Federatiekaatsen

KF Yn e Lyte Folsgeare is lid van de Federatie Sneek eo. In alle dorpen die hier bij aangesloten zijn worden wedstrijden georganiseerd voor de senioren en de jeugd. Bij de senioren zijn dat nivo klassen en bij de jeugd leeftijdsklassen. De jeugd kaatst veelal op vrijdag. Elk jaar word er dan ook in Folsgare gekaatst. De federatiewedstrijd voor de jeugd in 2017 vind plaats op vrijdag 9 juni. De volledige wedstrijdlijst vind je terug onder "wedstrijdagenda" 

De jeugd die de opslagafstanden van de federatie kan halen (taak vereniging) mag meedoen aan de wedstrijden.


Opgave federatiewedstrijden

Vanaf 2011 kun je je alleen nog maar opgeven via www.knkb.nl voor de federatiewedstrijden. Dit kun je zelf doen maar mocht dit niet lukken mag je altijd even contact opnemen met de secretaris. Uiterste opgave datum staat op de KNKB site. Voor de jeugd is dat dinsdag uiterlijk 19:00 uur  en voor de senioren woensdag voor 19:00 uur!


Opgeven via de KNKB site gaat als volgt:

1. ga naar de site www.knkb.nl

2. ga naar wedstrijdzaken --> wedstrijdagenda

3. klik bij wedstrijdtype op "federatie"

4. zoek de wedstrijd waar je je voor wilt opgeven en klik deze aan

5. Volg de instructies; je met je bondsnummer en geboortedatum invullen. Weet je dat niet neem dan even contact op met de secretaris. Zij helpt je graag verder :)

6. email-adres invullen en bevestigen

en je staat aangemeld op de deelnemerslijst!


Inleg voor de jeugd is € 2,00 en voor de senioren € 3,00


 

Regels voor deelname aan federatiepartijen

 

1. Deelname aan seniorenwedstrijden:

  • men dient lid te zijn van een vereniging die is aangesloten bij de federatie Sneek e.o. Dit lidmaatschap moet voor het begin van het kaatsseizoen zijn ingegaan.
  • geselecteerde KNKB-kaatsers mogen meedoen mits er op diezelfde dag geen KNKB-wedstrijd georganiseerd wordt in hun categorie.
  • Dames mogen meedoen aan herenwedstrijden indien er geen damespartij op dezelfde dag wordt gehouden.
  • De jeugd mag meedoen aan seniorenwedstrijden vanaf 14 jaar, mits er in hun eigen leeftijdscategorie geen wedstrijd wordt gehouden.

 

2. Regels betreffende het organiseren van wedstrijden

* Indien een partuur zich met 2 mensen heeft opgegeven dan dient dit partuur de gehele dag

   met z’n tweeën te kaatsen.

* Bij vrije formatie partijen betalen parturen 9 euro inleg. Bij twee personen in een vrije formatie partuur is er recht

   op 2 prijzen in plaats van drie.

* Valt een speler tussentijds uit, dan wordt er iemand bijgeloot uit dezelfde klasse als de

   overige spelers van dit partuur dit willen. Willen de overgebleven spelers dit niet, dan wordt

   de partij uitgekaatst met de twee overgebleven kaatsers.

* Een partuur is te laat als het partuur wordt omgeroepen en nog niet aanwezig is op het

   sportterrein. Dit partuur heeft automatisch de partij verloren.

* Een speler is te laat als zijn partuur wordt opgeroepen en hij/zij nog niet aanwezig is op het

   sportterrein. Komt deze speler tijdens de partij nog opdraven, dan mag hij/zij niet meer

   meedoen. De eventuele. volgende partij mag hij/zij wel weer meedoen.

* Wanneer een partuur een staand nummer heeft in de eerste omloop, dan heeft dit partuur

   geen recht meer op de verliezersronde indien zij hun eerste wedstrijd verliezen. De federatie

   ziet er op toe dat deze regel wordt gehandhaafd om wedstrijden vlotter te laten verlopen.

* Bij door elkaar loten partijen heeft elke speler een functie. Alleen "balkeren" is niet toegestaan.

* In het geval een partuur zich opgeeft voor een bepaalde klasse en het blijkt dat 1 of meer

   kaatsers niet in deze klasse mogen kaatsen, dan wordt het gehele partuur in een hogere

   klasse geplaatst.

* de organiserend vereniging heeft de vrijheid een partuur in een hogere of lagere klasse te

   plaatsen als dit het kaatsplezier van de andere parturen ten goede komt.

* Er is bij heren een A-,B- en C-klasse. Er is een TC namens de federatie die de indeling van

   deze klassen controleert en eventueel aanpast. Aanpassingen gebeuren altijd in overleg met

   de vereniging.

* Elke vereniging levert een lijst met A-,B- of C-kaatsers.

* Opslagafstanden:

            Heren A          27 meter

            Heren B          24 meter

            Heren C          22 meter (veld is 4 meter korter)

            Dames A         21 meter (a-maten)

            Dames B         19 meter (b-c maten)

* voor afdelingswedstrijden op federatieniveau gelden dezelfde regels als voor KNKB-

   afdelingspartijen.

 

 

Jeugd 

 

De jeugd die de opslagafstanden van de federatie kan halen (taak vereniging) mag meedoen aan de wedstrijden. De meeste wedstrijden zijn individueel en waar mogelijk worden de jongens en meiden gesplitst bij de wedstrijden. (bij in ieder geval minstens 4 partuur)

 

Opslagafstanden:

 

                                               Federaasje                             KNKB

Welpen Meisjes                      min. 10 meter                         13 meter

              Jongens                    min. 11 meter                         14 meter

 (geboren 2004 en hoger)


Pupillen Meisjes                     min. 13 meter                         16 meter

               Jongens                   min. 15 meter                         18 meter

(geboren 2002 en 2003)


Schoolmeisjes                        min. 16 meter                         19 meter

Schooljongens                       min. 19 meter                         22 meter

(geboren 2000 en 2001)


Meisjes                                   min. 19 meter                         22 meter

Jongens                                  min. 24 meter                         27 meter

(geboren 1997,1998 en 1999)