Federatiewedstrijd jeugd 9 en 11 juni in Folsgare/Wolsum

Vrijdag 9 juni is er op ons veld een federatiewedstrijd voor de jeugd. Voor de categorieën schooljongens en -meisjes, jongens/meisjes en junioren. Na een aantal dagen met flink veel regen en onweer bleef het vanaf vrijdagmiddag 13:00 uur droog en kwam het zonnetje er ook nog bij. Wat een mazzel :-) De wedstrijden konden gewoon doorgaan!! Omdat er te weinig opgave bij de junioren was ging deze categorie helaas niet door. Het volgende werd op onze facebook pagina vermeld : het was prachtig mooi kaatsweer en er werd volop mooi gekaatst door iedereen. Helaas kan niet iedereen winnen dus volgen hier de prijs winnaars in de verschillende categorieën.
School jongens :
1e prijs Rutger Veenstra en Redmer van Netten
2e prijs Jan Johannes van de Kamp en Matthys Renema
Schoolmeisjes :
1e prijs Lieke van Loon en Ingrid Dijkstra
2e prijs Silke Stilma en Nina Kaptein
Jongens/ Meisjes :
1e prijs Mathijs Beuckens, Wesley van de Wint en Nynke Groenveld
2e prijs Jelger de Boer , Bert Veltman en Iris Oosterbaan
1e prijs verliezers Klaas Jan Oosterbaan, Hessel de Groot en Marije Wiersma
Vrijwilligers bedankt voor jullie hulp en tot de volgende wedstrijd op ons kaats veld.

(voor alle foto's van de winnaars en actiefoto's check foto album 2017)


Op zondag 11 juni was de federatiewedstrijd voor de welpen en pupillen in Wolsum. Het volgende verslag kregen we van Wolsum: Federatiepartij Wolsum - Welpen en pupillen Met geweldig mooi weer mochten de welpen en de pupillen afgelopen zondag de federatiepartij kaatsen in Wolsum.
Met vijf deelnemende welpen is er gekozen om drie omlopen te spelen, waarbij er steeds nieuwe parturen wer
den geloot. De eerste omloop is met 5-1 6-0 gewonnen door Frans Oosterbaan, Laas van Dalfsen en Thijs Lanting. Ook in de tweede omloop was de uitslag niet heel spannend: met 5-0 6-0 hebben Ruurd Oosterbaan en Laas van Dalfsen gewonnen. In beide partijen zijn er veel punten met de opslag gemaakt. Ook is er vaak 6-6 gespeeld, al ging het eerst dan vaak naar hetzelfde partuur.
De derde omloop was spannender. Laas van Dalfsen, Wytze Zeinstra en Ruurd Oosterbaan hebben dit met 5-4 6-4 gewonnen.
En hiermee heeft Ruurd Oosterbaan de tweede prijs gewonnen. Laas van Dalfsen ging er met de krans vandoor.
De pupillen hadden acht parturen van twee personen. De eerste omloop was een spannende omloop. Met vaak 6-6 en veel tussenspel werden dit lange partijen , maar mooi om naar te kijken. De tweede omloop was wat minder spannend, ondanks dat er fanatiek gekaatst is.
In de verliezersfinale stonden partuur 4 (Remco Yska en Anne Sjoukje Leenstra) tegen partuur 7 (Jurgen Popma en Nynke Brouwer). Een mooie finale, die uiteindelijk gewonnen is door Remco en Anne Sjoukje met 5-4 6-4.
Partuur 3 (Jardo Sterkenburg en Marije Frankena) stond met partuur 6
(Jurjen van Dalfsen en Willem Kroon) in de winnaarsfinale. Zeer spannend, tot aan het einde. Jardo en Marije konden dit net winnen met 5-5 6-2.
De prijzen zijn aangeboden door de Rabobank. Het was een mooie dag, waar het weer zeker bij hielp.
De broertjes van Dalfsen vielen beide in de prijzen. Laas ging met de krans bij de welpen naar huis en Jurjen een mooie 2e prijs bij de pupillen. Bedankt voor de foto's Dieuwertje!