KNKB

KNKB kaatsen

De KNKB is een van de oudste Nederlandse sportbonden waarbij circa 115 kaatsverenigingen aangesloten zijn met in totaal bijna 12.000 leden. Het kaatsen wordt vooral in (het bovenste deel van ) Friesland beoefend. De kaatsverenigingen zijn het fundament voor het beoefenen van de kaatssport. Zij verzorgen het activiteitenaanbod voor de kaatsers. Het waarborgen van de verwevenheid met de Friese cultuur en tradities is daarbij een belangrijke doelstelling van de KNKB.

De KNKB organiseert in het zomerseizoen voor alle categorieën wekelijks wedstrijden, waaronder de Nederlandse Kampioenschappen voor afgevaardigde parturen van verenigingen. Leden die aan deze wedstrijden mee willen doen kunnen zich opgeven via de internetsite van de KNKB.: www.KNKB.nl.

Op 18 juni 2022 vindt de jubileum partij van de KNKB plaats in Balk.