Lidmaatschap

Vind je het leuk om te kaatsen bij KF Folsgeare?! Dan kun je je aanmelden bij de secretaris. Je kunt op elk tijdstip van het jaar lid worden.
Wil je dan de volgende gegevens (schriftelijk) aan haar doorgeven:
- naam
- adres
- telefoonnummer en e-mailadres
- geboortedatum

Dit mag (op de ouderwetse manier) in de brievenbus of via email kvynelijtefolsgare@gmail.com

Jeugd kan lid worden vanaf 7 jaar maar mag pas meedoen aan federatie/KNKB wedstrijden wanneer hij of zij op 1 januari van het betreffende jaar 8 jaar of ouder is.
 
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen verwerkt worden als dit schriftelijk gebeurd. Wil je het lidmaatschap opzeggen doe dit dan voor 1 januari.
Bij opzegging na 31 december is de contributie van het volgende jaar alsnog verschuldigd.