Afdelingskampioenschappen Federatie Sneek eo 30 juni

Vandaag, vrijdag 30 juni, de afdelingskampioenschappen Federatie Sneek in Bozum vanaf 16:00 uur. Alle jongens en meiden, kaatsend voor KF Yn e Lijte, Heel veel sukses!!!
Deze vrijdag was de afdelingspartij alleen voor alle jongens en meiden kaatsend voor onze Federatie. Alle categorieën waren aanwezig: welpen, pupillen, schooljeugd en jongens/meisjes. KF Yn e Lijte was goed vertegenwoordigd met twee partuur welpen jongens en bij zowel de pupillen-jongens als de -meisjes één partuur en dit was ook het geval bij de schooljongens en bij de schoolmeisjes weer twee partuur. Grote klasse deze opkomst!! Ook vielen een aantal parturen in de prijzen:
2e prijs voor Jelmer de Boer en Laas van Dalfsen bij de welpen
2e prijs voor Jurjen van Dalfsen en Wessel Zijlstra bij de pupillenjongens
1e prijs/krans voor Minke Rienstra, Judith Cuperus en Astrid Kappeijne van de Coppello bij de pupillen meisjes. Gefeliciteerd allemaal :)  Het weer zat niet echt mee maar er werd leuk gekaatst .