Ald Meiers 5 augustus

Zaterdag 5 augustus Ald Meiers in Hitzum. Er staan 20 partuur op de lijst en "onze" dames zijn partuur 19. Zij treffen in de eerste omloop Arum. Succes Marije, Marit en Iris.De dames speelde een spannende partij. Ze begonnen voortvarend maar verloren uiteindelijk van Arum met 5-5 6-2

De Al
d-Meiers Partij is niet meer weg te denken van de KNKB- agenda! Net als voorgaande jaren, organiseert de Commissie Ald-Meiers Partij in samenwerking met de heer Pieter Winsemius -dit jaar voor de 18e keer- deze afdelingswedstrijd voor meisjes, in de categorie 14 t/m 16 jaar en wel op zaterdag 5 augustus 2017. Ook nu weer zal er gestreden worden om gouden en andere luxe horloges. Voor de winnende afdeling is er de fraaie wisseltrofee ‘De Sulveren Pong’. Traditiegetrouw wordt de koningin van de Frouljus-PC van het voorgaande jaar uitgenodigd hieraan haar medewerking te verlenen. Dit jaar zal dat Ilse Tuinenga zijn. We stellen het zeer op prijs dat ook de deelnemende parturen bij de loting aanwezig zijn en eventueel hun lot in eigen hand nemen. In 2016 mochten we ook weer een groot aantal parturen verwelkomen.
De dag van de wedstrijd: De parturen en hun begeleiders worden verzocht uiterlijk 9.00 uur aanwezig te zijn bij de officiële ontvangst in ‘Us Doarpshûs’. Zij krijgen daar ook het programmaboekje en de wedstrijdlijsten uitgereikt.
Het dorpshuis is voor een ieder deze dag te bereiken via de hoofdingang van het kaatsveld in de Feikemastraat! Parkeren dient te gebeuren op de daarvoor aangewezen terreinen.
Ook dit jaar vragen wij alle deelnemende parturen weer hun afdelingsvaandel en/of -vlag mee te nemen, zodat wij na de ontvangst in optocht achter het korps aan naar het kaatsveld kunnen gaan.
De dag wordt daar geopend met het Frysk folksliet en de partuurfoto’s 2017 worden gemaakt.
Hierna zal er voldoende tijd over zijn om ‘in te slaan’. De wedstrijd begint 10.00 uur.
Aan de prijsuitreiking wordt o.a. meegewerkt door een bekende Friese Mistery Guest. Er is een springkussen aanwezig voor de jongste bezoekers onder ons.  We hopen jullie allen te mogen ontmoeten op ons 'smûke' Hitzumer kaatsveld!