrijd op ons mooie kaatsveld in Folsgeare. Dit jaar voor het eerst de categorie 50+. De gemiddelde leeftijd ging deze dag dus flink omhoog in ons dorpje. Helaas kon onze eigen 50+- kaatser dankzij een blessure niet meedoen maar het was een fijn weerzien en zo kon Bauke Posthuma mooi de helpende hand uitsteken achter de bar. Wie denkt dat deze "oude" mannen het rustig aan doen keek hier vandaag toch wel even van op. Want fanatiek zijn ze :-) Er stond 17 partuur op de lijst maar doordat een van de mannen ontbrak moest er bijgeloot worden. De laatste bal werd dan ook pas laat in de middag geslagen. Het was prachtig weer met af en toe een pittig buitje of een klein miezerregentje. Was vast nog lang gezellig op het veld en /of het dorpshuis. Grote winnaar was partuur 10. De volgende mannen kregen de kransen omgehangen Albert Walsweer (Goutum) Eddy Sjollema (Harlingen) en Ype Tiemersma (Easterein)        

Vrijdag/zaterdag 12 en 13 mei federatie jeugd in Itens Het was verrassend mooi weer op vrijdag in Itens (meestal is het koud en/of nat), zaterdag was het nog steeds warm maar af en toe iets natter. Veel jeugd op de velden, vooral op vrijdag, en ook veel publiek langs de lijnen. Leuk dus!! Een aantal jeugdleden vielen in de prijzen:                                                                                                                                                          1e prijs/krans voor Johan Cnossen, Silke Stilma en Hieke Bootsma bij de schooljongens/-meisjes                       1e prijs verliezersronde voor Jelle Cnossen, Matthijs Beuckens en Marije Wiersma bij de jongens/meisjes           2e prijs voor Judith Cuperus en haar maat en ook Astrid Kappeyne viel in de prijzen bij de pupillen meisjes zaterdag 13 mei was er ook bij de naastliggende federatie een wedstrijd voor de jeugd en wel in Kimswerd. Er waren daar maar liefst 92 enthousiaste kaatsers en kaatsters op het veld in vijf verschillende categorieën. Ook vielen een aantal jeugdleden van onze vereniging in de prijzen: 3e prijs voor Lieuwe van der Kamp en Lieke Tuinier bij de welpen / 2e prijs voor Minke Rienstra en Nynke Rijpma bij de pupillen meisjes / 1e prijs verliezersronde voor Lisanne Leijenaar en Martzen Gerbrandy bij de schoolmeisjes / 1e prijs verliezersronde voor Jan Johannes van der Kamp en Collin Baarda bij de schooljongens                                                                                    

Dit weekend geen wedstrijden binnen onze federatie. Wel het eerste KNKB weekend. Veel plezier en succes op het kaatsveld! En de voorspellingen zijn eindelijk goed. Zonnig :-) Ook al was er het weekend van 6 en 7 mei geen federatiewedstrijd voor de jeugd binnen onze eigen federatie toch vind de jeugd ook steeds meer de velden van de aangrenzende federaties waar ze ook van harte welkom zijn. Op zaterdag 6 mei was er een federatiewedstrijd voor de jeugd in Gaast. Een aantal jeugdleden vielen hierbij in de prijzen. Een 2e prijs voor Astrid Kappeyne bij de pupillen meisjes. Een 2e prijs voor Lieuwe van der Kamp bij de welpen en een 1eprijs/krans voor Jan Johannes van der Kamp bij de schooljongens.
Ook vielen een aantal jeugdleden in de prijzen bij de KNKB wedstrijden op de verschillende velden in us moaie Fryslan ;) Bij de meisjes was zelfs reporter Henk Hempenius aanwezig om live verslag te doen. Hij is normaal gesproken bij de dames aanwezig maar de wedstrijd van hen was afgelast in verband met de slechte omstandigheden van het veld in Winsum. Alle winnaars van zonnige zondag 7 mei op een rijtje:                                                                                                                                                              2e prijs verliezers voor Lieuwe van der Kamp en Jalmar Dijkstra bij de Welpen jongens in Baerd                         2e prijs verliezers voor Esther Cuperus en Judith Zuidema bij de Schoolmeisjes del in Bolsward                            2e prijs verliezers voor Jan Johannes van der Kamp en Verry van der Meer bij de Schooljongens del in  Beetgum                                                                                                                                                        3e prijs voor Jeska Terpstra, Marit Folkertsma en Naomi Wiersma bij de Meisjes del in Huizum


Vrijdag 28 april was de eerste federatie wedstrijd voor de jeugd in IJsbrechtum om 13:00 uur. Zij hebben het veld vernieuwd en er mag niet op voetbalschoenen gekaatst worden. Mooie lijsten, veel jeugd! Succes allemaal en vooral veel plezier! En met een klein beetje geluk blijft het ook nog droog :) En het bleef droog al was het wel wat "frisjes" om te kaatsen maar zeker ook voor de toeschouwers. Kaatsveld vol met jeugd. Prachtig begin! Ook vielen een aantal jeugdleden in de prijzen:                                                                                                                         2e prijs voor Lieuwe van der Kamp en Ineke de Vries bij de welpen                                                                  1e prijs/krans voor Judith Cuperus en Elbrich Kooistra bij de pupillen                                                                1e prijs verliezers voor Jurre Reitsma en Minke Rienstra bij de pupillen                                                              1e prijs verliezersronde voor Romy Postma en Silke Stilma bij de schoolmeisjes                                                2e prijs verliezersronde voor Esther Cuperus en Moniek Lootsma bij de schoolmeisjes                                        1e prijs verliezersronde voor Jelger de Boer, Arjen Schaap en Iris Cuperus bij de jongens/meisjes

Zondag 9 april was de allereerste kaatswedstrijd, echter in de zaal. In de hal van het Schuttersveld in Sneek. Die dag was het stralend mooi weer, prachtig kortebroekenweer en dan mag je binnen kaatsen ;)  Twee jeugdleden van onze vereniging vielen in de prijzen: 1e prijs/krans voor Silke Stilma bij de schooljeugd // 2e prijs voor Matthijs Beuckens bij de jongens/meisjes

==> VOOR ALLE FOTO'S CHECK FOTO ALBUM 2017!!